Εγκύκλιος Πάσχα 2023 Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Share:

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἐπιτελοῦμεν τήν ἀναστάσιμον ἑορτήν τοῦ Πάσχα. Ἑορτάζουμε Πάσχα, ἱερόν, ἅγιον, μέγα, πανσεβάσμιον, τερπνόν, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Εἶναι ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου, πού ὁ Ἀναστάς Κύριος τήν χαρίζει σ’ ὅλους μας. Ἠχεῖ τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἀκούγεται τό «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν».

Γι’ αὐτό, Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβαση ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια, ἀπό τά ἐπίγεια στά οὐράνια, ἀπό τόν κόσμο τῆς ματαιότητος στήν ἀληθινή πατρίδα. Ἡ Ἀνάσταση γίνεται προορισμός γιά τόν καθένα μας. Ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς τό λέγει, ὅτι ὅπως ὁ Χριστός ἀνεστήθη, ἔτσι θ’ ἀναστηθοῦμε καί μεῖς καί θά ἑνωθοῦμε μέ τόν Νικητή τοῦ θανάτου, τόν Χριστό, σέ μιά ζωή ἄφθαρτη, λαμπρή καί φωτεινή. Ἀντιλαμβανόμαστε, ὅτι ἄν καί ὁ θάνατος ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ φυσικό φαινόμενο, ἐν τούτοις δέν κυριαρχεῖ, γιατί ἔχει χάσει τό κεντρί του. «Ποῦ σου θάνατε τό κέντρον; ποῦ σου ἅδη, τό νίκος; Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι… Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». Αὐτά τά λόγια διακηρύττει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Διανοίγεται πλέον, μία καινούργια ζωή μέ τήν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι τό αἰώνιο Πάσχα τῶν πιστῶν. Μαζί μέ τόν Χριστό. Ὄχι στό σκοτάδι, ἀλλά στό φῶς. Ἡ ζωή μας ἐδῶ στή γῆ, τότε μόνον ἔχει νόημα, ὅταν καταλάμπεται ἀπ’ αὐτό τό ἀναστάσιμο καί ἀνέσπερο φῶς.

Ἐλᾶτε, λοιπόν, χαρεῖτε καί συνεχῶς στήν καρδιά καί στά χείλη νἆναι ὁ ὡραῖος ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας: «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μετά πολλῶν ἀναστασίμων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Previous Article

Πασχάλιο μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Next Article

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ: Τό Πάσχα εἶναι εἰδωλολατρική γιορτή!