Η ΜΕΓΑΛΗ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ» ΞΕΚΙΝΗΣΕ! ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩΜΕΝ;

Share:

Εἰς τὸ πρωθυπουργικὸν γραφεῖον (01.12.2020): Ὁ κ. Μητσοτάκης
μαζὶ μὲ τὸ πρὸς μελέτην βιβλίον «The Great Reset», δηλ. «Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση».
Συγκυρία ἤ σχέδιον ποὺ προωθοῦν αἱ «λέσχαι», εἰς τὰς ὁποίας μετέχει;

«Τίποτα δέν θά ἐπιστρέψη ποτέ στήν «ραγισμένη» αἴσθηση
τοῦ φυσιολογικοῦ, πού ἐπικρατοῦσε πρίν ἀπό τήν κρίση»

Η ΜΕΓΑΛΗ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ»
ΞΕΚΙΝΗΣΕ! ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩΜΕΝ;

Η ΜΕΓΑΛΗ «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ» ΞΕΚΙΝΗΣΕ! ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩΜΕΝ;

Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης, Μηχανικός Λογισμικοῦ

Ὅπως ἔχουμε ἐπισημάνει καί παλαιότερα, μέχρι σήμερα ἔχουν γραφτεῖ πολλά καί ἔχουν εἰπωθεῖ πολλά περισσότερα ἀπό ἀνθρώπους, πού ἀρνοῦνται νά πετάξουν τό μυαλό τους στά σκουπίδια καί νά ἀποδεχθοῦν πώς ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ μία λοιμική νόσο, πού τήν ἀπειλεῖ μέ ἐξαφάνιση.

Τά γεγονότα, οἱ ἀποδείξεις, ἡ στατιστική, τά στοιχεῖα «βοοῦν» καταδεικνύοντας τήν μεγαλύτερη πολιτική ἀπάτη στήν Ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ «πανδημία» τοῦ Covid δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά τό ψέμα στό ὁποῖο στηρίζουν οἱ «ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου» τήν προσπάθειά τους νά ἀλλάξουν τόν κόσμο καί τήν καθημερινότητά μας, ὅπως τήν εἴχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Ἐνδεχομένως νά θυμᾶστε πώς δέν ἦταν λίγοι οἱ πολιτικοί –στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό– πού ἀπό τίς πρῶτες, μόλις, ἐμφανίσεις τοῦ Covid στήν παγκόσμια εἰδησεογραφία, ἔσπευσαν νά δηλώσουν πώς «ὁ ἰός αὐτός ἦρθε γιά νά μείνει», ὅτι «ὁ ἰός αὐτός θά ἀλλάξει ὅλα ὅσα ξέραμε μέχρι σήμερα» καί πώς «τίποτε δέν θά εἶναι ὅπως πρίν». Πῶς τό γνώριζαν ἄν δέν ἦταν συνένοχοι στό τέλεια ὀργανωμένο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος;

Αὐτή ἡ πρακτική δέν εἶχε ἀκολουθηθεῖ ποτέ μέχρι σήμερα, μέ μία καί μοναδική ἐξαίρεση. Τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου τοῦ 2001. Τότε, πολιτικοί καί δημοσιογράφοι, μέ τήν ἀναγγελία τῆς πρόσκρουσης τοῦ πρώτου ἀεροπλάνου στούς Δίδυμους Πύργους τοῦ World Trade Center τῆς Νέας Ὑόρκης, ἔσπευσαν «προφητεύοντας» νά δηλώσουν, πώς «αὐτό τό χτύπημα θά ἄλλαζε τόν κόσμο μας ριζικά» καί ὅτι «τίποτε δέν θά ἦταν ὅπως πρίν»!

Ἀπό τά στοιχεῖα, πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος, ἀποκαλύφθηκε τελικά ἡ ἀλήθεια καί πλέον δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία πώς ὅ,τι ἔγινε ἦταν μέρος ἑνός καλά ὀργανωμένου σχεδίου. Ἡ 11η Σεπτεμβρίου ἀποτέλεσε τό ὁρόσημο μιᾶς νέας ἐποχῆς στήν διεθνῆ διπλωματία. Μέ πρόσχημα τήν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας, οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου, ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα καί μετά, μποροῦν ἀνεξέλεγκτα καί χωρίς αἰτιολόγηση νά ἐπεμβαίνουν σέ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη, μέ ὅποιον τρόπο τούς ἐξυπηρετεῖ, ἀνατρέποντας κυβερνήσεις, σκοτώνοντας πολίτες (ἀθώους καί «ἐπαναστάτες»), βομβαρδίζοντας πόλεις, καταστρέφοντας χωριά, διαλύοντας πολιτισμούς!

Πρίν τήν 11η Σεπτεμβρίου ἡ ὁποιαδήποτε παρέμβαση στό ἐσωτερικό ἑνός κράτους ἦταν ἀνήκουστη καί ἀδιανόητη. Χρειαζόταν, λοιπόν, ἕνα γεγονός πού θά προξενοῦσε σόκ στήν ἀνθρωπότητα καί μέ τόν κατάλληλο χειρισμό τοῦ συναισθηματισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, θά ὁδηγοῦσε στήν ἀνεξέλεγκτη –καί συνάμα ἐπικίνδυνη– σημερινή κατάσταση τῆς ἀσυδοσίας τῶν ὑπερδυνάμεων καί τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν τους.

Τό χτύπημα στό ἔδαφος τῶν ΗΠΑ –καί μάλιστα στήν καρδιά τῆς Νέας Ὑόρκης– προξένησε παγκόσμιο δέος, γιατί μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή ὁλόκληρος ὁ πλανήτης πίστευε πώς ἐπρόκειτο γιά τό πιό ἀσφαλές μέρος τῆς γῆς. Ὁ καλά σχεδιασμένος καί προσεκτικά μελετημένος τρόπος παρουσίασής του ἀπό τά Μέσα Ἐνημερώσεως φόρτισε συναισθηματικά τήν ἀνθρωπότητα, πού ξαφνικά «μίσησε» τήν «τρομοκρατία» καί ἔψαχνε ἀπεγνωσμένα ἐκδίκηση. Τό σχέδιο τοῦ «Ἕνα τοῖς ἑκατό» εἶχε πετύχει. Ἡ κοινή γνώμη ἔδωσε τήν ἔγκριση καί τήν «λευκή ἐπιταγή» προκειμένου νά διεξάγονται ἐπιχειρήσεις σέ ὅλα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, μέ μόνη πρόφαση τήν πάταξη τῆς τρομοκρατίας.

Ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῶν γεγονότων, ὑπῆρξαν κάποιες φωνές, πού ἀμφισβήτησαν αὐτό, πού παρουσίαζαν τά Δυτικά Μέσα Ἐνημερώσεως. Μέχρι σήμερα ἔχουν ἀκουστεῖ καί ἔχουν γραφεῖ πολλά, ἀλλά ἕνα εἶναι τό βέβαιο: Δέν ὑπάρχει πουθενά στόν πλανήτη τρομοκρατική ὀργάνωση χωρίς τήν συμμετοχή τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Ἄν μελετήσουμε προσεκτικά τήν πορεία πού κατέγραψαν οἱ πιό «ἐπιτυχημένες» τρομοκρατικές ὀργανώσεις, ὅπως εἶναι ἡ Baader-Meinhof (ἤ «Κόκκινη Στρατιά») στήν Γερμανία, οἱ «Ἐρυθρές Ταξιαρχίες» στήν Ἰταλία, οἱ Βάσκοι αὐτονομιστές τῆς ETA, οἱ Παλαιστίνιοι τῆς Fatah (PLO) καί οἱ Ἰρλανδοί τοῦ IRA, θά παρατηρήσουμε πώς ὅλες ἔχουν μία κοινή κατάληξη: ἐξαρθρώθηκαν πλήρως, παρά τό πολύ καλά ὀργανωμένο καί προσ­τατευμένο δίκτυό τους.

Ἀντιθέτως, βλέπουμε «τρομοκρατικές» ὀργανώσεις «φαντάσματα», ὅπως ἡ Al Qaeda, τό ISIS, ἡ Αἰγυπτιακή Ἰσλαμική Jihad, ἡ Hamas, ἡ Hezbollah, παλαιότερα ἡ δική μας «17 Νοέμβρη» καί ἕνα σωρό ἄλλες «βιτρίνες» τῶν διεθνῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν, νά παραμένουν ἐνεργές καί νά δροῦν μέ τρόπο, πού διευκολύνει τήν ἐφαρμογή τῆς Δυτικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς.

Τό «χτύπημα» τῆς 11ης Σεπτεμβρίου ἦταν ἀναμφίβολα σχεδιασμένο ἀπό τίς Ἀμερικανικές Μυστικές Ὑπηρεσίες. Ἡ θεωρία περί «κατάρρευσης» τριῶν κτιρίων τοῦ WTC ἐξαιτίας τῶν πυρκαγιῶν, πού προκλήθηκαν ἀπό τήν πτώση τῶν ἀεροπλάνων, καταρρίπτονται ἀπό τήν ἐπιστήμη. ἔγκυρο ἐπιστημονικό περιοδικό «Europhysics» δημοσίευσε στά τέλη τοῦ 2016 μία μελέτη1 τεσσάρων φυσικῶν, πού ἀποδεικνύει ὅτι τά κτίρια ἔπεσαν ἀπό «ἐλεγχόμενη κατεδάφιση» καί τήν ὁποία παρουσιάσαμε ἐκτενῶς σέ δύο μέρη2, στήν ἔγκριτη ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος».

Σήμερα, ἐπίσημα καταδικάζονται ὅλοι ὅσοι ἀμφισβητοῦν τήν «τραγωδία» τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, ὡστόσο σχεδόν ὅλοι –μέ ἐξαίρεση τούς πωρωμένους καί τούς ἀνόητους– γνωρίζουν πώς κατά βάθος πρόκειται γιά ἕνα καλοστημένο πολιτικό παιχνίδι, πού πράγματι ἄλλαξε τόν κόσμο μας καί, μάλιστα, πρός τό χειρότερο καί τήν ἀβεβαιότητα.

Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί μέ τόν μῦθο τοῦ Covid σέ μερικά χρόνια, ἀλλά θά εἶναι πολύ ἀργά. Τό 2001 οἱ τύραννοι τῆς «ὑπ’ οὐρανόν» ἀποφάσισαν νά χρησιμοποιήσουν τόν φόβο τῆς τρομοκρατίας, γιά νά ἐλέγξουν τούς ἀνθρώπους. Τό πείραμά τους πέτυχε σέ μεγάλο βαθμό καί γι’ αὐτό τό 2019 προχώρησαν στό ἑπόμενο βῆμα, νά ἀλλάξουν ριζικά τόν κόσμο, μέ ὅπλο τόν φόβο γιά τήν ὑγεία!

Προσέξτε τί λένε οἱ πρωτεργάτες τῆς ἀπάτης: «Ἡ ἐξάπλωση τῶν μολυσματικῶν ἀσθενειῶν ἔχει μιά μοναδική ἱκανότητα νά τροφοδοτεῖ τό φόβο, τό ἄγχος καί τή μαζική ὑστερία. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὅπως εἴδαμε, προκαλεῖ ἐπίσης τήν κοινωνική μας συνοχή καί τή συλλογική ἱκανότητά μας νά διαχειριστοῦμε μιά κρίση. Οἱ ἐπιδημίες εἶναι ἐκ φύσεως διχαστικές καί τραυματικές. Αὐτό πού πολεμοῦμε εἶναι ἀόρατο. Ἡ οἰκογένειά μας, οἱ φίλοι καί οἱ γείτονές μας μπορεῖ νά γίνουν ὅλοι ἑστίες μόλυνσης. Αὐτές οἱ καθημερινές ἐπαφές πού μᾶς ἀρέσουν, ὅπως ἡ συνάντηση μέ ἕνα φίλο σέ δημόσιο χῶρο, μπορεῖ νά γίνουν μέσο μετάδοσης. Καί οἱ ἀρχές, πού προσπαθοῦν νά μᾶς κρατήσουν ἀσφαλεῖς ἐπιβάλλοντας μέτρα περιορισμοῦ, συχνά θεωροῦνται ὄργανα καταπίεσης».

Ὅλα αὐτά γιατί γίνονται; Ὁ λόγος καί πάλι στούς «πρωταγωνιστές»: «Πολλοί ἀπό ἐμᾶς σκεφτόμαστε πότε τά πράγματα θά ἐπανέλθουν στό φυσιολογικό. Ἡ σύντομη ἀπάντηση εἶναι: ποτέ. Τίποτα δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ στήν «ραγισμένη» αἴσθηση τοῦ φυσιολογικοῦ, πού ἐπικρατοῦσε πρίν ἀπό τήν κρίση, ἐπειδή ἡ πανδημία τοῦ κορώνα ἰοῦ σηματοδοτεῖ ἕνα θεμελιῶδες σημεῖο καμπῆς στήν παγκόσμια πορεία μας. Ὁρισμένοι ἀναλυτές τό ἀποκαλοῦν σημαντική διακλάδωση, ἄλλοι ἀναφέρονται σέ μιά βαθιά κρίση «βιβλικῶν» διαστάσεων, ἀλλά ἡ οὐσία παραμένει ἡ ἴδια: ὁ κόσμος ὅπως τόν γνωρίζαμε στούς πρώτους μῆνες τοῦ 2020 δέν ὑπάρχει πιά, διαλυμένος στή δίνη τῆς πανδημίας. Ὡς συνέπεια ἔρχονται τόσο ριζοσπαστικές ἀλλαγές, ὥστε ὁρισμένοι εἰδικοί ἀναφέρονται σέ μιά ἐποχή «πρίν ἀπό τόν κορώνα ἰό» (BC) καί «μετά τόν κορώνα ἰό» (AC). Θά συνεχίσει νά μᾶς ἐκπλήσσει, τόσο ἡ ταχύτητα, ὅσο καί ὁ ἀπροσδόκητος χαρακτήρας αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν. Καθώς συμπλέκονται μεταξύ τους, θά προκαλέσουν δεύτερης, τρίτης, τέταρτης καί ἀκόμα μεγαλύτερης τάξης, συνέπειες καί ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, θά διαμορφώσουν ἕνα «νέο φυσιολογικό» ριζικά διαφορετικό ἀπό αὐτό, πού θά ἀφήνουμε σταδιακά πίσω μας. Πολλές ἀπό τίς πεποιθήσεις καί τίς ὑποθέσεις μας γιά τό πῶς θά μποροῦσε ἤ θά ἔπρεπε νά μοιάζει ὁ κόσμος, θά καταρρεύσει στή διαδικασία».

Οἱ παγκόσμιοι τύραννοι ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει, πώς ὁ κόσμος θά ἀλλάξει τόσο ριζικά, ὥστε ἀκόμα καί ὁ διαχωρισμός στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία δέν θά καθορίζεται ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ στή γῆ, ἀλλά ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ κορώνα ἰοῦ! Εἶναι ἀδιανόητο, ἀλλά, δυστυχῶς, πραγματικό.

Ὅπως πραγματική εἶναι καί ἡ φρικαλέα μεθόδευση, πού ἀκολούθησαν καί κατά τό παρελθόν, οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν δυναστῶν τοῦ πλανήτη: «[…] τό 1349, δύο χρόνια ἀφ’ ὅτου ὁ Μαῦρος Θάνατος ἄρχισε νά ἐξαπλώνεται σέ ὅλη τήν ἤπειρο, στό Στρασβοῦργο τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, ζητήθηκε ἀπό τούς Ἑβραίους –οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατηγορηθεῖ ὅτι μεταδίδουν τήν πανούκλα μολύνοντας τά πηγάδια τῆς πόλης– νά μεταστραφοῦν. Περίπου 1.000 ἀρνήθηκαν καί κάηκαν ζωντανοί. Τόν ἴδιο χρόνο, οἱ Ἑβραϊκές κοινότητες σέ ἄλλες Εὐρωπαϊκές πόλεις ἐξαφανίστηκαν, ἀναγκασμένες νά μεταναστεύσουν μαζικά στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς Εὐρώπης (στήν Πολωνία καί στή Ρωσία), ἀλλάζοντας μόνιμα τή δημογραφία τῆς ἠπείρου, μέσῳ αὐτῆς τῆς διαδικασίας. Αὐτό, πού ἰσχύει γιά τόν Εὐρωπαϊκό ἀντισημιτισμό, ἰσχύει, ἐπίσης, γιά τήν ἄνοδο τοῦ ἀπολυταρχικοῦ κράτους, τή σταδιακή ὑποχώρηση τῆς Ἐκκλησίας καί πολλά ἄλλα ἱστορικά γεγονότα, πού δέν μποροῦν νά ἀποδοθοῦν σέ καμία περίπτωση σέ πανδημίες. Οἱ ἀλλαγές ἦταν τόσο διαφορετικές καί διαδεδομένες, πού ὁδήγησε στό «τέλος μιᾶς ἐποχῆς ὑποταγῆς», τερματίζοντας τή φεουδαρχία καί τή δουλεία καί ἐγκαινιάζοντας τήν ἐποχή τοῦ Διαφωτισμοῦ. Μέ ἁπλᾶ λόγια: «Ὁ Μαῦρος Θάνατος μπορεῖ νά ἦταν ἡ μή ἀναγνωρισμένη ἀρχή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου»3. Ἐάν τέτοιες βαθιές κοινωνικές, πολιτικές καί οἰκονομικές ἀλλαγές μποροῦσαν νά προκληθοῦν ἀπό τήν πανούκλα στόν μεσαιωνικό κόσμο, θά μποροῦσε ἡ πανδημία COVID-19 νά σηματοδοτήσει τήν ἔναρξη μιᾶς παρόμοιας καμπῆς μέ μακροχρόνιες καί δραματικές συνέπειες γιά τόν κόσμο μας σήμερα; Σέ ἀντίθεση μέ ὁρισμένες ἐπιδημίες τοῦ παρελθόντος, ὁ COVID-19 δέν ἀποτελεῖ νέα ὑπαρξιακή ἀπειλή. Δέν θά ὁδηγήσει σέ ἀπρόβλεπτη μαζική πεῖ­να ἤ μεγάλες στρατιωτικές ἧττες καί ἀλλαγές στό καθεστώς. Ὅλοι οἱ λαοί δέν θά ἐξολοθρευτοῦν, οὔτε θά ἐκτοπιστοῦν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πανδημίας. Ὡστόσο, αὐτό δέν ἰσοδυναμεῖ μέ καθησυχαστική ἀνάλυση. Στήν πραγματικότητα, ἡ πανδημία ἐπιδεινώνει δραματικά τούς προϋπάρχοντες κινδύνους, πού ἔχουμε ἀποτύχει νά ἀντιμετωπίσουμε ἐπαρκῶς γιά πολύ καιρό. Θά ἐπιταχύνει ἐπίσης τίς ἀνησυχητικές τάσεις, πού ἀναπτύσσονται γιά μιά παρατεταμένη χρονική περίοδο».

Ὅλα τά παραπάνω, δέν εἶναι λόγια κάποιων τυχαίων ἀνθρώπων, ἀλλά αὐτῶν, πού ἔχουν τήν δύναμη καί τήν ἐξουσία νά καθορίζουν τήν παγκόσμια πολιτική. Πρόκειται γιά ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο «COVID-19: The Great Reset» (COVID-19: Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση), τῶν Klaus Schwab καί Thierry Malleret.

Ὁ Klaus Schwab –πού εἶναι ὁ κύριος συγγραφέας τοῦ βιβλίου– γεννήθηκε τό 1938 στό Ravensburg, στή Γερμανία, καί εἶναι ὁ ἱδρυτής καί ὁ ἐκτελεστικός πρόεδρος τοῦ World Economic Forum (WEF – Παγκόσμιο Οἰκονομικό Forum).

Τό WEF ἔχει ἕδρα τό Cologny –πού βρίσκεται στό καντόνι τῆς Γενεύης, στήν Ἑλβετία– καί εἶναι μία μή κερδοσκοπική ὀργάνωση, πού ἱδρύθηκε στίς 24 Ἰανουαρίου τοῦ 1971. Ὅπως ἀναφέρεται στόν ἐπίσημο ἱστότοπό του «Τό Forum δεσμεύει τούς κυριώτερους πολιτικούς, ἐπιχειρηματικούς, πολιτιστικούς καί ἄλλους ἡγέτες τῆς κοινωνίας νά διαμορφώσουν παγκόσμια, περιφερειακά καί βιομηχανικά προγράμματα.

Ἱδρύθηκε τό 1971 ὡς μή κερδοσκοπικό ἵδρυμα καί ἑδρεύει στή Γενεύη τῆς Ἑλβετίας. Εἶναι ἀνεξάρτητο, ἀμερόληπτο καί δέν συνδέεται μέ εἰδικά συμφέροντα. Τό Forum καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά νά παρουσιάσει τήν ἐπιχειρηματικότητα στό παγκόσμιο δημόσιο συμφέρον, διατηρῶντας παράλληλα τά ὑψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης. Ἡ ἠθική καί πνευματική ἀκεραιότητα εἶναι προτεραιότητα ὅλων τῶν δραστηριοτήτων του.

Οἱ δραστηριότητές μας διαμορφώνονται ἀπό μιά μοναδική θεσμική κουλτούρα, πού βασίζεται στή θεωρία τῶν ἐνδιαφερομένων, ἡ ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι ἕνας ὀργανισμός εἶναι ὑπόλογος σέ ὅλα τά μέρη τῆς κοινωνίας. Τό ἵδρυμα συνδυάζει προσεκτικά καί ἐξισορροπεῖ τό καλύτερο ἀπό πολλά εἴδη ὀργανισμῶν, τόσο ἀπό τόν δημόσιο, ὅσο καί ἀπό τόν ἰδιωτικό τομέα, ἀπό διεθνεῖς ὀργανισμούς καί ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα.

Πιστεύουμε ὅτι ἡ πρόοδος ἐπιτυγχάνεται συγκεντρώνοντας ἀνθρώπους ἀπό ὅλα τά κοινωνικά στρώματα πού ἔχουν τή δύναμη καί τήν ἐπιρροή νά κάνουν θετική ἀλλαγή».

Τό WEF εἶναι ὀργανισμός, πού βασίζεται στήν συμμετοχή τῶν μελῶν του, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι οἱ μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τοῦ κόσμου4.

Τό Forum ὀργανώνει καί συντονίζει μιά ἐτήσια συνάντηση στά τέλη Ἰανουαρίου στό Davos, ἕνα ὀρεινό θέρετρο στό Graubunden5, στίς ἀνατολικές Ἄλπεις, στήν Ἑλβετία, ἐπί τοῦ ποταμοῦ Landwasser. Κτισμένο σέ ὑψόμετρο 1.560 μέτρων, εἶναι ἡ ψηλότερη πόλη στήν Εὐρώπη. Ἐκεῖ συναντῶνται περίπου 3.000 ἐπιχειρηματίες, πολιτικοί, οἰκονομολόγοι, διασημότητες καί δημοσιογράφοι. Κάθε ἐτήσια συνάντηση διαρκεῖ μέχρι καί πέντε ἡμέρες καί ἐκεῖ συζητοῦνται ζητήματα, πού ἐπηρεάζουν τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, σέ περίπου 500 δημόσιες καί ἰδιωτικές συνεδρίες.

Τό WEF συγκαλεῖ, ἐπίσης, περίπου ἕξι μέ ὀχτώ περιφερειακές συναντήσεις κάθε χρόνο στήν Ἀφρική, στήν Ἀνατολική Ἀσία, στήν Λατινική Ἀμερική καί στήν Ἰνδία, ἐνῷ διεξάγει καί δύο ἀκόμα συναντήσεις, μία στήν Κίνα καί μία στά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα. Ἐκτός ἀπό τίς συναντήσεις, ὁ ὀργανισμός παρέχει δυνατότητα ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας μεταξύ τῶν ἡγετῶν ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων ὁμάδων ἀνά τόν κόσμο –στήν ἐπιχειρηματικότητα, στή διακυβέρνηση καί στήν κοινωνία– προκειμένου νά συνεργαστοῦν σέ διάφορα ἐγχειρήματα καί πρωτοβουλίες6, φυσικά, ὑπό τήν αὐστηρή καθοδήγησή του. Παράγει μιά σειρά ἀναφορῶν καί ἐκθέσεων, ἐνῶ ἀπασχολεῖ τά μέλη του σέ ἐξειδικευμένες πρωτοβουλίες7. Συνεπῶς, ἐλέγχει πλήρως τίς κυβερνήσεις καί τίς ἐπιχειρήσεις παγκοσμίως!

Γιά αὐτούς, πού βρῆκαν, ἐνδεχομένως, ὑπερβολική τή σύνδεση, πού κάμαμε μεταξύ τῶν γεγονότων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου καί τοῦ Covid, θά παραθέσουμε ἀκόμα ἕνα στοιχεῖο. Ἀπό τό 1971 μέχρι σήμερα, τό WEF συνεδριάζει πάντοτε στό Davos, ἐκτός ἀπό δύο χρονιές. Ἄς δοῦ­με τί γράφει σχετικό δημοσίευμα8 τῆς ἐφημερίδος «Ναυτεμπορική»: «Τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ, στό ὁποῖο συμμετέχουν ἡγέτες καί στελέχη ἀπό ὅλο τόν κόσμο, μετέφερε τό ἐτήσιο φόρουμ του ἀπό τό Νταβός, στή λίμνη τῆς Λουκέρνης στήν Ἑλβετία.

Ἔτσι φέτος τό φόρουμ θά πραγματοποιηθεῖ στή Σιγκαπούρη, ἀπόφαση στήν ὁποία ὁδήγησε ἡ ἔξαρση τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19 στήν Εὐρώπη καί ὁ αὐξημένος ὑγειονομικός κίνδυνος πραγματοποίησής του στήν Ἑλβετία.

Θά εἶναι μόλις ἡ δεύτερη φορά στήν ἱστορία του πού τό φόρουμ ἀλλάζει ἕδρα καθώς παραδοσιακά πραγματοποιεῖται πάντα στό Νταβός. Ἡ πρώτη φορά ἦταν στόν ἀπόηχο τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, ὁπότε καί τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ ἔλαβε χώρα στή Νέα Ὑόρκη.

«Ἡ ἀλλαγή τῆς τοποθεσίας εἶναι ἐνδεικτική τῶν προτεραιοτήτων τοῦ φόρουμ, πού βάζει πάνω ἀπό ὅλα τήν ἀσφάλεια καί τή ὑγεία τῶν συμμετεχόντων καί τῆς εὐρύτερης κοινότητας», σχολίασε τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ.

Τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ ἔχει ἐπίσης ἀλλάξει τήν ἡμερομηνία διεξαγωγῆς του, μετακινῶντας την ἀπό τόν Ἰανουάριο, στόν Μάϊο. Παράλληλα ἀπό τόν Ὀκτώβριο εἶχε ἀποκαλύψει πώς βρισκόταν ὑπό ἐξέταση ἡ ἀλλαγή τῆς τοποθεσίας, σέ περιοχή μέ χαμηλότερο ὑψόμετρο. Στό μεταξύ ἔχει ἀνακοινώσει πώς θά ὀργανώσει ἐπίσης μία διαδικτυακή ἐκδήλωση».

Ἡ ἀλλαγή τῆς τοποθεσίας, ἀλλά καί τῆς ἡμερομηνίας διεξαγωγῆς τοῦ Forum φανερώνουν τήν ἔμφαση, πού ἔχει δώσει τό παγκόσμιο κατεστημένο στήν διατήρηση τοῦ φόβητρου τοῦ covid ἀπάτης μέχρι τό Μάϊο, ὁπότε ἀναμένονται ἐξελίξεις σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Ἤδη, ὁ μῦθος τοῦ ἐμβολίου καταρρέει, ἡ –δῆθεν, ἤ πραγματική– μετάλλαξη τοῦ ἰοῦ προϊδεάζει γιά τή συνέχιση τῶν μέτρων, πού εἶναι ἡ πειραματική μορφή τῆς σύγχρονης δουλείας καί τοῦ περιορισμοῦ τοῦ καταναλωτισμοῦ, μέ σκοπό τήν ἀναδιάρθρωση τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας.

Οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι πλέον ἐλεύθεροι νά κινηθοῦν καί νά πᾶνε ὅπου θέλουν, καθώς πρέπει νά δίνουν λεπτομερῆ ἀναφορά στό «ἀφεντικό» τους (βλέπε κυβέρνηση). Εἶναι ὑποχρεωμένοι νά μετακινοῦνται ἔχοντας πάντοτε μαζί τους τήν ἀστυνομική τους ταυτότητα καί τήν ἄδεια «ἐξόδου» ἀπό τό σπίτι τους, δέν ἔχουν δικαίωμα νά κυκλοφορήσουν χωρίς τίς σύγχρονες ἁλυσίδες–φίμωτρο, ἐνῶ εἶναι ἀναγκασμένοι νά ἀρκεστοῦν σέ ἀγορές τῶν ἀπολύτως ἀπαραίτητων. Ἡ ἐπανεκκίνηση, πού χρειάζεται ὁ καπιταλισμός, δέν γίνεται μέ πόλεμο αὐτή τή φορά, ἀλλά μέ τήν ἐφαρμογή ἑνός ἰδιότυπου «δελτίου» στίς ἀγορές. Ὁ κόσμος δέν περιμένει στήν οὐρά πεινασμένος –ἀκόμα– ἀλλά σέ ἀπόσταση καί γιά περιορισμένο χρόνο. Σέ λίγο, ὅμως, θά ἀκολουθήσει καί ἡ πεῖνα, γιατί ἔτσι ἔχουν ἀποφασίσει οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς! Ὁ πληθυσμός πρέπει νά ἐλαττωθεῖ καί μπροστά σέ αὐτό τό σκοπό δέν κάνουν πίσω.

Τό «COVID-19: The Great Reset» ἀποτελεῖ τήν καταγραφή προηγούμενων συναντήσεων τοῦ WEF, πού τό 2016 «προφητικά» εἶχε διοργανώσει –μεταξύ ἄλλων– καί τίς ἑξῆς συζητήσεις: «What If: You Are Still Alive in 2100?»9 (Τί θά γίνει ἄν εἶστε ἀκόμα ζωντανοί τό 2100;), «A Social Contract to Transform Our World by 2030»10 (Μιά κοινωνική σύμβαση γιά τόν μετασχηματισμό τοῦ κόσμου μας ἕως τό 2030) καί … «Are we prepared for the next epidemic?»11 (Εἴμαστε προετοιμασμένοι γιά τήν ἑπόμενη ἐπιδημία;).

Τά προηγούμενα βιβλία τοῦ Schwab, «Ἡ τέταρτη βιομηχανική ἐπανάσταση» [bit.ly/2Yd2mQF] (2016) –ἕνα παγκόσμιο bestseller, πού μεταφράστηκε σέ 30 γλῶσσες– καί «Ἡ διαμόρφωση τοῦ μέλλοντος τῆς τέταρτης βιομηχανικῆς ἐπανάστασης» [bit.ly/3oiXiVB] (2018), εἶναι εἰσαγωγικά τοῦ «COVID-19: The Great Reset», πού κυκλοφορήθηκε τόν Ἰούλιο τοῦ 2020 καί μέχρι σήμερα δέν ἔχει μεταφραστεῖ στά Ἑλληνικά. Τά σημεῖα, πού παραθέσαμε εἶναι ἀπό τήν δική μας προσπάθεια γιά μετάφραση καί ἀναλυτική κριτική τοῦ βιβλίου, πού ἐλπίζουμε –σύν Θεῷ– νά ὁλοκληρώσουμε σύντομα.

Τό βιβλίο «COVID-19: The Great Reset» σκόπιμα ἤ μή, ἐμφανίζεται σέ δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, τοποθετημένο πάνω στό γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ, Κυριάκου Μητσοτάκη. Κανείς δέν ξέρει ἄν οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀληθινές ἤ ἄν ἀποτελοῦν προϊόν ἐπεξεργασίας. Ἀλλά δέν ἔχει σημασία. Ἀπό τήν στιγμή, πού δέν ὑπῆρξε διάψευση ἤ τοποθέτηση ἐπί τοῦ θέματος ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως καί τοῦ πρωθυπουργοῦ, θεωροῦ­με πώς ὑπάρχει κάποιος λόγος, πού διέρρευσαν.

Προσωπική μας ἐκτίμηση εἶναι πώς ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης δέν ἔχει διαβάσει καί δέν πρόκειται νά διαβάσει αὐτό τό βιβλίο. Ὡστόσο, οἱ συνεργάτες του καί αὐτοί, πού «φτιάχνουν» τήν «εἰκόνα» του πρός τά ἔξω, ἀποφάσισαν νά περάσουν ἕνα μήνυμα σέ ὅλους ἐμᾶς. Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση καί σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος καί τῆς Πατρίδος μας, δέχεται ἐντολές καί ἀναγνωρίζει ὡς «ἀφεντικό» του τά παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας. Δέν ἀποφασίζουν γιά τίποτε. Ὁ ρόλος τους περιορίζεται αὐστηρά στό νά ἀνακοινώνουν αὐτολεξεί, ὅλα ὅσα ἀποφασίσθηκαν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ἐμεῖς τί κάνουμε; Τί ἄλλο πρέπει νά δοῦμε, γιά νά συν­ειδητοποιήσουμε πῶς πρέπει νά ἀντιδράσουμε καί μάλιστα ἄμεσα; Μετά τήν παράθεση ὅλων τῶν ὁμολογιακῶν τοποθετήσεων τῶν πρωταγωνιστῶν –πού ἔρχονται νά ἐπικυρώσουν καί νά ἐπαληθεύσουν, γιά ἀκόμα μία φορά, ὅλα ὅσα γράφονται καί λέγονται ἀπό τούς τελευταίους ἐναπομείναντες λογικούς καί σκεπτόμενους ἀνθρώπους– μποροῦμε νά ποῦμε μετά βεβαιότητος, πώς γιά νά πιστέψει κανείς στήν «πανδημία» τοῦ Covid, θά πρέπει, εἴτε νά ἔχει πετάξει τό μυαλό του στά σκουπίδια καί νά τό ἔχει ἀντικαταστήσει μέ τήν τηλεόραση, ἤ νά ἀνήκει σέ αὐτούς, πού πολεμοῦν μέ λύσσα τούς ἀνθρώπους, προσβλέποντας μόνο στό προσωπικό τους ὄφελος.

Οἱ ὑπόλοιποι; Θά ἀντιδράσουμε; Θέλουμε νά πάρουμε τή ζωή μας πίσω;

Ὑποσημειώσεις:

  1. tinyurl.com/zljluwu 2. Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», Ἔτος ΝΖ´, Ἀριθμός Φύλλων 2176 καί 2177. 3. Tuchman, Barbara, A Distant Mirror – The Calamitous 14th Century, Random House Trade Paperbacks; Reissue edition, 1987. 4. https://tinyurcom/y3px37ak 5. Τό καντόνι τοῦ Grigioni, ἤ τοῦ Graubünden (στά Γερμανικά ὀνομάζεται Kanton Graubünden), εἶναι τό μεγαλύτερο καί ἀνατολικότερο καντόνι τῆς Ἑλβετίας. Ἔχει διεθνῆ σύνορα μέ τήν Ἰταλία, τήν Αὐστρία καί τό Liechtenstein. Τό Γερμανικό του ὄνομα, Graubünden, μεταφράζεται ὡς «Γκρίζες Ἑνώσεις» καί ἀναφέρεται στήν δημιουργία τοῦ καντονιοῦ, πού προῆλθε ἀπό τήν ἕνωση τριῶν τοπικῶν συμμαχιῶν, τήν «Ἕνωση τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ», τήν «Γκρίζα Ἕνωση» καί τήν «Ἕνωση τῶν Δέκα Δικαιοδοσιῶν». Τό Ρομανσικό ὄνομα τοῦ καντονιοῦ, Grischun, μεταφράζεται ὡς «Μεγάλο Γκρί», ἐνῶ τό La Grischa μεταφράζεται ὡς «Οἱ Γκρί», ἀναφερόμενο στήν Γκρίζα Ἕνωση. Ἡ πρωτεύουσα τοῦ καντονιοῦ εἶναι τό Chur. Εἶναι τό μοναδικό ἐπίσημα δίγλωσσο καντόνι καί τό μόνο μέ ἐπίσημη γλώσσα τή Ρομανσική ἤ Ραιτορωμανική –παραλλαγή τῆς Δημώδους Λατινικῆς, πού μιλοῦ­σαν οἱ κατακτητές τῆς περιοχῆς κατά τήν Ρωμαϊκή ἐποχή, συγγενική μέ τήν Γαλλική, τήν Ὀξιτανική, τήν Λομβαρδική, καθώς καί μέ ἄλλες Ρομανσικές γλῶσσες. Στό καντόνι κατοικοῦν γηγενεῖς μέ μητρική γλώσσα Ἑλβετικά Γερμανικά, Ἑλβετικά Ἰταλικά καί Ρομανσικά, ἐνῶ τό 2019 εἶχε πληθυσμό 199.021 κατοίκους. 6. tinyurl.com/yx8fbcj3 7. Geoffrey Allen Pigman, World Economic Forum: A Multi-Stakeholder Approach to Global Governance, pp. 41–42. 8. Ἐφημερίδα «Ναυτεμπορική», Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020 07:27 UPD:14:34, tinyurl.com/y33dfdky 9. tinyurl.com/y6yld9pp 10. tinyurl.com/y2boq6zd 11. tinyurl.com/y6pzhqua

ΠΗΓΗ: «ΕΥΛΟΓΙΑ» Περιοδ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων, ἀρ. τ. 222.

Previous Article

Ἐπέτυχε τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἡ ΠτΔ;

Next Article

Νεκρούς μας φοβούνται πιο πολύ…