Εἰς μνημόσυνον ἀειμνήστου π. Χρυσοστόμου Πήχου

Share:

ΑΛΛΟΣ ἕνας ὁμολογητὴς ἀναχώρησε γιὰ τὰ οὐράνια, ἀφήνοντας πίσω του ἕνα τεράστιο καὶ δυσαναπλήρωτο κενό. Ὁ λόγος γιὰ τὸν μακαριστὸ π. Χρυσόστομο Πῆχο, ἡγούμενο τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε πρὶν λίγες ἡμέρες. Ὁ μακαριστὸς π. Χρυσόστομος ἦταν πνευματικὸ τέκνο τοῦ ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ συνεχιστὴς τοῦ ὁσίου Γέροντα Φιλοθέου Ζερβάκου. Ὑπέδειξε ἀπόλυτη πιστότητα καὶ προσήλωση στὴν ὀρθόδοξη παράδοση, ἀντιτιθέμενος μὲ σφοδρότητα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εἶχε τὸ σθένος νὰ ἀποστείλει ἕνα μνημειῶδες ὁμολογητικὸ ὑπόμνημα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ὁποῖο τὴν ἔθετε πρὸ τῶν εὐθυνῶν της γιὰ τὰ ὅσα ἀπαράδεκτα συμβαίνουν ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τῆς «οἰκουμενικῆς κινήσεως», οἱ ὁποῖοι ἀπομειώνουν τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐξισώνουν μὲ τὶς αἱρέσεις, σκανδαλίζοντας τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ζήτησε εὐθέως τὴν καταδίκη τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Βαρθολομαίου, διότι ἔχει διατυπώσει σωρεία ἑτεροδιδασκαλιῶν, οἱ ὁποῖες καταδικάζονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Παρακάλεσε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο νὰ τὶς καταγνώσει, νὰ τὶς καταδικάσει καὶ νὰ προβεῖ στὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τὴν ἱεροκανονικὴ παράδοση, ἐνέργειες, προκειμένου νὰ κοπάσει ὁ μέγας κλυδωνισμὸς στὴν σύμπασα Ὀρθοδοξία. Ὅμως, ἡ ἐπιστολὴ του ἔμεινε ἀναπάντητη καὶ τέθηκε σὲ κάποιο συρτάρι, ἂν ὄχι σὲ κάλαθο ἀχρήστων! Ἂς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη του καὶ ἂς ἀναδειχθοῦν μιμητές του, γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα του στὶς τραγικὲς ἡμέρες μας!

Previous Article

Ο ΟΗΕ προωθεί τη σεξουαλική αυτονομία των παιδιών

Next Article

Ἀρχαιοταξίτες…