Επιστολή πρὸς Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας

Share:

Πρὸς Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας

Κύριον Παΐσιον

Σεβασμιώτατε

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἕνας ὑπὲρ πολύτεκνος πατέρας 10 παιδιῶν καὶ μαθαίνοντας τὴν τιμωρία ποὺ θέσατε στὸν πολύτεκνο ἱερέα Πατέρα Μιχαὴλ Κουκουβᾶ ἀπὸ τὴν Κάλυμνο ἀλλὰ καὶ στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀλλὰ καὶ κατ’ ἐπέκταση στοὺς ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καὶ παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς ποὺ ἔλεγε ὅτι στὰ ἔσχατα χρόνια κάθε χριστιανὸς θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ σύνολο τῆς χριστιανοσύνης ἤθελα νὰ μοῦ λύσετε κάποιες ἀπορίες.

1) Στὴν ἐπιστολή σας στὸν ἱερέα δὲν ἀναφέρετε κανένα παράπτωμα σὲ θέμα πίστεως. Μήπως ὑπάρχει τέτοιο παράπτωμα καὶ σᾶς διέφυγε ἡ ἀναφορά του;

2) Τιμωρεῖτε τὸν ἐν λόγῳ κληρικὸ γιὰ ἀπείθεια στοὺς νόμους τοῦ κράτους. Δηλαδὴ οἱ νόμοι τοῦ κράτους μποροῦν νὰ μποῦν πάνω ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ;

3) Μήπως ὁ ἱερὸς ναός, οἱ ἱερὲς εἰκόνες, τὰ Ἅγια λείψανα ,τὸ χέρι τοῦ Ἱερέως μποροῦν νὰ μεταδώσουν μολυσμό; Ὑπάρχει κάποιος Ἅγιος ἢ κάποια σύνοδος ποὺ ἔχει πεῖ κάτι τέτοιο;

4) Ὁ Ἅγιος Γαβριὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἀπὸ τὴ Γεωργία μᾶς λέει ὅτι καὶ τὸ χῶμα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ νὰ τὸ παίρνουμε καὶ νὰ χριόμαστε. Ὁ Ἅγιος Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως λέει ὅτι μέσα στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ καὶ ἐμπεριπατεῖ ὁ Θεός· ἡ Ἐκκλησία μας μέσῳ οἰκουμενικῆς συνόδου ἀπαγορεύει τὰ προσωπεῖα, ὅπως εἶναι ἡ μάσκα· ἕνας Ἀναστάσιμος ψαλμὸς λέει ἀλλήλους περιπτυξόμεθα. Ἀντίθετα ὁ Καίσαρας ( ἡ πολιτεία ) λέει, κρατᾶ­­τε ἀποστάσεις, ἕνας πιστὸς ἀνὰ 15 τετραγωνικὰ μέτρα. Ποιὸν θὰ ὑπακούσουμε; Φορώντας μάσκες μήπως τελικὰ εἰσάγουμε τὴν ἀμφισβήτηση ὅλων τῶν ἁγιαστικῶν μέσων ποὺ ὑπάρχουν στοὺς ἱεροὺς ναούς μας καὶ τελικὰ πέφτουμε στὴ βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰσάγοντας μία νέα αἵρεση;

5) Ἡ Ἐκκλησία μας μὲ τὸ βίωμα πολλῶν αἰώνων ποὺ ἔχει, γνωρίζετε πολὺ καλὰ πῶς ἐνεργοῦσε σὲ ἀληθινὲς πανδημίες, κάνοντας τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπέβαλλε στὴν πατρίδα μας ὁ Καίσαρας (ἡ πολιτεία) καὶ συμφωνήσανε μαζί του καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς ἐκτὸς ὀλίγων ἐπαινετῶν ἐξαιρέσεων.

6) Ἐπίσης γράφετε στὴν ἐπιστολή σας “Ταῦτα πρὸς γνώση καὶ συμμόρφωση καὶ ἄλλων κληρικῶν” τί ἐννοεῖτε; Μήπως ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀπειλεῖ­τε τοὺς ὀρθόδοξους ἱερεῖς;

7) Μήπως θέλετε νὰ λειτουργοῦν στοὺς ναοὺς μὲ ὀλιγοπιστία ἢ ἀπιστία, ὅπως θέλει ὁ Καίσαρας (πολιτεία);

8) Στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς σας παρακαλεῖτε τὸ Ἀστυνομικὸ τμῆμα νὰ ἐπιδώσει τὴν ἐπιστολὴ στὸν κληρικὸ Πατέρα Μιχαὴλ Κουκουβᾶ. Συγχωρέστε με ἀλλὰ αὐτὸ μοιάζει μὲ εἰσαγγελικὴ ἐντολὴ καὶ ὄχι μὲ πατρικὴ ἀγάπη.

9) Μήπως τελικὰ μὲ τὴν ἀπόφασή σας προκαλεῖτε ἐσεῖς τὸν σκανδαλισμὸ τοῦ Καλυμνιακοῦ λαοῦ καὶ ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν;

Μὲ τιμὴ

Μιχαὴλ Τσακιρίδης

Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Κοιν.: Ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ

Previous Article

Ὁ Σεβ. Κηφισίας ἀπολογούμενος

Next Article

Μεσσηνίας: Ἀρραγὴς συνεργασία Ἐκκλησίας – Πολιτείας