Εισαγωγή επικινδύνου βουδιστικής πρακτικής στα δημοτικά σχολεία!

Share:

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ἕνωση Γονέων (ἡ γνωστὴ κίνηση ποὺ ἵδρυσε ὁ μακαριστὸς π. Ἀ. Ἀλεβιζόπουλος) ἔβγαλε μία δραματικὴ ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία κάνει γνωστὲς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νὰ ἐφαρμοστεῖ σὲ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ μία ἄκρως ἐπικίνδυνη βουδιστικὴ πρακτικὴ διαλογισμοῦ! Πρόκειται γιὰ τὴν διεθνῶς γνωστὴ μέθοδο «mindfulness», γιὰ τὴν ὁποία «ἡ διεθνὴς βιβλιογραφία ἀναφέρει κινδύνους καὶ παρενέργειες, ἀκόμα καὶ ἀνεπανόρθωτες γιὰ τὴν ψυχική, ἀλλὰ καὶ τὴν σωματικὴ ὑγεία προσώπων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πρακτικὴ τοῦ mindfulness καθὼς καὶ μὲ ὅλες τὶς πρακτικὲς διαλογισμοῦ. Τὸ mindfulness σύμφωνα μὲ τοὺς ὑποστηρικτές του εἶναι ἕνα εἶδος διαλογισμοῦ, ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο μὲ πολλαπλοὺς τρόπους, ὥστε νὰ ἀνταποκριθεῖ καλύτερα στὶς ἀνάγκες τῆς καθημερινότητας. Ἀλλά, ὅμως ἔχουν ἀναφερθεῖ σοβαρὲς βλάβες ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρακτική, ὅπως ἀδυναμία συγκέντρωσης, προβλήματα μὲ τὴ μνήμη, ἀποσύνδεση ἀπὸ τὸ περιβάλλον, παράνοια, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις καὶ ἀποδιοργανωμένος λόγος. Ἀκόμα φόβος, ἄγχος πανικός, αὐξημένη συναισθηματικὴ ἀστάθεια καὶ εὐαισθησία, διέγερση ἢ εὐερεθιστότητα, οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ ἐνταθοῦν σὲ θυμὸ καὶ ἐπιθετικότητα, ἀλλὰ καὶ μειωμένη συναισθηματικότητα, ὅπως συναισθηματικὴ ἰσοπέδωση, μερικὲς φορὲς ἀκόμη καὶ πλήρης ἀπουσία συναισθημάτων. Ἐπίσης ἀϋπνία καὶ ἐφιάλτες καθὼς καὶ μείωση τῆς ὄρεξης καὶ πρόσληψης τροφῆς» (Πηγή: ppu.gr)! Διερωτόμαστε ποιὸς ὁ λόγος νὰ ὁδηγήσει τοὺς φωστῆρες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἐφαρμοστεῖ αὐτὴ ἡ ἐπικίνδυνη πρακτική; Μὰ φυσικά, νὰ μυηθοῦν οἱ μαθητὲς σταδιακὰ στὶς δαιμονικὲς πλάνες τῆς Ἀνατολῆς!

Previous Article

ΙΣΚΕ: Δεν δεχόμαστε καμία αλλαγή στα θέματα μισθοδοσίας

Next Article

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλου

Διαβάστε ακόμα