ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ

Share:

Ἡ «Σύνοδος» τῆς ψευδοαυτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐ­κρανίας, τῶν καθηρημένων καὶ αὐτοχειροτονήτων, ἐξέλεξε καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐχειροτόνησε τὴν 25ην Μαΐου 2019 τὸν Ἀρχιμανδρίτην Ἐπιφάνιον Δημητρίου εἰς Ἐπίσκοπον Ὀλ­βίας. Ἡ ἐκλογὴ προφανῶς ἔγινε διὰ νὰ διασπάσουν τὸ ἑλληνόφωνον ποίμνιον τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ ἐν λόγῳ κληρικὸς ἀνῆκεν εἰς τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος καὶ διετήρει Ἱ. Ἡσυχαστήριον εἰς τὴν Ἱ. Μ. Φθιώτιδος. Δὲν εἶναι ἀκόμα γνωστὸν, ἂν τοῦ ἐδόθη ἀπολυτήριον καὶ ἂν ἐνέκρινεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὴν μετάβασίν του εἰς ἕτερον κλῖμα. Δημοσίευμα πάντως φέρει τὸν Σεβ. Δημητριάδος νὰ ἔχη εὐδοκήσει. Εἰς περίπτωσιν ποὺ ἰσχύει αὐτὸ τὸ ζήτημα περιπλέκεται ἐπικινδύνως. Ὡστόσον, τὸ μεῖζον αὐτὴν τὴν στιγμὴν εἶναι νὰ προλάβη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὰ γεγονότα καθὼς ἀργὰ ἡ γρήγορα θὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ συλλειτουργήση μὲ κάποιον Ἀρχιερέα, ἀναγνωρίζων ἐν τῇ πράξει τοὺς σχισματικούς! Ἤδη ἔγινε δεκτὸς τὴν 28ην Μαΐου ἀπὸ τὸν Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ τὸν καθαιρέση ἢ τουλάχιστον νὰ ἀποστείλη ἐγκύκλιον πρὸς ὅλας τὰς Ἱ. Μητροπόλεις νὰ μὴ γίνη δεκτός. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ διακόψη τὴν μισθοδοσίαν αὐτοῦ.

Previous Article

Στον ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου τίμησε η Εκκλησία της Ελλάδος τον ιδρυτή της

Next Article

Παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης