Εὐλογεῖ ἡ Ἱ. Ἐπιστασία τὴν καταπάτησιν τοῦ ΚΧΑΟ;

Share:

Δὲν ἀνέγνωσεν ἡ Ἱ. Κοινότης τὸ τεκμηριωμένον ἄρθρον Ἁγιορειτῶν Πατέρων εἰς τὸν «Ο.Τ.», διὰ τοῦ ὁποίου καθίστατο σαφὲς ὅτι παραβιάζεται ὁ ΚΧΑΟ; Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» τῆς 19ης Μαΐου 2023:

«Παρουσίᾳ τῆς πολιτικῆς καὶ φυσικῆς ἡγεσίας τοῦ Σώματος πραγματοποιήθηκε σήμερα τὸ μεσημέρι ἡ τελετὴ ἐγκαινίων τῆς νεοσύστατης Διεύθυνσης Ἀστυνόμευσης Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία ἐπανδρώθηκε μὲ ἑβδομῆντα ἑπτὰ ἀστυνομικοὺς μὲ κύρια ἀποστολὴ τὴ διαφύλαξη τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐπισκεπτῶν.

Τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἐγκαινίων τέλεσε ὁ π. Ἱερώνυμος Σιμονωπετρίτης -μέλος τῆς ἱερᾶς ἐπιστασίας- ἐνῷ παρέστησαν ὁ Πρωτεπιστάτης τῆς ἱερᾶς κοινότητας Γέρων Χριστοφόρος Ἰβηρίτης, μαζὶ μὲ ἄλλους πατέρες, καθὼς καὶ ὁ Πολιτικὸς Διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος.

Ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τὸ παρόν μεταξὺ ἄλλων ἔδωσαν, ὁ Ὑφυπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Ἐλευθέριος Οἰκονόμου, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἀντιστράτηγος κ. Λάζαρος Μαυρόπουλος, ὁ Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Ἀστυνομίας Βορείου Ἑλλάδος Ἀντιστράτηγος κ. Σπυρίδων Σκλάβος καὶ ὁ προϊστάμενος τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἀστυνόμος Β’ Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Κουρτέσης.

Ἀπὸ τὴ μεριά του, ὁ Προϊστάμενος τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας, εὐχήθηκε στὰ μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ποὺ ἐπανδρώνουν τὴ νέα Διεύθυνση, καλὴ δύναμη στὸ ἔργο τους, τονίζοντας, “ἡ Παναγία ποὺ εἶναι ἡ Κυρία καὶ Οἰκοδέσποινα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νὰ φωτίζει τὴ ζωή τους καὶ νὰ τοὺς δίνει δύναμη, γιὰ νὰ διαφυλάττουν τὸ περιβόλι της καὶ ὅλη τὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα”.

Σημειώνεται πὼς ἡ νέα Ἀστυνομικὴ Διεύθυνση θὰ ὑπάγεται ἀπ’ εὐθείας στὸ Ἀρχηγεῖο καὶ θὰ ἐποπτεύεται ἀπὸ τὸν Γενικὸ Ἐπιθεωρητὴ Βορείου Ἑλλάδας, ἐνῷ σὲ αὐτὴ θὰ ὑπάγονται πλέον τὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ἐννέα Ἀστυνομικοὶ Σταθμοὶ καὶ τὸ Τμῆμα Ἀσφαλείας».

Previous Article

Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ οἱ ΑΠΕ

Next Article

Ἀνωτέρα ἐπισκίασις ἐπί τοῦ Ἄθω κατά τήν ναζιστικήν Γερμανικήν κατοχήν – 4ον