Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Share:

Κύριε Διευθυντά, Χριστὸς Ἀνέστη!

Διαβάζοντας τὸ κύριο ἄρθρο τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 2305 φύλλου τῆς 8ης Μαΐου εἶδα ὅτι στὸ πινακίδιο δὲν ἀναγράφονται ἀληθινὰ στοιχεῖα.

Χάριτι Χριστοῦ, γνωρίζω λόγω σπουδῶν τὴν Ἀγγλικὴ καὶ Γερμανικὴ γλώσσα καὶ εἶδα σὲ ἀγγλικὴ καὶ γερμανικὴ μετάφραση, ὅσα εἶπε ὁ Ἰταλὸς βουλευτὴς Βιττόριο Σγκάρμπι, κατὰ τὴ διάρκεια συνεδρίασης τῆς ἰταλικῆς Βουλῆς στὶς 24 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. Ἐνώπιον ὅλων τῶν βουλευτῶν δήλωσε ὅτι, ἀφοῦ μελέτησε ὁ ἴδιος τὰ ἐπιδημιολογικὰ στοιχεῖα τοῦ ἰταλικοῦ ὑπουργείου Ὑγείας σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτία τῶν θανάτων τὸ τελευταῖο διάστημα, διαπίστωσε ὅτι μόλις τὸ 3,7% τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατέληξαν, πέθανε πράγματι ἀπὸ τόν νέο κορωνοϊό. Τὸ ὑπόλοιπο 96,3% πέθανε ἀπὸ καρδιακὰ νοσήματα, καρκίνο κ.ἄ.

Περαιτέρω, ὁ ἐντεταλμένος λοιμωξιολόγος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης κ. Τσιόδρας παραδέχτηκε εὐθαρσῶς ὅτι πλέον, οἱ θάνατοι ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ διάφορες αἰτίες (π.χ. ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία) καταχωρίζονται ὡς θάνατοι ἀπὸ κορωνοϊό, ἐφόσον στὸν ἀσθενῆ ἀνιχνεύεται κάποια στιγμὴ ὁ ἐν λόγῳ ἰός. Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ὑπεραμύνθηκε τῆς ἀποφάσεώς του, δηλώνοντας ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ καταγράφονται περισσότερα κρούσματα ἀπὸ τὰ πραγματικά (!), μὴ ἀναφέροντας σκοπίμως τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχουν αὐτὲς οἱ ἀπόψεις του στὴ ζωή μας.

Ἐπιπλέον εἶναι κοινὴ παραδοχή, ὅτι γιὰ κάθε καταγεγραμμένο κροῦσμα ὑπάρχουν ἄλλα 100 –1000 περισσότερα μὴ καταγεγραμμένα κρούσματα, μειώνοντας ἀντιστοίχως κατὰ 2-3 τάξεις μεγέθους τὸ ποσοστὸ τῆς θνησιμότητας. Τὸ τελευταῖο τὸ ἐπεσήμανε ἐξ ἀρχῆς ὁ διαπρεπὴς καθηγητὴς παθολογίας, ἐπιδημιολογίας καὶ πληθυσμιακῆς ὑγείας κ. Ἰωαννίδης. Ἐπιμένει δὲ ὅτι ἡ θνησιμότητα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴν τῆς ἐποχικῆς γρίππης καὶ ὅτι ἡ πιθανότητα νὰ πεθάνει κανεὶς ἀπὸ κορωνοϊὸ εἶναι ἀπελπιστικὰ μικρή. Ὁ ἴδιος ἑρμήνευσε ἐπίσης, γιατί πέθαναν τόσοι ἄνθρωποι σὲ κάποιες περιοχὲς τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ ὅτι τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ θὰ ἀκολουθήσει πρόκειται νὰ πεθάνουν πολλοὶ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία ποὺ θὰ προκαλεῖται ἀπὸ τὰ ἀλλοπρόσαλλα κυβερνητικὰ μέτρα.

Τέλος, πληθαίνουν παγκοσμίως οἱ φωνὲς πολιτικῶν καὶ ἐπιστημόνων, ποὺ καταγγέλλουν τὴν ἀναίσχυντη χειραγώγηση τῶν μέσων ἐνημέρωσης, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ φόβου, τῆς τρομοκρατίας ἀλλὰ καὶ δικτατορικῶν μέτρων στὸν πληθυσμὸ ἐλευθέρων, δημοκρατικῶν κρατῶν.

Κανεὶς ἐκ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ τὴν ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ καὶ ὅτι οἱ κυβερνῶντες τρομοκρατοῦν, παραπλανοῦν καὶ ἀδρανοποιοῦν σκοπίμως τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἕνα λαὸ κατ’ ἐξοχὴν φιλότιμο, γενναῖο καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη στὴν ἐλευθερία καὶ τὴν δημοκρατία, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Δὲν ἀντιλαμβάνεται ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς ὑπογείων καὶ ἀνόμων σχεδίων, ὅπως τὸ λαθρομεταναστευτικό, ἡ παγκόσμιος κυβέρνηση, τὸ περιβόητο ἐμβόλιο, ἐπισείοντας διαρκῶς τὴν ἀπειλὴ ἑνὸς πιθανολογούμενου δεύτερου κύματος τῆς ἰώσεως; Δὲν πρόκειται γιὰ ἁπλὲς συνομωσιολογικὲς ὑποθέσεις: ἤδη μεγάλο ποσοστὸ λαθρομεταναστῶν μεταφέρθηκε στὴν ἐνδοχώρα μὲ καμμία ἀπολύτως προοπτικὴ ἐπιστροφῆς στὴν Τουρκία ἢ μετάβαση στὶς «φίλες» δυτικὲς χῶρες. Ἀπόρρητα κονδύλια πιστώνονται διὰ νόμου στὸ ὑπουργεῖο Μετανάστευσης, ὑπέρογκα ποσὰ δίνονται ἀπὸ τὴν Ε.Ε. στὴν Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ καὶ σὲ ἀπίθανες ΜΚΟ, γιὰ νὰ παραμείνουν τὰ ποτάμια τῶν ἀλλοεθνῶν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ πολιτικοὶ τῶν περισσοτέρων χωρῶν διαφημίζουν ἀσταμάτητα τὴν μετάβαση σὲ μία «νέα κανονικότητα» μὲ μὴ ἀναστρέψιμες ἀλλαγὲς στὴν κοινωνία μας. Τὸ δὲ πολυδιαφημισμένο ἐμβόλιο ἀναμένεται ὡς ἄλλος μεσσίας, τὴν στιγμὴ ποὺ σοβαροὶ ἐπιστήμονες διευκρινίζουν ὅτι θὰ χρειασθοῦν τουλάχιστον 12 – 24 μῆνες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ μελέτη ἑνὸς τέτοιου ἐμβολίου, μὲ ἀμφίβολη ὅμως ἀποτελεσματικότητα.

Σήμερα (8 Μαΐου) ποὺ γιορτάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ υἱὸς τῆς βροντῆς, ἀκόμη δὲ καὶ ὁ νέος ἅγιος στὴν συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων, πατὴρ Φιλόθεος Ζερβάκος κάνουμε ἔκκληση στὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ πατρὸς Φιλοθέου, τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, τοῦ πατρὸς Χαραλάμπους Βασιλοπούλου ἀλλὰ καὶ τοῦ δικοῦ μας πνευματικοῦ πατρὸς Μάρκου Μανώλη νὰ ἀντισταθοῦν στὸν συρμὸ τῆς ἐσκεμμένης παραπληροφόρησης καὶ νὰ ψάξουν νὰ βροῦν τὴν ἀλήθεια. Ἂς ἀξιοποιήσουν τὶς γνώσεις τῶν ἐντίμων καὶ εὐσυνείδητων ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι συμφωνοῦν ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἁπλὴ ἐποχιακὴ γρίππη καὶ μὲ κανένα τρόπο δὲν δικαιολογεῖται ἡ τρομοκρατία καὶ ἡ ἐπιβολὴ σκληρῶν, παρανοϊκῶν καὶ ἐξευτελιστικῶν μέτρων στὴν καθημερινή μας ζωή, ἰδιαιτέρως δὲ στὴν θεία Λατρεία τῆς Πίστης μας.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἐπιτέλους μὴ ἀσχολεῖσθε μὲ τὰ καθίσματα καὶ τὶς μάσκες! Πεῖτε στὸν ἑλληνικὸ λαό, τουλάχιστον ἐσεῖς ποὺ ἀγαπᾶτε κι ἐνδιαφέρεσθε γιὰ τὸ ποίμνιό σας, τὴν ἀλήθεια. Βρισκόμαστε ἐνώπιον μιᾶς τερατώδους καὶ θρασείας ἀπάτης μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν χειραγώγησή μας ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες, τὴν ἀποστέρηση τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν μας, ἀλλὰ κυρίως τὴν ὁριστικὴ ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴν μόνη Ἀλήθεια καὶ τὴν ὄντως Ζωή, τὸν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό μας.

Μὲ τιμή,

Ἰωάννης Παπαθεοφάνης

Φυσικὸς ΕΚΠΑ

Previous Article

ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Next Article

H ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΑΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΟ!

Διαβάστε ακόμα