Εἰς τί ὠφελεῖ τὸ ἀλλοπρόσαλλον «ἀνεβοκατέβασμα» ἡγητόρων κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ;

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἱστολόγια ποὺ ὀλισθαίνουν σὲ ἀπαράδεκτες ὕβρεις σὲ βάρος Ἱεραρχῶν καὶ Ἱερέων, μὲ μεγάλη εὐκολία προβαίνουν κατὰ καιροὺς καὶ σ’ ἕνα ἀχρείαστο καὶ ἀλλοπρόσαλλο “ἀνεβοκατέβασμα” ἡγητόρων ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό. Σὰν νὰ μὴ “ἔφταναν” οἱ ὕβρεις καὶ ἀνεπίτρεπτοι γιὰ Ἱερωμένους χαρακτηρισμοί, ποὺ ἐν τέλει κατεδείκνυαν μὲ τὸν τρόπο τους τὴν Ὀρθόδοξη ἀκρίβεια ὡς ἀποτέλεσμα νοσηρῆς ἐμμονῆς, ἦλθε κι αὐτὸ τὸ ἀλλοπρόσαλλο παιχνίδισμα τῶν προβαλλομένων ἡγητόρων ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό, νὰ προκαλέσει ἐπιπρόσθετη σύγχυση καὶ ζημιά.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ μόνιμοι διαδικτυακοὶ θαμῶνες τέτοιων ἱστολογίων δημιουργοῦν πολλὲς φορὲς καὶ τὶς εὔκολες προϋποθέσεις γιὰ τὸ ἀλλοπρόσαλλο ἀνεβοκατέβασμα ἡγητόρων ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό, καθότι ποσῶς δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὶς ἐκ διαμέτρου τοποθετήσεις τῶν προσφιλῶν σ’ αὐτοὺς ἱστολογίων στὸ θέμα τοῦ­το. Ὡς ἐκ τούτου φυσικὸ εἶναι νὰ συνεχίζεται ἡ λυπηρὴ αὐτὴ ἀσυνέπεια. Δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ ἱστολόγια αὐτὰ τὴ σύγχυση καὶ τὴ ζημιὰ ποὺ προκαλοῦν;

Πρόσφατα μάλιστα ἐξαιτίας τῆς στάσης Ἱεράρχου στὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα, διαδικτυακοὶ σχολιαστὲς μὲ γνωστὴ μονομέρεια στὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα, πρότειναν τὸν Ἐπίσκοπο αὐτὸν ὡς ἡγήτορα ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό. Ὅμως ὅταν μετ’ ὀλίγον ὁ Ἐπίσκοπος αὐτὸς διέγραφε τὴν αἰτία τῶν θεολογικῶν ἐνστάσεων γιὰ τὸ γνωστὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, οἱ διαδικτυακοὶ αὐτοὶ σχολιαστὲς προτίμησαν τὴ γνωστὴ μέθοδο τῆς “σιωπῆς”. Θεώρησαν ὡς μὴ γενόμενες τὶς δημόσιες τοποθετήσεις τοῦ Ἐπισκόπου αὐτοῦ γιὰ τὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ποὺ προκάλεσε τόσες θεολογικὲς ἐνστάσεις. Ἔτσι οἱ διαδικτυακοὶ αὐτοὶ σχολιαστές, εὔκολα καὶ χωρὶς κανένα ἐνδοιασμὸ συνέχισαν νὰ προβάλλουν μὲ ἐπιχειρήματα τὴ νέα προτεινόμενη ἡγετικὴ γι’ αὐτοὺς μορφὴ ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό.

Εἶναι ὅμως ἀλήθεια, ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προβάλλονται ἢ προτείνονται ὡς “ἡγέτες” ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό, δὲν διεκδικεῖ κάτι τέτοιο γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ἡ θλιβερὴ αὐτὴ “παλινδρόμηση”, μὲ τὸ ἀλλοπρόσαλλο ἀνεβοκατέβασμα ἡγητόρων ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό, ἁπλὰ ἀποτελεῖ μία ἀκόμα ζημιογόνα ἐκτροπή. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς προτεινόμενους ἀπὸ αὐτοὺς ὡς ἠγήτορες ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό, δὲν διεκδικεῖ κάτι τέτοιο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅπως ἐπίσης καμιὰ “ἀρχηγικὴ” διαμάχη δὲν ὑφίσταται καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ὑπάρχουν “ἀρχηγικοὶ” ὑποσκελισμοί, ὅπως τόσο εὔκολα κάποιοι “διαπιστώνουν”.

Ὅλα τοῦτα εἶναι λυπηρὰ διαδικτυακὰ γεννήματα, ποὺ μόνο σύγχυση καὶ ζημιὰ προξενοῦν. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος στὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο, ἔδωσε τὴ μεγάλη ἐλπίδα ὅτι “ὁ Κύριος, ὅταν θὰ πρέπη, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγόριους Παλαμάδες, διὰ νὰ συγκεντρώσουν ὅλα τὰ σκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, διὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νὰ στερεώσουν τὴ Παράδοσιν καὶ νὰ δώσουν χαρὰν μεγάλην εἰς τὴν Μητέρα μας”.

Ἀλλιῶς φαντάζονται τὸ “διὰ νὰ συγκεντρώσουν ὅλα τὰ σκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, διὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν” ποὺ ἔγραφε ὁ Ἅγιος Παΐσιος στὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο. Ἀπόδειξη τούτου εἶναι καὶ οἱ ἀνεπίτρεπτες ὕβρεις ποὺ συνηθίζουν κάποια ἱστολόγια, οἱ ὁποῖες σκανδαλίζουν καὶ συγχύζουν ἀκόμα πιὸ πολὺ “τὰ σκανδαλισμένα ἀδέλφια μας”…, ὕβρεις ποὺ ὅμως ὅταν “συμφέρει” μετατρέπονται σὲ ἐκφράσεις μεγίστης ἁβρότητας, ὅπως τοῦ­το εἶχε συμβεῖ πρόσφατα μὲ τὴν ἀλλαγὴ στάσης κάποιων ἀπέναντι στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἑλλάδος ἐξαιτίας τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος.

Πρέπει ἐπιτέλους νὰ λάβει ἕνα τέλος τὸ ἀλλοπρόσαλλο ἀνεβοκατέβασμα “ἡγητόρων” ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμό, ποὺ τόση σύγχυση προκαλεῖ. “Ὁ Κύριος ὅταν θὰ πρέπη, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγόριους Παλαμάδες”, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ὄχι τὰ διάφορα ἱστολόγια μὲ τὶς ἀλλοπρόσαλλες καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες κάποτε προβολές τους, ποὺ τόση σύγχυση προξενοῦν.

Previous Article

κ. Τσελλεγίδης: Ὁ Πατριάρχης νὰ μετανοήση

Next Article

«Ἐκκλησίαι» αἱ προτεσταντικαὶ ὁμολογίαι διὰ τὸν Μητρ. Γαλλίας!

Διαβάστε ακόμα