Η Καθηγήτρια κ. Ζιάκα ομολογεί…

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Θρησκειολογίας εις το Τμ. Θεολογίας του Αριστοτελείου και κόρη του γνωστού Θ.  Ζιάκα, επέλεξε την εφημερίδα «ΑΥΓΗ», η οποία καθυβρίζει τους Μητροπολίτας, δια να υπερασπισθή το συγκρητιστικόν μάθημα των θρησκευτικών. Μεταξύ άλλων παραδέχεται ότι το μάθημα απευθύνεται εις μαθητάς όλων των θρησκειών και ότι δεν κατηχεί τα παιδιά εις την Ορθοδοξίαν. Μάλιστα το βασικόν επιχείρημά της είναι ότι «αντιβαίνει στις αρχές της εκπαίδευσης» η κατήχησις. Να σημειώσουμε ότι ζητούμε ομολογιακόν μάθημα, αλλά σκοπίμως η κ. Ζιάκα γράφει περί κατηχήσεως, καθώς το ομολογιακόν δεν αντιτίθεται προς την εκπαίδευσιν. Παραθέτομεν μικρά αποσπάσματα από το άρθρον της εις την εφημερίδα «Αυγή» της 7ης  Απριλίου 2018:
«Ένα μάθημα το οποίο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις χρώματος, καταγωγής, γλώσσας, θρησκευτικής παράδοσης η κοινωνικής θέσης… ένα μάθημα το οποίο δεν θα είναι κατήχηση, διότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στις αρχές της εκπαίδευσης, στα δικαιώματα του παιδιού και στον σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε μαθητή».

Previous Article

Προκαλεί την Ιεραρχίαν ο κ. Μ. Μπέγζος

Next Article

Η κατάπτωσις της Ακαδημαϊκής Θεολογίας

Διαβάστε ακόμα