Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕI

Share:

Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ὑπεράσπισης Ἀγώνα γιὰ Ἐλεύθερη Κύπρο (Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.) ἐξέδωσε τὴν παρακάτω Ἀνακοίνωση:

Ἡ Τριμερὴς Συνάντηση μεταξύ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Ἀντόνιο Γκουτέρες, τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη καὶ τοῦ κατοχικοῦ ἡγέτη Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ στὸ Βερολίνο στὶς 25 Νοεμβρίου, ἔληξε μὲ τὴ δαμόκλεια σπάθη ἐπὶ τῆς Κύπρου, ἀφοῦ ἐπαναβεβαιώθηκε τὸ περιεχόμενο τῆς δήλωσης τῆς 11ης Φεβρουαρίου 2014 καὶ τὸ ἐπονομαζόμενο πλαίσιο Γκουτέρες, ποὺ ἀνήγγειλε προφορικῶς ὁ Γ.Γ. στὸ συμπόσιο τῆς 30ῆς Ἰουνίου 2017 στὸ Κράν Μοντάνα.

Ὁ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ Α. Γκουτέρες μετὰ ἀπὸ τὸ συμπόσιο στὸ Βερολίνο, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, στὴν ὁποία ἀναφέρει ὅτι θὰ συνεχίσει τὶς ἐπαφὲς μὲ τὶς Ἐγγυήτριες Δυνάμεις γιὰ σύγκληση ἐκ νέου Πενταμεροῦς Διάσκεψης μὲ βάση τὴ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία μὲ πολιτικὴ ἰσότητα.

Πρὸς ἐπίρρωση τῆς πολιτικῆς ἰσότητας ἀλὰ Γκουτέρες, ἀποκαλεῖ ὁ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ, τὸν Πρόεδρο τῆς μοναδικῆς διεθνῶς ἀναγνωρισμένης Κυπριακῆς Δημοκρατίας Ν. Ἀναστασιάδη ”ἡγέτη τῆς ἑλληνοκυπριακῆς κοινότητας” καὶ τὸν κατοχικὸ Μ. Ἀκιντζὶ ”ἡγέτη τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινότητας” ἀρχίζοντας τὸ κείμενο τῆς ἀνακοίνωσης ἀπὸ τὸν τελευταῖο.

Οἱ συνομιλίες ποὺ ἐπιχειρήθηκαν καὶ συνεχίζονται ἀπροκάλυπτα γιά τὴν κατάλυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὅπως αὐτὲς τῆς Γενεύης καὶ προσφάτως τοῦ Βερολίνου, συνιστοῦν ἐγκλήματα κακουργηματικοῦ βαθμοῦ ποινικὰ κολάσιμα, σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη, τὶς Διεθνεῖς Συνθῆκες καὶ τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δίκαιο καὶ τὰ ὁποῖα μᾶς παρέχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀποτρέψουμε τοὺς σκοτεινούς σχεδιασμοὺς ποὺ ἐκκολάπτονται καὶ ἐκπορεύονται στοὺς κόλπους τοῦ ΟΗΕ, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ νέου στὸ Βερολίνο πρωτοστατοῦντος στὴν ἐκτροπὴ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ποὺ ἐπιβάλει ὁ Κ.Χ. τοῦ ἴδιου τοῦ Γ.Γ. Α. Γκουτέρες.

Ἐμεῖς, ὡς Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ., θὰ ὑπερασπισθοῦμε τὴν μοναδικὴ διεθνῶς ἀναγνωρισμένη Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ θὰ ἀντιπαλαίψουμε κάθε μορφὴ συνομιλιῶν στὸ πλαίσιο τοῦ ἀπεχθοῦς καὶ ρατσιστικοῦ σχεδίου τῆς Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας.

Θὰ ἀποκαλύπτουμε κάθε προσ­­πάθεια συγκάλυψης τῆς Τουρκίας – ὅπως μὲ ἐπαίσχυντο τρόπο ἐπιχειρήθηκε καὶ στὸ Βερολίνο διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΟΗΕ Α. Γκουτέρες – ἐπαναφέροντας τὶς ἀρχὲς τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη στὸ κυπριακὸ ζήτημα ὡς ὑπόθεση εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς.

Previous Article

Θαρραλέα δήλωσις βουλευτοῦ

Next Article

Ἐκοιμήθη ὁ π. Σωφρόνιος Γιαννόπουλος

Διαβάστε ακόμα