Δραματικὴ διαπίστωσις παπικοῦ «κληρικοῦ» διὰ τὴν δαιμονοποίησιν τοῦ κόσμου!

Share:

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ εἶναι ἡ ἔρευνα ἑνὸς παπικοῦ «ἱερέα» καὶ ἐξορκιστῆ, τοῦ Francois Dermine, ὁ ὁποῖος διαπιστώνει τὸ τρομακτικὸ ἔλλειμμα τῆς παπικῆς «ἐκκλησίας», τὸ ὁποῖο στρέφει τοὺς νέους στὸν σατανισμό. Σὲ συνέντευξή του σὲ ἱστοσελίδα δήλωσε πὼς «Ἡ Ἐκκλησία ἀπογοητεύει τοὺς νέους καὶ δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ στὸν ἀποδυναμωμένο ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, παραδεχόμενος πὼς ἔχει ἀπογοητεύσει μὲ τὴν στάση της τοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρὰ τους στρέφονται ἀλλοῦ. Κατὰ τὸν ἴδιο πολλὲς φορὲς αὐτὴ ἡ ἀπογοήτευση ὁδηγεῖ -κυρίως τοὺς νέους- μὲ τὸ νὰ μπλέξουν σὲ ἕνα “δαιμονικὸ κόσμο”, ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ ὁ ἴδιος. “Οἱ νέοι δὲν ἔχουν τίποτα νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς βαθιὲς πνευματικές τους ἀνάγκες. Διψοῦν γιὰ κάτι καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι πλέον ἑλκυστική”. Ὅλα τὰ παραπάνω ἑπομένως, ὁδήγησαν, σύμφωνα μὲ τὸν Ἰταλὸ ἐξορκιστή, σὲ μία τρομακτικὴ αὔξηση τῆς δαιμονικῆς δραστηριότητας, κάτι ποὺ κατὰ τὸν ἴδιο δὲν φαίνεται νὰ ἔχει σύντομα τελειωμό. Τελειώνοντας τὴν παρέμβασή του, ὁ καθολικὸς ἐξορκιστὴς παρέθεσε ἕνα πολὺ συγκεκριμένο παράδειγμα γιὰ τὸ πῶς ἡ δαιμονικὴ ἐπιρροὴ αὐξάνεται στὶς μέρες μας στὶς μικρότερες ἡλικίες. Ἀνέφερε εἰδικότερα τὸ «παιδικὸ βιβλίο τῶν δαιμόνων»…» (Ἱστ. Καταγγεῖλτε)! Ἰδοὺ ποῦ ὀφείλεται ἡ πολύπλευρη κατάπτωση τοῦ δυτικοῦ κόσμου καὶ ἡ στροφή του στὸν δαιμονισμό: στὴν αἱρετικὴ καὶ ἀποστατημένη δυτικὴ χριστιανοσύνη! Εὐτυχῶς ποῦ ὑπάρχουν δυτικοὶ «κληρικοί», οἱ ὁποῖοι βλέπουν τὸν ὄλεθρο ποὺ σπέρνει ὁ παποπροτεσταντισμός, ἐνῷ οἱ δικοί μας «ἀλληθωρίζουν» ἐπικίνδυνα πρὸς τὴν Δύση!

Previous Article

Ἀποτρέπουν τὴν παρουσίαν μας εἰς τὸν ναὸν

Next Article

Πανδημία κορωνοϊού: Είμαστε μπροστά σε ένα φιάσκο;

Διαβάστε ακόμα