Η αιχμαλωσία δικαιολογεί το παν;

Share:

Ο Πρέσβυς των Σκοπίων εις Άγκυραν μετέβη την 27ην Μαρτίου εις το Φανάρι· είναι άγνωστον αν το επεδίωξεν ο ίδιος η αν προσεκλήθη. Ο κ. Zvonko Mucunski είχε συνάντησιν με τον Πατριάρχην παρόντος και του Σεβ. Γαλλίας. Το Πατριαρχείον έπειτα εξέδωσεν ανακοινωθέν με τίτλον «Ο Πρέσβης της Βορείου Μακεδονίας στην Άγκυρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο».

Προκύπτει πλήθος ερωτημάτων τελικώς δια τον ρόλον του Σεβ. Γαλλίας, ο οποίος διευθετεί τα ζητήματα όλων των κρατών, ενώ η Εκκλησία τον έχει τοποθετήσει Επίσκοπον Γαλλίας και όχι απανταχού της γης.

Ποίος όμως ο λόγος συναντήσεως του Πατριάρχου με Πρέσβυν; Άλλοτε μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας και συνυπογράφουν συμφωνίας, άλλοτε ποικίλοι Πρέσβεις κ.λπ. Θα είπη τις ότι οφείλει ο Πατριάρχης να δέχεται όλους. Είναι μήπως και υποχρεωμένος να αποκαλή τα Σκόπια «Βόρεια Μακεδονία»; Αυτό σημαίνει ότι δεν δίδει σημασίαν εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος και ιδιαιτέρως εις το κείμενον των 22 Μητροπολιτών της Μακεδονίας και το Άγιον Όρος, που αρνούνται αυτήν την ονομασίαν.

Ενθυμούμεθα όμως όλοι οι Ορθόδοξοι την στάσιν του. Αρχικώς εδέχθη να εξετάση το αίτημα των σχισματικών των Σκοπίων δι’ εκκλησιαστικήν αναγνώρισιν και κατόπιν λόγω σφοδρών αντιδράσεων ανεκάλεσε. Τα δε συλλαλητήρια όχι μόνον δεν εστήριξεν, αλλά εξέδωσε και την εξής υποχωρητικήν ανακοίνωσιν:

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως η Μητέρα Εκκλησία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βαλκανικής, εξ αφορμής των συζητήσεων για το θέμα του ονόματος της FYROM, κάνει έκκληση προς όλους τους ενδιαφερομένους για νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αντιμετωπισθή το κρίσιμο και λεπτό αυτό θέμα ειρηνικά και με σύνεση»

Μετά δε τας «Πρέσπας» αφωνότερος ιχθύος! Τους πολιτικούς ακούει, αλλά δια τους εκκλησιαστικούς αδιαφορεί. «Αγία Έδρα» είναι η Πατριαρχείον; Δια τους Ουκρανούς έσπευσε και δια τους Μακεδόνας ούτε δάκρυ! Υπάρχουν και όρια…

Previous Article

Τα κρυπτά του Βατικανού δημοσιεύονται

Next Article

Κερκύρας: «Απεργάζονται την διάλυσιν της πατρίδος»

Διαβάστε ακόμα