Είναι ο Πάπας «αντιπρόσωπος του Χριστού»;

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Εις την εφημερίδα «Καθολική» της 30ης Μαρτίου 2017 ανεγνώσαμεν το ακόλουθον:

«Είναι δυνατόν ο Πάπας της Ρώμης να θεωρείται ως «αντιπρόσωπος του Χριστού» ως «Vicarius Christi»; Είναι μία από τις πρώτες ερωτήσεις, τις οποίες έθεσε ο Γερμανός δημοσιογράφος PETER SEEWALD, στον Γερμανό πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’… Την ίδια ερώτηση διατυπώνουν πολλοί χριστιανοί της Ανατολής και της Δύσεως, οι οποίοι θεωρούν υπερβολικό για τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας, να διεκδικεί τον τίτλο του αντιπροσώπου του θείου Διδασκάλου. Ο Βενέδικτος ΙΣΤ’, με το ιδιαίτερο χάρισμά του ως διδάσκαλος της θεολογίας, και με απλά λόγια, αλλά σοφά, θεολογικά και εμπνευσμένα απάντησε: «Διακηρύττοντας την πίστη και ιερουργώντας τα ιερά μυστήρια, ο κάθε ιερέας μιλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, και για τον Ιησού Χριστό. Ο θείος Διδάσκαλος εμπιστεύθηκε τον λόγο του στην Αγία Εκκλησία. Ο λόγος αυτός ζει μέσα στην Εκκλησία. Και εάν εγώ δέχομαι και ζω εσωτερικά την πίστη αυτής της Εκκλησίας, εάν μιλώ και σκέπτομαι μαζί με την Εκκλησία, εάν κηρύττω το Χριστό, τότε μιλώ για τον Χριστό, έστω και αν στο κήρυγμά μου ενδέχεται να υπάρχουν αδυναμίες στις λεπτομέρειες. Το σπουδαιότερο είναι στο κήρυ­γμα μου να μη εκθέτω τις δικές μου ιδέες, αλλά να σκέπτομαι και να ζω την πίστη της Εκκλησίας, να ενεργώ με υπακοή στις εντολές του θείου Διδασκάλου».

Σχόλιον Ο.Τ.

Είναι ηλίου φαεινοτέρα η υπεκφυγή του πρώην Πάπα να απαντήση. Αν όλοι κηρύττουν τον Κύριον τότε εις τι διαφέρει από τους υπολοίπους; Να επικαιροποιήσωμεν το ερώτημα: Ποίος από τους δύο εν ζωή Πάπας είναι «Αντιπρόσωπος του Χριστού»; Ο Παπισμός ευρίσκεται εις αδιέξοδον προκειμένου πάντοτε να δικαιολογή τα αδικαιολόγητα!

 

Previous Article

«Δοκείται ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη;»

Next Article

SAINT CHRISTOPHER

Διαβάστε ακόμα