Εἶναι ὅλα δημόσιαι σχέσεις;

Share:

Ἔπρεπε νὰ ὑπάρχη ἐκπροσώπησις εἰς λειτουργίαν μονοφυσιτῶν; Ἔπρεπε νὰ παραστοῦν Ὀρθόδοξοι εἰς κηδείαν Ἀρχιαιρεσιάρχου; Ὅλα εἰς τὸν βωμὸν τῶν δημοσίων σχέσεων ἢ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀντίληψίς των περὶ τῶν ἱ. μυστηρίων; Συμφώνως πρὸς δελτίον τύπου τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως τῆς 6ης Ἰανουαρίου 2023:

«Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Ξανθουπόλεως κ. Παΐσιο, κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ποὺ τελέστηκε στὸ Ἀρμενικὸ Πατριαρχεῖο στὸ Κοντοσκάλι τῆς Πόλεως, τὴν Παρασκευή, 6 Ἰανουαρίου 2023, ὁ ὁποῖος διαβίβασε τὶς ἑόρτιες Πατριαρχικὲς εὐχὲς πρὸς τὸν Μακ. Πατριάρχη τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων κ. Sahak Masalyan.

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολίτες Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουὴλ καὶ Ἰταλίας κ. Πολύκαρπο κατὰ τὴν κηδεία τοῦ μακαριστοῦ ἐπιτίμου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’, ποὺ τελέστηκε στὴν βασιλική τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ρώμης, τὴν Πέμπτη, 5 Ἰανουαρίου 2023».

Previous Article

Ἀπὸ τὸν Σιγκαπούρης εἰς τὸν Κων/λεως

Next Article

Οὐσιομάχοι περιωπῆς