Εἰς τὴν λήθην ὁ π. Σεραφεὶμ Ζαφείρης

Share:

   Ἀνεγνώσαμεν ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος μὲ τίτλον «Ἀγαστὴ συνεργασία τῆς Ἱ.Μ. Φθιώτιδος καὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαμίας» τῆς 7ης Νοεμβρίου 2022. Ἂν ἔζη ὁ μακαριστὸς π. Σεραφεὶμ, ποία θά ἦτο ἡ ἀντίδρασίς του πρός τὸν Μητροπολίτην, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη τὸ κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν καὶ συν­ελειτούργησε μὲ τὸν ψευδΟλβίας; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

  «Τὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας ἱεραποστολικῆς χρονιᾶς τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεὼν στὴν Χριστιανικὴ Ἑστία Λαμίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἠθικοθρησκευτικοῦ Συλλόγου «Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς» παρουσίᾳ καὶ τοῦ Δημάρχου Λαμιέων κ. Εὐθυμίου Καραΐσκου…. Τὸν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησαν γιὰ τὴν ἁγιαστικὴ παρουσία του, τὶς πατρικές του εὐχὲς καὶ τὴν πολύπλευρη στήριξή του στὸ ἔργο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας τόσο ὁ νεοεκλεγεὶς Πρόεδρος τοῦ Ἠθικοθρησκευτικοῦ Συλλόγου «Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς» κ. Γρηγόριος Μπούρδας καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅσο καὶ ὁ Θεολόγος κ. Ἐμμανουὴλ Σταθούλιας, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἠθικοθρησκευτικοῦ Συλλόγου καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ».

Previous Article

Διατὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ πλέον δαιμονικὴ αἵρεσις τῆς Ἱστορίας;

Next Article

Ἀθωώθηκε ὁ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ