Η μισθοδοσία των κληρικών

Share:

Γράφει ο κ. Ιωάννης Θ. Χαΐνης, Ομ. Καθ. ΕΜ Πολυτεχνείου

Ας δούμε το νομικό καθεστώς που διέπει την μισθοδοσία των κληρικών. Σύμφωνα με το Ν.Δ. 4533/1966 (ΦΕΚ 167- Α) καθορίζονται τα τυπικά προσόντα κατατάξεως των εφημερίων εις μισθολογικάς κατηγορίας και οι οποίοι λαμβάνουν τον ακόλουθο μισθό κ.τ.λ.

Σύμφωνα με τον Α.Ν. 469/1968 (ΦΕΚ ΑΙ 162/1968) εξομοιώθηκαν μισθολογικά με τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος (Μητροπολίτες, Τιτουλάριοι- Βοηθοί Επίσκοποι) μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό από την 1/1/1980. Σύμφωνα με τον Ν: 352Β/2007 η Εκκλησία υπάγεται στα Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ Α! 26/9-2-2007), όπου έγινε η κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων” και Ν.Π.Δ.Δ. Η ανωτέρω κύρωση του νόμου 3528/2007, έγινε από επιτροπή βάσει του Ν. 3242/2004, Αρθ. 14 παρ.1. Ακολούθως επακολουθεί το κείμενο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους ιερείς.

Σύμφωνα με τον “Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. “Μέρος ΣΤ’ “λύση υπαλληλικής σχέσης λύεται, συμπεριλαμβάνει και τους ιερείς, με το θάνατο, την αποδοχή της παραίτησης, την έκπτωση και την απόλυση του υπαλλήλου.

Το 2013, ο νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ ΑΙ 18/2013) ορίζει για πρώτη φορά ότι όσοι κληρικοί μισθοδοτούνται ήδη από τον ειδικό λογαριασμό του νόμου 536/1945 πλέον μισθοδοτούνται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.

Αυτά θέτω ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους, καθότι η συνέχεια και η επιμονή της κυβέρνησης για αλλαγή της καταστάσεως μισθοδοσίας των κληρικών θα δημιουργήσει χαοτικές καταστάσεις, για την υπεύθυνη κυβέρνηση, μη αναστρέψιμες, χωρίς συνταγματική αλλαγή του Αρθ. 3 του συντάγματος που δε γίνεται…

Previous Article

Σεβ. Εδέσσης: «Η θρησκευτική ουδετερότητα είναι κατοχυρωμένη»

Next Article

Δεν μπορείς να αλλάζεις διατάξεις, οι οποίες αποτυπώνουν μία ιστορική αλήθεια

Διαβάστε ακόμα