Η ανασύσταση του ‘’Πατριαρχείου’’ Κιέβου καταρρίπτει τα περί Αποστολικής διαδοχής των σχισματικών

Share:

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τόση έγνοια να αποδείξουν το δήθεν ‘’νομικό πνεύμα’’ που συνείχε τα περί συνέχειας της Αποστολικής διαδοχής σε καθαιρεθέντες και αποκοπέντες από την Εκκλησία σχισματικούs; Τώρα που η κληθείσα ανασύσταση του ‘’Πατριαρχείου’’ Κιέβου, διετράνωσε ότι το ‘’Πατριαρχείο’’ Κιέβου ‘’υφίστατο, υφίσταται και θα υφίσταται’’, θα προστρέξουν στο ‘’νομικό πνεύμα’’ κατ’ αυτούς; Οι εκληφθείσες ολοκληρωμένες μελέτες και οι έπαινοι που συμπαρέσυραν, τώρα καταρρίπτονται;

Όσοι ήθελαν την Αποστολική διαδοχή να υφίσταται και μετά τις καθαιρέσεις εκείνων που υπέπεσαν στο έγκλημα του σχίσματος στην Ουκρανία, τι θα αποφανθούν; Θα καταφύγουν στο κληθέν ‘’νομικό πνεύμα’’. Εφόσον ομιλούν για συνέχιση της Αποστολικής διαδοχής, θα υπάρχει εγκυρότητα των Μυστηρίων των; Καμία έννοια δεν μπορεί να αποδοθεί σε όσους υποπίπτουν στο έγκλημα του σχίσματος και ιδρύουν ιδίαν ‘’εκκλησίαν’’; Μετά την ‘’επανασύσταση’’ του καλούμενου ‘’Πατριαρχείου’’ Κιέβου, θα εξακολουθήσουν να είναι ‘’θρόνων διάδοχοι των Αποστόλων’’;

‘’Νομικό πνεύμα’’ συνείχε όσους πρόβαλαν τον ισχυρισμό ότι δεν συνεχίζεται η Αποστολική διαδοχή στους Κληρικούς που αποκόπτονται από την Εκκλησία και καθαιρούνται λόγω σχίσματος; Ως αποκύημα ‘’ευτελούς εκκλησιολογίας’’ θεωρούσαν τον ισχυρισμό αυτό. Θα ανακαλέσουν την απαξιωτική αυτή διαπίστωση;

Η ‘’νηφάλια’’ διαπίστωση του ανώνυμου για επιχειρηματολογία κληρικού της Μητροπόλεως Πατρών για το Ουκρανικό ‘’εστερημένη εκκλησιαστικής εμπειρίας’’ και ότι αυτή ερείδεται σε ‘’παντελή έλλειψη εκκλησιολογίας’’, θα εξακολουθήσει να θεωρείται ως τέτοια και ως αποκύημα ολοκληρωμένης μελέτης; Θα θεωρηθούν ορθές οι εκκλησιολογικές επισημάνσεις του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, για τις περιπτώσεις των Αγίων Κυρίλλου και Ανατολίου που κατερρίπτοντο σ’ αυτήν;

Previous Article

Τί εἶναι οἱ Ἅγιοι δι’ ἡμᾶς;

Next Article

«Ἱερὰ σκάλα»: Ἄλλη μία ἀπάτη τοῦ Βατικανοῦ!

Διαβάστε ακόμα