ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

Share:

Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει πενταετίας ἀπὸ τὴν κοίμησι τοῦ ἀγωνιστοῦ θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου (Ν.Σ.) καὶ μὲ νωπὴ στὴ σκέψη μας τὴν ἀντικανονικὴ καὶ αὐθαίρετη ἀπόδοσι αὐτοκεφαλίας στὴν οὐκρανικὴ ψευδοεκκλησία, εὐλόγως τίθεται τὸ ἑξῆς ἐρώτημα πρὸς τὸν Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο:

Ὅπως θὰ ἐνθυμῆσθε, Παναγιώτατε, ἕνα ἀπὸ τὰ «ἐγκλήματα», πού, κατὰ τὴν «Μείζονα καὶ Ὑπερτελῆ Σύνοδό» σας (Δεκ.1993), εἶχε διαπράξει ὁ ἀείμνηστος Θεολόγος ἦταν καὶ «ὁ συγχρωτισμός του εἰς Αὐστραλίαν μετὰ σχισματικῶν»! Καὶ τὸν καταδικάσατε ἀναπολόγητο, ἀδίκως καὶ ἀντικανονικῶς μὲ τὴν ἐσχάτη ἐκκλησιαστικὴ ποινή, μὲ ἀφορισμό!

Ὁ Ν.Σ., βεβαίως, ἀνέτρεψε τὴν ἀνυπόστατη ἐκείνη κατηγορία μὲ ἰσχυρὴ καὶ πειστικὴ ἐπιχειρηματολογία.

Ἀναρωτώμεθα, Παναγιώτατε, ἐὰν γιὰ τὸν συγχρωτισμὸ τῆς ὑμετέρας Θ.Π. μετὰ τῶν «καραμπινάτων» (ἂς μᾶς ἐπιτραπῆ ἡ ἔκφρασι) σχισματικῶν, αὐτοχειροτονήτων καὶ καθηρημένων οὐκρανῶν κληρικῶν θὰ ἐπιβληθῆ μὲ τὴν ἴδια σπουδή, τὸν ἴδιο ζῆλο καὶ τὴν αὐτὴ μείζονα καὶ ὑπερτελῆ συνοδικὴ σκληρότητα παρομοία ποινὴ ἢ θὰ ἐπινοηθῆ ἐκτάκτως κάποια πατριαρχικὴ ἀσυλία καὶ θὰ ἰσχύσουν δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά, τὸ ἕνα γιὰ τοὺς ἰσχυρούς, τὸ δὲ ἕτερον γιὰ τοὺς κοσμικῶς ἀνίσχυρους, ὅπως ἦταν ὁ μακαριστὸς Σωτηρόπουλος.

«Ἔχει ὁ καιρὸς γυρίσματα», λέγει ὁ θυμόσοφος λαός μας, διὰ τοῦτο καλὸ θὰ ἦταν, πρὶν ἡ δεσποτικὴ ἐμπάθεια ἐπιβάλει τόσο ἀκραῖες καὶ ἐξοντωτικὲς ποινές, νὰ μελετοῦν οἱ ἀρχιερεῖς μας τὴν «Εἰς τὸν Ὕπατον Εὐτρόπιον Ὁμιλία» τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ νὰ παραδειγματίζωνται ἀπὸ τὸ μέσα στὴν Ἁγια-Σοφιὰ πάθημα τοῦ σκληροῦ καὶ λαομίσητου Εὐτροπίου.

Χρῆστος Λιβανός

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Πῶς θὰ ἦτο δυνατὸν τὸ Φανάρι νὰ ἐπωφεληθῆ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος

Διαβάστε ακόμα