ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ

Share:

Τὴν Τρίτη 23 Ἰουνίου στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου τῆς ΠΟΕ ἐπὶ τῇ μνήμῃ (τῆς κοιμήσεως) τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ τελέσθηκε Θεία Λειτουργία καὶ ταπεινὸ μνημόσυνο τοῦ πνευματικοῦ μας πατρὸς Ἀρχιμ. Μάρκου.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἦτο ὁ λέων τῆς πίστεώς μας, ὁ μονομάχος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ δυστυχῶς σήμερα στήν ἐκκοσμικευμένη, γεμάτες προκλήσεις ἐποχή μας, δὲν ἐγκωμιάζεται ἀλλὰ ἀγνοεῖται, εἶναι ἀνεπιθύμητος σὲ ἐκείνους ποὺ ἤθελαν καὶ θέλουν τὴν ψευδένωσι εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὑπῆρξε κυματοθραύστης ὅλων αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων τοῦ παπισμοῦ καὶ ἀντέστη γενναίως, διὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὅσοι παπικοὶ καὶ ὅσοι παπόφιλοι θὰ ἤθελαν νὰ ἐξαφανισθῆ τὸ μνημόσυνό του καὶ νὰ μὴ μνημονεύεται ἡ μορφή του, ἡ διδασκαλία του, οἱ ἀγῶνες του. Γι’ αὐτό, λέει χαρακτηριστικὰ ὁ Φ. Κόντογλου, τὸν ἔχουν θάψει τὸν Ἅγιο Μᾶρκο κάτω ἀπὸ τὴν ἐπάρατο πλάκα τῆς παποφιλίας.

Εὐτυχῶς διὰ τοὺς πιστοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, προκαλεῖ ρίγη συγκινήσεως καὶ μᾶς βοηθεῖ ν’ ἀναπολήσουμε τοὺς μεγάλους, τοὺς λαμπροὺς ἀγῶνες ποὺ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου διεξήγαγε γιὰ τὴν διαφύλαξι τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Εἴθε τὸ ἅγιον παράδειγμά του νά ἐμπνέη νέους Μάρκους Εὐγενικούς καί νὰ καθοδηγῆ καὶ νὰ φωτίζη τοὺς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸν πιστό λαό, διὰ νὰ διατηρηθῆ ἀμόλυντος ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Πίστις μας.

Previous Article

Το ερώτημα της Αγίας Σοφίας ή γιατί ο Χριστιανικός Κόσμος δεν λέει τίποτα;

Next Article

Ο εορτασμός του Αποστόλου Παύλου

Διαβάστε ακόμα