Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: Προετοιμασία για την επίσκεψη Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης

Share:

 

Συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022, με φυσική παρουσία και διαδικτυακή συμμετοχή, το Προεδρείο της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας – ΟΜΟΝΟΙΑ, ενώ τοποθετήθηκαν και υπεύθυνοι ειδικών επιτροπών του Γενικού Συμβουλίου.

Συνάντηση με  εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης

Αποκλειστικό ζήτημα που απασχόλησε τις συζητήσεις αποτέλεσε η καλύτερη δυνατή προετοιμασία συνάντησης εργασίας που θα έχει αντιπροσωπεία της Οργάνωσης με τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Επίβλεψης (AdvisoryCommittee) για την Σύμβαση Πλαίσιο Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων (Frame work Convection for the Protection of National Minority) του Συμβουλίου της Ευρώπης (CouncilofEurope). Ενόψει του 5ου Γύρου Επιθεώρησης οι εμπειρογνώμονες επισκέπτονται την Αλβανία από 14 έως 18 Νοεμβρίου προκειμένου καταρτίσουν την απαντητική έκθεση με ευρήματα και ενστάσεις επί της ήδη από πέρυσι κατατεθειμένης σχετικής Έκθεσης της Κυβέρνησης της Αλβανίας δια του Υπουργείου για την Ευρώπη και Εξωτερικών.

Τόσο η Έκθεση αυτή όσο κυρίως προηγούμενα Ψηφίσματα της Υπουργικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο αποτέλεσαν και αντικείμενο της ανάλυσης του Προεδρείου της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ.

Μεγάλο το κενό στην πράξη για τα δικαιώματα της μειονότητας

Σύμφωνα με την ΟΜΟΝΟΙΑ μεταξύ νομικού πλαισίου που διέπει τις πολιτικές της Αλβανίας στο πεδίο των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και της πρακτικής εφαρμογής τους υφίσταται μεγάλο κενό.

Βασική έλλειψη του κείμενου νομικού πλαισίου και άλλο τόσο της εφαρμογής στην πράξη είναι το θεμελιακό δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των πολιτών ως προς την εθνική καταγωγή, τη μητρική γλώσσα κ.α.

Η διαδικασία απογραφής πληθυσμού παρά τις βελτιώσεις του  νόμου ενέχει ακόμη πολλά κενά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΕΜ αλλά και στις προδιαγραφές που αξιώνει το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Για πολλές ιστορικές κοινότητες της ΕΕΜ οι κάτοικοι τους στερούνται του δικαιώματος ελεύθερης κι απρόσκοπτης πρόσβασης λόγω κατάστασης οδικών δικτύων ενώ έχουν παρατηρηθεί και αυθαίρετες παρεμποδίσεις στη μεθόριο απόρροια πρακτικών παρακολούθησης προσωπικών αντιλήψεων.

Το περιουσιακό τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο όσο και σε ότι αφορά εκκλησιαστικές ενορίες πιστών έχει μετατραπεί σε μέσο χειραγώγησης της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕΜ.

Πρόβλημα στην παιδεία στη μητρική γλώσσα

Μείζονος σημασίας θέματα στα οποία εστιάζει η ΟΜΟΝΟΙΑ διαπιστώνοντας αποκλείσεις απ’ τις απαιτήσεις της Σύμβασης Πλαίσιο Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων είναι αυτά που αφορούν στην παιδεία στην μητρική γλώσσα και ειδικά τη χρήση της στο δημόσιο βίο. Το Προεδρείο κατέγραψε προς αναφορά επίσης το θέμα των ποσοστόσεων πληθυσμού για την εφαρμογή συγκεκριμένων δικαιωμάτων στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τούτο ώστε η αναφορά να μην είναι στους μεγάλους πλέον δήμους αλλά στις δημοτικές ενότητες ή και κοινότητες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τα μέλη του Προεδρείου της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ στάθηκαν επίσης στο θέμα των εκλογικών διαδικασιών στην Αλβανία όπου η μη εφαρμογή δικαιώματος συμμετοχής απ’ τον τόπο κατοικίας ή εργασίας, η νόθευση αποτελεσμάτων, η προπαγανδιστική χειραγώγηση και εν γένει η απόκλιση από τις καλές πρακτικές εκλογών όπως ορίζονται απ’ το Συμβούλιο της Ευρώπης επιφέρουν άμεσες αρνητικές συνέπειες στην ουσία σεβασμού της ΕΕΜ.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

deeem-omonoia.org

Previous Article

Ώρα να τρομοκρατήσουμε τον τρομοκράτη εξ Ανατολών!

Next Article

Τσάμικες προκλήσεις μέσω Ηνωμένων Πολιτειών!