Εἰς μνήμην τοῦ Κολυμβαρίου

Share:

Κύριοι ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ καὶ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, στὸ Κολυμπάρι κάνατε ἕνα λάθος. Παραβαίνοντας ὅλους τούς Ἱεροὺς Κανόνας ὅλων τῶν Ἑπτὰ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ, τῶν ΤΟΠΙΚΩΝ καὶ τῶν ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ξεχάσατε νὰ ἀναγνωρίσετε τοὺς ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ὡς ἐκκλησία!!!

Ἀφοῦ ἀναγνωρίσατε ὅλες τὶς αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες, τὸ Μεγάλο σας σφάλμα ἦταν ὅτι δὲν ἀλλάξατε καὶ τὸ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ μας καὶ ἀντὶ νὰ λέμε εἰς ΜΙΑΝ Ἐκκλησίαν νὰ λέμε ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ἐκκλησιῶν!

Ἴσως νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ στὸ ἑπόμενο Κολυμπάρι σας!!! Ἂν σᾶς ἀφήσουν οἱ Προκαθήμενοι ὅλων τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ποὺ θὰ σᾶς στείλουν στὰ σπίτια σας εἴτε ὡς ΛΑΪΚΟΥΣ ἤ, ἂν σᾶς κάνουν τὴ χάρη καὶ σᾶς δώσουν τὴν τιμητικὴ ἐξουσία καὶ σᾶς ἀφήσουν ὡς ΜΟΝΑΧΟΥΣ καὶ τί θὰ γίνει μὲ τὸν ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ, ποὺ πῆρε τὴ θέση ἄλλου προταθέντος ἀπὸ τὴν ΑΚΑΔΗΜΙΑ;

Ἡ Κυριακή τοῦ ΑΣΩΤΟΥ εἶναι Κυριακὴ ποὺ μᾶς διδάσκει τὴ ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Ἂς προσπέσετε στὸν ΠΑΤΕΡΑ, ποὺ περιμένει τὴ ΜΕΤΑΝΟΙΑ σας τὴν ἔμπρακτη ἐνώπιον ὅλων τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ καὶ ἀφήσετε τὰ χειροφιλήματα στόν Πάπα καί τά συλλείτουργα.

Ὁ μόσχος ὁ σιτευτὸς εἶναι ἤδη ἕτοιμος καὶ σφαγμένος. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε. Μόνο νὰ μὴ πέσετε στὴν περίπτωση τῆς Α΄ Κορ. ια΄ 27, 28-30.

Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ κάνω τὸ δάσκαλο, ἐγώ, ἕνας ἁπλὸς Ἱερέας. Ἔχετε βεβαίως ὑπόψιν σας τὸ Α΄ Τιμ. α΄ 5-7. Ἐγὼ ἔχω ὑπόψιν μου καὶ πάλι τὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν μαθητὴ του Τιμόθεο, λέγοντάς του (Β΄ Τιμ. δ΄ 2 – 4). Βέβαια ἐγὼ δὲν εἶμαι νέος, ὅπως ἦταν ὁ Τιμόθεος τότε, ἐγὼ διάγω τὴν ἐνάτη δεκαετία τῆς ζωῆς μου. Δὲν περιμένω τίποτε.

Θὰ χαρῶ καὶ θὰ δοξάσω τὸ Θεό, ὅταν θὰ ἀκούσω ἀπὸ σᾶς νὰ λέτε στὸν Κύριον «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς Προσευχῆς μου… (Ψαλμ. ρα΄ 1) καὶ θὰ τοῦ πεῖτε: τῆς μετανοίας, ἄνοιξόν μοι, πύλας ζωοδότα..». Ἰδιόμελον τῶν ὄρθρων τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου).

Γυρίζοντας στὸ σπίτι μέτρησα ἀπὸ τὸ ΤΡΙΩΔΙΟ μικροῦ σχήματος, τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ βρέθηκαν πενῆντα δύο (ἀριθ. 52) ΑΙΩΝΙΑ ἡ Μνήμη καὶ πενῆντα πέντε (ἀριθ. 55) ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ, ἐκ τῶν ὁποίων δὲ ἀνεγνώσθη οὔτε ἕνα.

Ἐρωτῶ καὶ ἄς μοῦ ἀπαντήσουν, καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, μήπως οἱ συντάκται τῶν ΤΥΠΙΚΩΝ (ΔΙΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 2020, ἔλαβαν κάποια ἐντολὴ ἀπὸ τὴ ΣΥΝ­ΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ἐγὼ τὴ λέω ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΩΣ, καὶ ὅποιος θέλει ἂς μὲ διαψεύσει!!! ἤ, μήπως δὲν ὑπάρχουν τὰ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ, γιὰ μὴ στενεχωρήσουμε τὸν πάπα ἢ ὅπως τὸν καλεῖ ὁ Πατριάρχης μας, τὸν «ΑΔΕΛΦΟ του καὶ σὲ λίγο -ὅπως πᾶμε θὰ τὸν πεῖ καὶ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ!!! (αὐτὸ ἔδειξε καὶ μὲ τὸ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ, ποὺ ἀνεγνώρισε τοὺς ΟΥΝΙΤΕΣ, τοὺς ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥΣ καὶ τοὺς ΑΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΥΣ!!! Καὶ σὲ ποιὸν ταιριάζει τὸ ΑΝΑΘΕΜΑ;

Προσεύχομαι γιὰ σᾶς πάντοτε, νὰ βρῆτε αὐτὸ ποὺ χάσατε, δηλαδὴ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Ἀρχ/της

Θεόκλητος Τσίρκας

Previous Article

Ο Αρχιγραμματέας της Συνόδου Επίσκοπος Ναζιανζού Αθηναγόρας διεκτραγωδεί την κατάσταση στη Σχολή

Next Article

Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος δεν είναι ευπρόσδεκτος σε Μητροπόλεις