Εἶναι ὁ Κωνσταντινουπλεως πολιτικός;

Share:

Εἰς ἐπίσημον δελτίον τύπου τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως τῆς 21ης Ἰανουαρίου 2021 ἀναγινώσκομεν ὅτι ὁ Πατριάρχης συγχαίρει ἐγκαρδίως τὸν νέον πρόεδρον τῶν ΗΠΑ κ. Μπάιντεν, γνωστὸν σιωνιστήν, ἐπειδὴ ἔλαβεν ἀποφάσεις διὰ τὸ περιβάλλον καὶ τὰς ταξιδιωτικὰς ἀπαγορεύσεις μουσουλμάνων. Ὅλα αὐτὰ θυμίζουν κληρικὸν ἢ πολιτικόν; Μελετήσατε μὲ προσοχὴν τὰ ἀκόλουθα ἀποσπάσματα:

«1. Νὰ ἄρει τὶς ταξιδιωτικὲς ἀπαγορεύσεις ποὺ εἶχαν ἐπιβληθεῖ σὲ 13 χῶρες, μὲ κατὰ πλειοψηφία μουσουλμανικὸ πληθυσμό… (Ὁ Πατριάρχης) στὰ 30 χρόνια τῆς πατριαρχίας του, ἔχει ἐπισκεφθεῖ ἐπίσημα πολλὲς μουσουλμανικὲς χῶ­ρες… καὶ ἔχει ἀναπτύξει φιλικὲς σχέσεις καὶ σταθερὴ ἐπικοινωνία μὲ θρησκευτικοὺς ἡγέτες τοῦ Ἰσλὰμ καὶ μὲ προσωπικότητες τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χώρου. Ταυτοχρόνως, ἔχει συγκαλέσει συναντήσεις κορυφῆς μὲ ἐκπροσώπους τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν στὴν Πόλη, στὶς Βρυξέλλες κ.ἀ. Εἶναι, ἄλλωστε, διεθνῶς γνωστὲς οἱ Διακηρύξεις τοῦ Βοσπόρου (1994, 2005) καὶ τῶν Βρυξελλῶν (2001).

2. Νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ΗΠΑ στὴ Συμφωνία τῶν Παρισίων γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή… (Ὁ Πατριάρχης) γιὰ τὴν συμβολή του στὴν προστασία τῆς Δημιουργίας ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς “ὁ πράσινος Πατριάρχης”… ἔλαβε μέρος σὲ διάφορες φάσεις τῆς προετοιμασίας τῆς «Συμφωνίας τῶν Παρισίων», συνόδευσε μάλιστα, τὸν Πρόεδρο τῆς Γαλλίας Hollande, κατόπιν προσκλήσεως ἐκ μέρους του, σὲ σχετικὸ Συνέδριο… Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐξέφρασε ἐπανειλημμένα τὴν ἀντίθεσή του στὴν στάση τῶν ΗΠΑ ἀπέναντι στὸ Πρωτόκολλο τοῦ Κιότο καὶ ἀργότερα, στὴν ἀπόφασή τους νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴν Συμφωνία τῶν Παρισίων…».

Previous Article

Περὶ τῆς διαφορᾶς πίστεως μὲ τὸν παν. Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.

Next Article

«Ἑάλω» καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν