Εἶναι ὁ ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος Ὀρθόδοξος;

Share:

Ἐχειροτονήθη ἀπὸ καθηρημένους, συλλειτουργεῖ μὲ παπικούς, συμπροσεύχεται μὲ οὐνίτας καὶ προσφάτως προέβη εἰς μεταρρυθμίσεις εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν. Τὰ ἴδια πράττουν καὶ οἱ ἱερεῖς τοῦ ψευδομορφώματος τοῦ ὁποίου ἡγεῖται. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 25ης Φεβρουαρίου 2020:

«Ἕνα ἀκόμη περιστατικὸ ποὺ συνδέει τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μὲ τοὺς Καθολικοὺς καὶ Οὐνίτες, ἔλαβε χώρα αὐτὴ τὴ φορὰ στὰ Ἱεροσόλυμα.

Συγκεκριμένα κληρικὸς τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου, τέλεσε Θεία Λειτουργία σὲ Καθολικὸ Ναὸ στὴν Βηθλεέμ.

Ὁ σχισματικὸς κληρικὸς Ἀνδρέας (Ντουντσένκο) ἐπισκέφθηκε μὲ ὁμάδα προσκυνητῶν τὴν Βηθλεὲμ καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων δὲν τοῦ ἔδωσε ἄδεια νὰ Ἱερουργήσει.

Ἀμέσως ὁ κληρικὸς τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀπευθύνθηκε στὸν Καθολικὸ Ἐπίσκοπο, ζητώντας ἄδεια νὰ λειτουργήσει στὸν Καθολικὸ Ναό. Ὁ ἐν λόγω σχισματικὸς ψευτοκληρικὸς ἀνήκει στὴν “ἐπισκοπὴ” τοῦ γνωστοῦ γιὰ τὶς δογματικὲς καὶ λειτουργικὲς ἀκροβασίες ψευδεπισκόπου Ἀλέξανδρο Ντραμπίνκο, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε καὶ τὴν Ἑλλάδα τὸν Νοέμβριο 2019 καὶ δὲν ἔτυχε καλῆς ὑποδοχῆς.

“Σήμερα ἡ μέρα ξεκίνησε μὲ Θεία Λειτουργία στὴ Βηθλεέμ. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτη Περεγιεσλὰβ Ἀλεξάνδρου (Ντραπίνκο) καὶ τοῦ Καθολικοῦ Ἐπισκόπου Κιέβου – Ζιτομὶρ Ἀλεξάνδρου Γιαζλοβέτσκι” – ἔγραψε στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὸ Facebook ὁ ἐν λόγω κληρικός.

Σύμφωνα μὲ τὸ Spzh.news, Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐν λόγω ἐκκλησία ποὺ τελέστηκε Θεία Λειτουργία, ἀνήκει στὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι πρόσ­φατα ὁ Καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πιστεύει ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δημιούργησε τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μὲ στόχο τὴν οἰκουμενικὴ ἕνωση τοῦ Καθολικισμοῦ μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες».

Previous Article

Εκοιμήθη ο αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος

Next Article

Μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Κόπτες εἴμαστε μία Ἐκκλησία

Διαβάστε ακόμα