Η πρωθυπουργὸς της Σερβίας έγινε… πατέρας!

Share:

 ΝΑ ΠΟΥ ἔγινε καὶ τοῦτο τὸ εὐτράπελο: ἡ δεδηλωμένη λεσβία πρωθυπουργὸς τῆς Σερβίας ἔγινε …πατέρας!
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ Μιλίκα Ντζούρντζιτς, συνεργάτης καὶ συμβία τῆς
πρωθυπουργοῦ τῆς Σερβίας, Ἀνὰ Μπρνάμπιτς (Ana Brnabic), γέννησε γιὸ καὶ
τὸ Πρωθυπουργικὸ Γραφεῖο ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ μωρὸ θὰ ὀνομασθεῖ Ἰγκόρ,
γράφει ἡ ἐφημερίδα τοῦ Βελιγραδίου Blic καὶ ἀναδημοσιεύει τὸ Βαλκανικὸ
Περισκόπιο. “Ἡ Μιλίκα Ντζούρντζιτς γέννησε φυσιολογικά”, ἐνημέρωσε τὸ
πρωθυπουργικὸ γραφεῖο. Ἡ 43χρονη πρωθυπουργὸς συζεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια
μὲ τὴν νεότερη σύντροφό της, Δρ Μιλίκα Ντζούρντζιτς. Ὅτι τὸ ζευγάρι
περίμενε παιδὶ ἔγινε γνωστὸ λίγες ἑβδομάδες πρὶν τὸν τοκετό. Ἡ Μιλίκα
Ντζούρντζιτς (Milica Djurdjic) ἀπέκτησε παιδὶ μὲ ἐξωσωματικὴ
γονιμοποίηση καὶ γιὰ αὐτὸ τοὺς τελευταίους μῆνες δὲν ἔκανε δημόσιες
ἐμφανίσεις μὲ τὴν πρωθυπουργό. Τὸ γραφεῖο της ἐπισημαίνει ὅτι ἡ
Μπρνάμπιτς εἶναι ἡ “πρώτη” ἐπικεφαλῆς κυβέρνησης στὸν κόσμο ποὺ ζεῖ “σὲ
ὁμόφυλο ζευγάρι” καὶ ἡ σύντροφος τῆς ὁποίας γεννάει, ἐνῷ ἐκείνη εἶναι ἐν
ἐνεργείᾳ» (Ἱστ. tribune.gr)! Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ
«γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν ὀρθόδοξη πατρίδα της, «μία κίνηση ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ φέρει τὴ χώρα ἕνα βῆμα πιὸ κοντὰ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση»!
Ἔσχατη κατάπτωση, γιὰ νὰ ἔρθουμε κοντὰ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πρέπει νὰ
ἀποβάλουμε τὴν φυσιολογική μας ζωή καὶ νὰ γκρεμίσουμε τὴν ἠθική μας! Γι’
αὐτὸ ὁ ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος τὴν ἀποκαλοῦσε «Λευκὴ Δαιμονία»! Ἡ
ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία» εἰσήγαγε τελετουργικὸν βαπτίσματος
«τρανσέξουαλ»! ΙΔΟΥ ὁ βόρβορος τοῦ «εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ», τὸν ὁποῖο
ὀρέγονται οἱ βαλκάνιοι καὶ φυσικὰ οἱ «δικοί» μας πολιτικοὶ καὶ
ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες. Ἡ ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία» ἑτοιμάζει τελετουργικὰ
«βάπτισης» γιὰ τοὺς τρανσέξουαλ, ἤτοι γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους, ποὺ
ἀλλάζουν φῦλο! Δεῖτε τὴν φρικώδη εἴδηση: «Ἡ ἡγεσία τῶν Ἀγγλικανῶν κάλεσε
κληρικοὺς νὰ εἰσαγάγουν τελετές, μὲ βάση τὴ σειρὰ τοῦ βαπτίσματος, γιὰ
ἐκείνους ποὺ ἀλλάζουν τὸ φῦλο τους. Τέτοιου εἴδους τελετουργίες θὰ
διευκολύνουν τὴν ἀποδοχὴ τῶν τρανσέξουαλ ἀνθρώπων στὶς “ἐκκλησιαστικὲς
κοινότητες”, πιστεύουν οἱ ἱδρυτές. Σύμφωνα μὲ τὶς νέες ποιμαντικὲς
ὁδηγίες, συνιστᾶται στούς ἱερεῖς νὰ βαπτίζουν ἐπίσημα ὅσους ἔχουν
ἀλλάξει τὸ φῦλο τους, μὲ τὰ νέα τους ὀνόματα. Κατά τὴ διάρκεια ἑνὸς
τέτοιου τελετουργικοῦ, μία ἀλλαγὴ φύλου θὰ εἴναι “σταθερη”. […] Τὸ
Ἐπιμελητήριο Ἐπισκόπων ἐνέκρινε στὶς 10 Δεκεμβρίου ἕνα ἔγγραφο ποὺ
ἐγκρίνει τὴ χρήση νεροῦ καὶ λαδιοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τέτοιων
τελετουργιῶν. “Οἱ νέες ὁδηγίες καθιστοῦν δυνατή, μὲ βάση τὴν Ἁγία Γραφή,
νὰ ἐπιτρέπεται στοὺς σεξουαλικὰ μεταστραφέντες νὰ ἐπισημάνουν τὴ
μετάβασή τους στὴν παρουσία τῶν συγγενῶν τους στὴν Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι
τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ”, δήλωσε ὁ ἐπίσκοπος Julian Henderson, Πρόεδρος τοῦ
Ἐπιμελητηρίου τῶν Ἐπισκόπων» (Ἱστ. Κατάνυξις)! Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἐκκλησία»
τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων, τὴν ὁποία οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστὲς
θεωροῦν ὡς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἔσχατη βλασφημία στὸ Ἅγιο Πνεῦμα!
Ἐφιαλτικόν: Ἐπιθυμοῦν νὰ «λύσουν» τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα μὲ τοὺς
λαθρομετανάστας! ΔΕΙΤΕ πῶς δουλεύει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ πῶς μᾶς
δουλεύουν τὰ ὄργανά της. Τὸ δημογραφικὸ εἶναι ἕνα ἐκρηκτικὸ πρόβλημα γιὰ
τὴν Εὐρώπη καὶ φυσικὰ γιὰ τὴν πατρίδα μας. Φρόντισαν οἱ νεοταξίτες
πολιτικοὶ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, μὲ τὶς δόλιες πολιτικές τους νὰ
δημιουργήσουν τὸ πρόβλημα καὶ τώρα ἔρχονται νὰ τὸ «λύσουν» μὲ τὰ
μιλιούνια τῶν λαθρομεταναστῶν! Πρῶ­τος καὶ «καλλίτερος» ὁ «δικός» μας
πρωθυπουργός, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πειθήνια ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως, ὁ ὁποῖος
δήλωσε ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς, πὼς τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας
θὰ λύσουν τὰ ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι εἰσῆλθαν
ἀνεμπόδιστοι, μᾶλ­λον διευκολυμένοι, γιὰ νὰ μείνουν! Δεῖτε τί δήλωσε:
«Πιστεύω ὅτι εἴμαστε μία χώρα ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια
καὶ ἐθνικὴ αὐτοπεποίθηση, νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση ἀνθρώπων ποὺ
ἔρχονται ἀπὸ ἄλλες χῶρες ἐδῶ δὲν ἀποτελεῖ ἀπειλή, ἀλλὰ ἀποτελεῖ πλοῦτο»!
Καὶ διευκρίνισε: «χῶρες ποὺ πρωτοστατοῦν σὲ αὐτὴ τὴ σύγχρονη σταυροφορία
ἐνάντια στοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες ἀπὸ ἄλλες ἠπείρους καὶ
ὁραματίζονται τὴν “Εὐρώπη τῶν κλειστῶν συνόρων”, τὴν “καθαρὴ Εὐρώπη” -οἱ
περισσότερες ἐξ αὐτῶν χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Βαλτικῆς-
ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἔχουν δραματικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τους τόσο λόγω τῆς
μὴ ἐνσωμάτωσης μεταναστῶν, ὅσο καὶ λόγω τῆς μόνιμης φυγῆς στὸ
ἐξωτερικό»! Ἂν ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν εἶναι κράχτης τῆς Νέας Τάξεως
Πραγμάτων, τότε τί εἶναι; Ἔτσι θέλουν νὰ ἀλλοιώσουν τοὺς γηγενεῖς
πληθυσμοὺς καὶ νὰ καταστρέψουν τὰ ἔθνη, γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ
«παγκόσμιο κράτος» τους! Εἰς τὴν Φινλανδίαν ἀπηγορεύθη ἡ ἐξαίρεσις
στράτευσις εἰς τοὺς μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ! ΝΑ ΚΑΙ μία καλὴ εἴδηση ἀπὸ
τὴν «καρδιὰ» τῆς Εὐρώπης: Ἡ κυβέρνηση τῆς Φινλανδίας παύει νὰ ἐξαιρεῖ
τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἀπὸ τὴν στράτευση! Δεῖτε τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν
δημοσιοποίησε ὁ κ. Ἀλέξανδρος Θεολόγου: «Ὁ νόμος ποὺ ἐπέτρεπε στοὺς
ἄρρενες Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ νὰ ἀποφεύγουν νὰ ὑπηρετοῦν τὴν στρατιωτική
τους θητεία χωρὶς ποινικὲς συνέπειες κάνει διακρίσεις μεταξὺ τῶν
Φινλανδῶν πολιτῶν, ἀπεφάνθη τὸ Κοινοβούλιο τῆς χώρας χαρακτηρίζοντας τὴν
σχετικὴ διάταξη “προκατειλημμένη”. Ἡ ἐξαίρεση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ
ἀπὸ στρατιωτικὴ ἢ ἐναλλακτικὴ (κοινωνικὴ) θητεία ἴσχυε ἀπὸ τὸ 1987,
ὡστόσο ὁ νόμος ἀνέκαθεν θεωρεῖτο προβληματικὸς ἀπὸ συνταγματικῆς
ἀπόψεως. Τὸ θέμα ἔφθασε στὴν Δικαιοσύνη μετὰ ἀπὸ προσφυγὴ ἑνὸς πολίτη
ἀντιρρησία συνείδησης –ἀλλὰ ὄχι Μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ– ὁ ὁποῖος φυλακίσθηκε
τὸ 2016 ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ ὑπηρετήσει. […] Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸν
τελευταῖο καιρὸ ἡ χώρα ἔχει γίνει καταφύγιο ἑκατοντάδων Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ ἀπὸ τὴν Ρωσία. Ἐπικαλούμενοι θρησκευτικὴ δίωξη ἀπὸ τὴν κυβέρνησή
τους, περίπου 100 Ρῶσοι ὀπαδοὶ τῆς ἐν λόγῳ αἵρεσης ἀναζήτησαν τὸ 2018
ἄσυλο στὴν πιὸ ἀνεκτικὴ Φινλανδία, καθὼς στὴν πατρίδα τους ἔχουν
χαρακτηρισθεῖ ὡς “ἐξτρεμιστές”, ἐνῷ τὸ κήρυγμά τους ἔχει ἀπαγορευτεῖ»
(Ἱστ. ptisidiastima.com)! Ἂς δοῦν καὶ οἱ «δικοί» μας «προοδευτικοὶ»
πολιτικοὶ πὼς μὲ τὴν «ἐναλλακτικὴ στράτευση» τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ,
κάνουν καραμπινάτη διάκριση μὲ ὅσους ὑπηρετοῦν τὴν πατρίδα ὡς ἔνστολοι!
Ἀλλὰ ποῦ νὰ δοῦν… Θρησκευτικοὶ ἡγέται τῆς Τουρκίας ὑπερασπίζονται…
τάς «θρησκευτικάς ἐλευθερίας» της! Η ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ μας Τουρκία, τὸ πασαλίκι
τοῦ νεοσουλτάνου Ἐρντογάν, «ξεδοντιασμένη» καὶ ἀποδυναμωμένη ἀπὸ τὶς
καταστροφικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ἡγέτη της, «δείχνει τὰ (σπασμένα) δόντια της»
στὴν διεθνῆ κοινότητα, γιὰ νὰ δείξει τὴν ὑποτιθέμενη ἰσχύ της.
Παραβιάζοντας κατάφορα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, συλλαμβάνει ξένους καὶ
τοὺς φυλακίζει, ὡς δῆθεν «ἐχθροὺς τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας». Ἂς μὴ
ξεχνᾶμε τὴν πεντάμηνη περιπέτεια τῶν ἀξιωματικῶν μας. Ἡ τουρκικὴ
κυβέρνηση κρατᾶ φυλακισμένο καὶ ἕνα ἀμερικανὸ πάστορα, τὸν Andrew
Brunson, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν τόλμη νὰ πάει στὸ τουρκικὸ Κουρδιστὰν νὰ
κηρύξει τὸν Χριστιανισμό. Ὅμως ἡ παράνομη κράτησή του ἐξόργισε τὴν
ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἐπέβαλε αὐστηρὲς κυρώσεις στὴν Τουρκία.
Τὴν ὑπερ­άσπισή της ἀνάλαβαν 18 θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῆς Τουρκίας καὶ
μαζί τους ὁ κ. Βαρθολομαῖος, βγάζοντας «βαρυσήμαντη» ἀνακοίνωση, στὴν
ὁποία τόνισαν ὅτι ἀδίκως κατηγορεῖται ἡ Τουρκία γιὰ καταπάτηση τῶν
θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ πὼς ὅλες οἱ θρησκεῖες ἀπολαμβάνουν πλήρη
ἐλευθερία! Προφανῶς ἡ ἀνακοίνωση συντάχτηκε ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση
καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες κλήθηκαν νὰ τὴν ὑπογράψουν. Δυστυχῶς τὴν
ὑπόγραψε καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος, γιὰ νὰ μὴ χάσει τὴ θεσούλα του, σὲ
ἀντίθεση μὲ τοὺς Μάρτυρες καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν ὁποίων
ἔκοβαν τὰ χέρια, ὅταν ἀρνιόταν νὰ ὑπογράψουν ἀντίχριστα διατάγματα!
Κρῖμα Παναγιώτατε! Νὰ εἶστε ἀπόλυτα σίγουρος πὼς θὰ σᾶς ζητηθεῖ εὐθύνη
ἀπὸ τὸ Θεὸ (καὶ) γιὰ τὴν ὑπογραφή σας αὐτή! Ὅποιος φοβᾶται παραιτεῖται!

Previous Article

Ο ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΣ VINCENT CHEKALIN ΚΑΙ Η “ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ” ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Next Article

Μήνυμα ΣΥΡΙΖΑ πρός τούς Ιεράρχες

Διαβάστε ακόμα