Εἶσθε Ὑπουργὸς, διότι σᾶς «ἄφησαν νὰ ζήσετε»

Share:

Ὁ Ὑπουργὸς Ὑποδομῶν κ. Κ. Καραμανλὴς ἀπέσυρε μίαν διαφήμισιν, ἡ ὁποία εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἔθνους! Πρόκειται διὰ τὸ ἔγκλημα, κατὰ τὴν ὀρθόδοξον θεολογίαν, τῆς δολοφονίας ἀπὸ τὰς ἐκτρώσεις. Οὔτε τὸν Θεὸν σέβονται οὔτε ἔστω τὴν πατρίδα δὲν σκέπτονται. Συμφωνεῖ μὲ τὸν κ. Τσίπραν, ποὺ εἶχε δηλώσει ὅτι θὰ ἀναπληρώσωμεν τὸν πληθυσμὸν μὲ τοὺς μετανάστας!

Τὰ σώματά μας, μᾶς ἀνήκουν! Κάτω τὰ χέρια σας ἀπὸ τὰ σώματά μας! Αὐτὸ ὠρύονται οἱ ψευδοδημοκράται σήμερον! Ποῖ­ος σᾶς εἶπε ὅτι τὸ ἔμβρυον ἀνήκει εἰς τὸ σῶμα σας; Ποῖος σᾶς εἶπεν ὅτι τὸ ἔμβρυον εἶναι ἰδιοκτησία σας; Τὸ ἔμβρυον ἁπλὰ φιλοξενεῖται ἀπὸ τὴν μητέρα γιὰ 9 μῆνας καὶ ἔρχεται εἰς τὴν ζωήν ὡς ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος μὲ ἰδικά του χαρακτηριστικά. Ἐσεῖς ψευδοδημοκράται αὐτοὺς ποὺ φιλοξενεῖτε ὡς πρόσφυγας, ὅταν δὲν τοὺς θέλετε τοὺς δολοφονεῖτε; Αὐτὴν τὴν δημοκρατίαν δὲν τὴν θέλομεν· σᾶς τὴν χαρίζομεν!

Previous Article

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης Μαξίμοβιτς διὰ τὴν δαιμονικὴν «ἑορτὴν» Halloween

Next Article

Ποῖος θὰ ἀγοράση τὰ «φιλέτα» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς;

Διαβάστε ακόμα