Ηὐξήθησαν οἱ χρῆσται καννάβεως

Share:

Ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ ΚΕΘΕΑ μᾶς ὑπενθυμίζει μεταξὺ ἄλλων πόσον ἀνεύθυνος ἦτο ἡ δημοσία τοποθέτησις τοῦ κ. Καρανίκα, μετὰ τὸ «ἐπίτευγμα» τῆς Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ νὰ ἐπιτραπῆ ἡ φαρμακευτικὴ κάνναβις (ἀπενοχοποιῶντας τοιουτοτρόπως αὐτήν), ὅτι εἶναι μία πρώτη δικαίωσις διὰ τοὺς χρήστας! Συμφώνως πρός τὸ Ἀθηναϊκὸν Πρακτορεῖον:

«Σὲ 14.867 ἀνέρχονται οἱ ἐξυπηρετούμενοι γιὰ τὸ 2018 ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τοῦ ΚΕΘΕΑ γιὰ διάφορες μορφὲς ἐξάρτησης, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ, ὅπως παρουσιάστηκαν σὲ συνέντευξη Τύπου. Τὸ 1/3 ἀπὸ τοὺς ἐξυπηρετούμενους ἦταν μέλη τοῦ στενοῦ περιβάλλοντος τῶν ἀνθρώπων μὲ πρόβλημα χρήσης/ἐξάρτησης.

Τὰ ἀπολογιστικὰ στοιχεῖα τοῦ ΚΕΘΕΑ γιὰ τὸ 2018 ἐπιβεβαιώνουν τὰ πολλαπλὰ πρόσωπα τοῦ προβλήματος τῆς ἐξάρτησης στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Στὰ προγράμματά του γιὰ τὰ ναρκωτικὰ ἀπευθύνονται χρῆστες ἡρωίνης (41%), κάνναβης (36%), κοκαΐνης (12%) καὶ ἄλλων οὐσιῶν, μὲ διαφορετικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἀνάγκες.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμὸς νεαρῶν ἐνηλίκων μὲ σημαντικὸ βαθμὸ λειτουργικότητας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν βοήθεια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς χρήσης κάνναβης, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐξαρτημένοι ἀπὸ ὀπιοειδῆ, ἄνω τῶν 40 ἐτῶν μὲ μακρὰ πορεία στὴ χρήση καὶ ἔντονα προβλήματα ὑγείας καὶ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ.

Συγχρόνως, 1 στοὺς 5 ἀπὸ ὅσους ζητοῦν θεραπευτικὴ βοήθεια ἀπὸ τὸ ΚΕΘΕΑ ἀντιμετωπίζει πρόβλημα μὲ ἄλλες μορφὲς ἐξάρτησης, ἀπὸ τὸ ἀλκοὸλ ἢ τὰ τυχερὰ παιχνίδια…

Γιὰ τὴν προσπάθεια καὶ τὶς δράσεις τοῦ ΚΕΘΕΑ μίλησε καὶ τὸ μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ ὀργανισμοῦ, Νίκος Κωνσταντάρας τονίζοντας ὅτι: «Τὸ τελευταῖο διάστημα τὸ ΚΕΘΕΑ καταβάλλει σημαντικὴ προσπάθεια νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς νέες ἀνάγκες μέσα ἀπὸ τὴ μόνη ἀναπτυξιακὴ διέξοδο ποὺ τοῦ δίνεται δεδομένης τῆς παρούσας οἰκονομικῆς συγκυρίας τῆς χώρας μας καὶ τῆς συνεχιζόμενης ἔλλειψης ἐθνικοῦ σχεδίου δράσης γιὰ τὰ ναρκωτικά…».

Previous Article

Εἴμεθα εἰς ἀδιέξοδον; Ἡ ὀγδόη λύσις!

Next Article

Ἱεράρχαι διώκονται, Μουφτῆδες «ἀθωώνονται»