ΕΚΠΑ: Δὲν ὑπάρχει διαύγεια διὰ τὸ ἐμβόλιον

Share:

Εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπόν του τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν ἀνήρτησε κείμενον, εἰς τὸ ὁποῖ­­ον ἰατροὶ συνοψίζουν κύρια σημεῖα ἑνὸς διεθνοῦς ἄρθρου. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ αὐτὸ ὡς ἐδημοσιεύθη τὴν 2αν Δεκεμβρίου 2020:

«Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι κατασκευάστηκαν ἀποτελεσματικὰ ἐμβόλια σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα γιὰ ἕνα νέο ἰό, τοῦ ὁποίου τὸ γονιδίωμα μελετήθηκε λιγότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο πρίν. Ὡστόσο, ὑπάρχουν πολλοὶ προβληματισμοὶ ποὺ ἀφοροῦν, τόσο τοὺς ἐρευνητές, ὅσο καὶ τοὺς κλινικοὺς γιατρούς. Ἀρχικά, πρέπει νὰ προσδιοριστεῖ ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, ὅπως οἱ παχύσαρκοι καὶ οἱ διαβητικοί, καὶ τὸ κατὰ πόσο αὐτὰ προφυλάσσουν ἀπὸ τὴ σοβαρὴ λοίμωξη COVID19. Ἐπίσης, δὲν εἶναι σαφὲς ἂν τὰ ἐμβόλια ἐμποδίζουν τὴ μετάδοση τοῦ ἰοῦ ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασμένους ἀνθρώπους στοὺς ὑπόλοιπους. Ἄλλοι προβληματισμοὶ εἶναι ὁ δισταγμὸς τοῦ πληθυσμοῦ νὰ ἐμβολιαστεῖ καὶ ἡ ὀργάνωση ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νά ἐμβολιαστεῖ ὁ παγκόσμιος πληθυσμός. Προκειμένου νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς κοινῆς γνώμης στὸ ἐμβόλιο, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ πλήρης διαύγεια καὶ δημοσιοποίηση τῶν δεδομένων. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὁ FDA θὰ διεξάγει μία δημόσια συνάντηση ἐξωτερικῶν συμβούλων στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου, γιὰ νὰ συζητηθοῦν τὰ δεδομένα, προτοῦ δώσει ἔγκριση γιὰ τὴν κυκλοφορία ἑνὸς ἐμβολίου. Λόγω τῆς ἐπείγουσας κατάστασης γιὰ τὴν παγκόσμια ὑγεία, τὰ δεδομένα τῶν ἐμβολίων ἔχουν παρουσιαστεῖ περισσότερο σὲ δελτία τύπου καὶ σὲ συνεντεύξεις, παρὰ σὲ ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις σὲ ἰατρικὰ περιοδικά. Ὡστόσο, εἶναι σημαντικὸ μόλις αὐτὸ εἶναι ἐφικτό, τὰ δεδομένα τῶν μελετῶν τῶν ἐμβολίων νὰ κοινοποιηθοῦν, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν ἀπὸ ἄλλους ἐπιστήμονες.»

Previous Article

Κανεὶς κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος εἰς τὸ Φανάρι

Next Article

Η απογοήτευση και η αγανάκτηση των κληρικών και των χριστιανών μας έχουν ξεχειλίσει!

Διαβάστε ακόμα