Δραματικὴ ἔκκλησις τοῦ Ἀρχιεπ. Σεβαστείας διὰ τὰς διώξεις εἰς Οὐκρανίαν

Share:

Δραματική ἔκκληση ἀπεύθυνε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεβάστειας Θεοδόσιος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία, ὑπὸ τὸν κανονικὸ Μητροπολίτη Ὀνούφριο. Μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε: «Ἀπαιτοῦμε νὰ ληφθοῦν ἐπείγοντα μέτρα ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη κοινότητα, γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὲς οἱ ἐξαιρετικὰ σκληρὲς διώξεις. Ὁ Μητροπολίτης Ὀνούφριος εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, μᾶς ἐπισκεπτόταν συχνὰ στὴν Ἱερουσαλήμ. Τὸν διακρίνει ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ πνευματικότητά του καὶ ἡ σοφία του. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς συνεχίζει νὰ ἐμπνέεται σήμερα, σὲ αὐτοὺς τοὺς σκοτεινοὺς καιροὺς καὶ στὶς πολὺ δύσ­κολες συνθῆκες ποὺ περνοῦν σήμερα τὰ ἱστορικὰ μοναστήρια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ὑποστηρίζουμε ὅλους τοὺς πνευματικοὺς ἡγέτες ποὺ μίλησαν, γιὰ νὰ ἀπαιτήσουν τὸν τερματισμὸ τῶν διώξεων κατὰ τοῦ EOU. […] Δηλώνουμε ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουμε τὴ νομιμότητα ὁποιασδήποτε ἄλλης ὀργάνωσης ποὺ δημιουργήθηκε στὴν Οὐκρανία, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ καλοῦμε ὁλόκληρο τὸν χριστιανικὸ καὶ πολιτισμένο κόσμο νὰ καταβάλλει κάθε δυνατὴ προσπάθεια, γιὰ νὰ βάλει τέλος στὶς συστηματικὲς διώξεις, τῶν ὁποίων εἶναι θῦμα…» (Ἱστ. dimpenews. com)! Δυστυχῶς, ὁ «χριστιανικὸς καὶ πολιτισμένος» κόσμος εἶναι ταυτισμένος μὲ τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς τοῦ Κιέβου, ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις! Μεταξὺ αὐτῶν τὸ «σβησμένο» Φανάρι καὶ οἱ ἑλληνόφωνες Ἐκκλησίες!

Previous Article

Κιέβου Ονούφριος: Αν ο άνθρωπος είναι κοντά στον Θεό, τότε οι επίγειες θλίψεις δεν αποτελούν τραγωδία

Next Article

Τὸ δρᾶμα τῶν μοναχῶν εἰς τὴν Λαύραν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου