Εὐκαιρία ἀνασκευῆς τῶν περὶ Ἀποστολικῆς διαδοχῆς καθηρημένων σχισματικῶν

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ πρόσφατη ἐπιμονὴ τοῦ Προέδρου τῆς κληθείσας “Βόρειας Μακεδονίας” κ. Στέβο Πεντάροφσκι, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ της κ. Ζόραν Ζάεφ, γιὰ νὰ δοθεῖ Αὐτοκεφαλία στὴν αὐτοκαλούμενη “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία” , εἶναι μία εὐκαιρία ἀνασκευῆς γιὰ ὅσους διδακτικὰ πρόβαλαν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Οὐκρανικοῦ, τὴν κακόδοξη θέση περὶ δῆθεν “οἰκονομίας” καὶ συνέχισης τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς σὲ καθῃρημένους σχισματικούς.

Ὁ ἐμπαθὴς ἐνθουσιασμὸς τοὺς παρέσυρε στὴ φρικτὴ αὐτὴ κακοδοξία, περὶ τῆς δῆθεν “οἰκονομίας” καὶ συνέχισης τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς σὲ καθῃρημένους σχισματικούς. Τώρα τὸ ὑπαρκτὸ πρόβλημα μὲ τὴν αὐτοκαλούμενη “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία”, ὅπου ὑπάρχει ὁ κίνδυνος παρόμοιας μεγάλης ἀνατροπῆς μὲ τὸ Οὐκρανικό, μὲ τὴν Κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδος νὰ περιθωριοποιεῖται καὶ τοὺς σχισματικοὺς νὰ θεωρηθοῦν ἡ Κανονικὴ Τοπικὴ Ἐκκλησία, ἂς ἀνασκευάσουν τὴν κακόδοξη θέση τους.

Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ γίνει ὁποιαδήποτε ἀνασκευή, γιὰ τὸν λόγο ὅτι, οὔτε καὶ ὅταν τοὺς ὑποδείχθηκε ἡ κακοδοξία τους αὐτὴ μὲ τὴν ἀντίθετη ἐπισήμανση τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἀνασκεύασαν τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ αὐτὴ θέση τους. Καταλαβαίνουμε ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο αὐτοί, ποὺ τόσο εὔκολα χαρακτηρίζουν κάποιον ὡς κακόδοξο καὶ χρησιμοποιοῦν ἀνάρμοστους μὲ τὴν χριστιανικὴ εὐπρέπεια χαρακτηρισμούς, νὰ παραδεχθοῦν ἐνώπιον ὅσων τοὺς ἀκολουθοῦν, τὴ μεγάλη αὐτὴ ἀντιεκκλησιαστικὴ κακοδοξία τους.

Ἡ εὐκολία ποὺ πρόβαλαν ὡς ὁλοκληρωμένη δῆθεν τὴ μελέτη ποὺ “ἀπεδείκνυε” τὴν περὶ δῆθεν “οἰκονομία” καὶ συνέχιση τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς σὲ καθῃρημένους σχισματικούς, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἄκρα δυσκολία ἀνασκευῆς της. Γι’ αὐτὸ προτίμησαν τὴ σιωπή, ἔστω κι ἂν παρέσυραν πάμπολλους χριστιανοὺς στὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ αὐτὴ κακοδοξία τους.

Αὐτοὶ ποὺ στὴν περίπτωση τοῦ Οὐκρανικοῦ, λανθασμένα πρόβαλαν τὶς περιπτώσεις τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀνατολίου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς παραδείγματα μὲ τὴ μορφὴ τοῦ “προηγουμένου”, θὰ τὸ πράξουν καὶ πάλι γιὰ τὴν αὐτοκαλούμενη “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία”;

Ὅταν τοὺς ὑποδείχθηκε ὁ τονισμὸς τοῦ Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ὅτι οἱ χειροτονίες Ἐπισκόπων ποὺ ἀκόμη διατελοῦν καὶ ἐνεργοῦν ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν χρειάζονται ἐφαρμογὴ “οἰκονομίας”, προτίμησαν τὴν εὔκολη σιωπή. Καμιὰ ἀπολογία καὶ ἀνασκευὴ δὲν πρόκειται νά γίνει ἀπὸ αὐτούς, γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία γι’ αὐτοὺς ὁ διαδικτυακὸς ἐπιμετρητής. Ἔτσι μὲ τὴ ὀξυνούστατη σιωπή τους θὰ παραμείνουν οἱ πάμπολλοι διαδικτυακοὶ θαμῶνες των μὲ τὴν κακόδοξη αὐτὴ ἄποψη.

Ἡ ἀπολογία καὶ ἀνασκευὴ τῆς κακοδοξίας ποὺ πρόβαλαν, θὰ διορθώσει πολλά. Εἶναι ὅμως εὔκολο σὲ ὅσους τόσο εὔκολα ἐπιδιώκουν νὰ ἀποδίδουν τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ κακόδοξου, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ἀπαξιωτικὲς ὕβρεις, νὰ πράξουν κάτι τέτοιο; Τώρα ποὺ τὸ πρόβλημα “περὶ κακοδοξίας” γίνεται δικό τους, μετὰ καὶ τὶς ἐπισημάνσεις τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Κανονολόγου, τοῦ Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, δυσκολεύουν ἀκόμα πιὸ πολὺ τὰ πράγματα. Δυστυχῶς μὲ τὴ στάση τους ἔδωσαν ἄλλοθι καὶ γιὰ τὴν περίπτωση τῆς αὐτοκαλούμενης “Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας” καὶ ὄχι μόνο.

Previous Article

Τέσσερεις Αρχιερείς της Κύπρου απαντούν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Next Article

Διαμαρτυρόμαστε απέναντι στην κυβέρνηση για τα απεχθή μέτρα, τα βάρβαρα και εγκληματικὰ εναντίον της Εκκλησίας

Διαβάστε ακόμα