Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ διά την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Share:

Ἑορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου τήν Παγκόσμιο Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἀπό τήν ἱστορία, ἐπί τρεῖς αἰῶνες ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ δέν γνωρίζαμε πού ἦταν ἀκριβῶς θαμμένος στή γῆ, ὥσπου ἡ ἁγία Ἑλένη ὅταν μετέβη στά Ἱεροσόλυμα μέ θαυμαστό τρόπο τόν βρῆκε καί ὅταν μετά ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων τόν ὕψωσε γιά νά τόν δεῖ ὁ λαός, τότε ὅλοι ὅταν τόν εἶδαν μέ δάκρυα στά μάτια καί ἱερότατο δέος ἔψαλαν τό «Κύριε ἐλέησον».

Ἔτσι ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι τῶν πιστῶν τό στήριγμα, τό μέγα φυλακτήριον, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας, τό ἱερό μας σύμβολο.

Αὐτό τό σύμβολο, ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι ἡ φανέρωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο ὄχι γιά νά τόν σταυρώσει ἀλλά γιά νά σταυρωθεῖ γιά χάρι μας, ὄχι γιά νά δώσει ράπισμα ἀλλά νά δεχθεῖ ράπισμα, ὄχι νά μᾶς καταδικάσει ἀλλά νά μᾶς σώσει καί ἐλευθερώσει ἀπό τήν δουλεία τοῦ διαβόλου. Ὁ Σταυρός Του, λοιπόν, κατήργησε τήν ἔχθρα καί μᾶς ἕνωσε μέ τό Θεό. Μία σταγών τοῦ αἵματός Του διέλυσε τό σκότος τῆς ἁμαρτίας καί ἔφερε τό λυτρωτικό φῶς. Μέ τήν σταυρική Του θυσία, πού εἶναι ὅλο ἀγάπη γιά μᾶς, καταργήθηκε ὁ θάνατος καί δωρήθηκε ἡ ἀνάσταση.

Δέν μένει ἄλλο τι, παρά νά μείνουμε πιστοί ἀκόλουθοι τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστημένου Διδασκάλου μας, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι κανένας χριστιανός νά μήν ἀτιμάζει τόν Σταυρό. Νά μήν τόν κρύβει, νά μήν τόν ὑποτιμᾶ ἀλλά νά τόν ὑψώνει, νά τόν εὐλαβεῖται μέσα στήν ψυχή του, νά τόν φέρει ἐπάνω του, νά κάμνει πάντοτε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στήν καθημερινή του ζωή, νἆναι καύχημά του καί παντοῦ αὐτός ὁ Τίμιος Σταυρός νά δεσπόζει γιά χάρι, προστασία, βοήθεια καί εὐλογία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Previous Article

Ἀρχιμασόνος προβάλλει τὸν Σεβ. Μεσογαίας

Next Article

Μήνυμα του Μ. Αιτωλίας κ. Κοσμά προς τους μαθητές και τις μαθήτριες