Εἰς ἔντονον ἀναβρασμὸν ἡ Θράκη διὰ τὰς Μουφτείας

Share:

Ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς συν­εχῆ συναγερμὸν ἕνεκα τῶν παραλόγων ἀπαιτήσεων καὶ τῶν ζητημάτων ποὺ ἐγείρουν οἱ Τοῦρκοι εἰς τὸ Αἰγαῖον παραμένει εἰς ἐκκρεμότητα τὸ ζήτημα τῆς ἐκλογῆς τῶν Μουφτίδων εἰς τὴν Θράκην. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «estianews.gr» τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2021:

«…Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Τουρκία ἀπαιτεῖ τὴν ἀπευθείας ἐκλογὴ Μουφτῆ ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος καὶ ἡ Ἑλλὰς ἀπαντᾶ ὅτι τὸ θέμα δὲν τὴν ἀφορᾶ, εἶναι ἐκτὸς ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου καὶ ἁρμοδία εἶναι ἡ Διακομματικὴ Ἐπιτροπή τῆς Θράκης, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἐπιτροπῆς ἀναπτύσσονται δύο τάσεις.

Συμφώνως πρὸς τὴν πρώτη, ὁ μουφτὴς στὸ μέλλον θὰ ὑποδεικνύεται ἀπὸ ἕνα εἰδικὸ ἐκλεκτορικὸ σῶμα διακοσίων ἐκλεκτόρων, θρησκευτικῶν λειτουργῶν καὶ λαϊκῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ λεγόμενοι «μουτεβελῆδες», οἱ ὁποῖοι εἶναι Πρόεδροι τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν ἀξιοποιήσεως τῆς μουσουλμανικῆς περιουσίας. Ἡ ἰδέα αὐτὴ προβλέπει ὅτι τὸ ἐκλεκτορικὸ θὰ ὑποδεικνύει στὴν κυβέρνηση τρία πρόσωπα γιὰ κάθε μία ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν Μουφτειῶν Ροδόπης, Ξάνθης καὶ Διδυμοτείχου, καὶ ἡ κυβέρνησις (Ὑπουργεῖο Παιδείας) θὰ ἐπιλέγει κυρίαρχα τὸ καταλληλότερο. Παράλληλα μὲ τὸ νέο σύστημα ἐκλογῆς Μουφτήδων, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀλλάξει ὁ νόμος ποὺ ἐψηφίσθη τὸ 1990 ἐπὶ πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μελετᾶται ἡ ἐκλογὴ τῶν Προέδρων τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς βακούφικης περιουσίας τῆς μειονότητος μὲ καθολικὴ ψηφοφορία ὅλων τῶν μελῶν τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη σχολὴ σκέψεως ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ τμῆμα τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς ἀλλὰ καὶ τῆς Κυβερνήσεως. Ἔχει ὡς βάση συζητήσεως τὰ ὑπομνήματα ποὺ ἔστειλαν μουσουλμάνοι Βουλευτὲς καὶ σύλλογοι τῆς περιοχῆς στὴν ἠλεκτρονικὴ πλατφόρμα διαβουλεύσεως τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ δεύτερη τάσις τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία εἶναι πιὸ συντηρητική, προτείνει τὴν σύσταση ἑνὸς εἰσηγητικοῦ σώματος πρὸς τὴν κυβέρνηση (οἱ λέξεις ἔχουν τὴν σημασία τους) καὶ ὄχι ἐκλεκτορικό, τὸ ὁποῖο θὰ προτείνει πρὸς τὴν κυβέρνηση πέντε πρόσωπα πρὸς ἐπιλογὴν γιὰ κάθε μία Μουφτεία καὶ ὄχι τρία».

Previous Article

«Ψυχωφελεῖς σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ ἅγιον Τριώδιον»

Next Article

Ἐρασιτεχνισμὸς τῆς Ἱ. Μ. Ὕδρας;

Διαβάστε ακόμα