Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΔΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Share:

Ἡ κ. Μ. Μητσοτάκη μὲ τὸν π. Δ. Λουπασάκην εἰς τοὺς Ἁγ. Ἰσιδώρους…
Διὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ
σχετικῶς μὲ τὰς ἐκτρώσεις ἐσχολίασεν:
«Εἶναι σοκαριστικὸ καὶ σπαραξικάρδιο νὰ βλέπη κανεὶς
νὰ ἀνατρέπεται ἡ ἀπόφαση Roe ἐναντίον Wade μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 50 ἔτη.
Οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγουν.
Αὐτὰ εἶναι θεμελιώδη δικαιώματα» (Twitter, 24.6.2022).
Ὅλα διὰ τὴν κοινὴν γνώμην…

 

Διατί ἡ παγκόσμιος ἐλίτ ἐπενδύει εἰς τήν ἄμβλωσιν;
Μήπως θέλουν νά μειώσουν τόν παγκόσμιον πληθυσμόν;

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΔΕΥΕΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀρνεῖται νά ἀρθρώση λόγον καταγγελτικόν
εἰς τήν νεοειδωλολατρικήν περιρρέουσαν ἀτμόσφαιραν τῆς ἐποχῆς μας.
Νά καταγγείλη εὐθαρσῶς ὅτι ἡ ἄμβλωσις εἶναι φόνος!

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἔγραψε τό ἱστολόγιο POLITICO com., ἀνέτρεψε τήν Παρασκευή 24/6 τήν ἱστορική ἀπόφαση τῆς ὑπόθεσης Roe ἐναντίον Wade, καταργώντας τό συντα­γματικό δικαίωμα στήν ἄμβλωση στίς Η.Π.Α. μετά ἀπό σχεδόν 50 χρόνια, ἀνοίγοντας ἔτσι τόν δρόμο σέ δεκάδες πολιτεῖ­ες νά ἀπαγορεύσουν τήν διαδικασία τῆς ἄμβλωσης.

Ἡ ἀπόφαση-βόμβα πρόκειται νά ἀνατρέψη τίς ἐκλογές σέ ὅλη τήν Ἀμερική, γράφει τό δημοσίευμα, καθώς κυβερνῆτες, γενικοί εἰσαγγελεῖς καί ἄλλοι πολιτειακοί καί τοπικοί ἡγέτες θά ἀποκτήσουν νέες ἐξουσίες, γιά νά καθορίσουν πότε θά ἐπιτραπῆ ἡ ἄμβλωση, ἐάν ἐπιτρέπεται, καί ποιοί πρέπει νά διωχθοῦν καί ἐνδεχομένως νά φυλακισθοῦν, ὅταν ἰσχύουν οἱ ἀπαγορεύσεις.

Ἡ ψῆφος τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου γιά τήν ἀνατροπή σχεδόν πέντε δεκαετιῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων πού ὑποστηρίζουν τό δικαίωμα τερματισμοῦ μίας ἐγκυμοσύνης κέρδισε τήν ὑποστήριξη πέντε ἀπό τούς ἕξι συντηρητικούς δικαστές τοῦ δικαστηρίου, ἐνῶ ὁ ἀνώτατος δικαστής Τζόν Ρόμπερτς καί οἱ τρεῖς φιλελεύθεροι δικαστές ἀντιτάχθηκαν στήν ὑπέρβαση τοῦ Roe.

Μιλώντας ἀπό τόν Λευκό Οἶκο λίγο μετά τή δημοσιοποίηση τῆς ἀπόφασης, ὁ Ἀμερικανός πρόεδρος Τζό Μπάιντεν εἶπε ὅτι ἦταν «μία πολύ ἐπίσημη στιγμή» καί «μία θλιβερή ἡμέρα γιά τό δικαστήριο καί γιά τήν χώρα».

Εἴκοσι δύο πολιτεῖες εἶναι ἕτοιμες, συνεχίζει τό δημοσίευμα, νά ἀπαγορεύσουν ἄμεσα τήν διαδικασία στίς περισσότερες ἤ σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, εἴτε ἐπειδή ἐξακολουθοῦν νά διατηροῦν ἀπαγορεύσεις ἀμβλώσεων στήν νομοθεσία τους πρίν ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Roe τό 1973, εἴτε ἐπειδή ἔκτοτε ἔχουν ψηφίσει τούς λεγόμενους νόμους πού εἶναι ἐφαρμοστέοι ὑπό προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖο προβλέπουν ὅτι οἱ ἐκτρώσεις θά εἶναι ἔκνομες σέ περίπτωση ἀνατραπῆς τοῦ Roe.

Μία μελέτη προβλέπει ὅτι μεταξύ 94.000 καί 144.000 περίπου ἄτομα πού ἐπιθυμοῦν τίς ἀμβλώσεις δέν θά μπορέσουν νά κάνουν ἐκτρώσεις κατά τόν πρῶτο χρόνο μετά τήν ἀνατροπή τοῦ Roe. Αὐτός ὁ ἀριθμός θά ἀντιπροσωπεύη μία μείωση κατά 15% περίπου στόν ἀριθμό τῶν ἀμβλώσεων, πού ἀναφέρθηκαν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τό 2020.

Τό Ἵδρυμα Gates δίδει δεκάδας ἑκατομμύρια δολλαρίων
εἰς τήν βιομηχανίαν ἀμβλώσεων

Ἡ Βικιπαίδεια, ἀναφερόμενη στόν Ἀμερικανό μεγιστάνα Οὐόρεν Μπάφετ, γράφει ὅτι «Συγκαταλέγεται συν­εχῶς ἀνάμεσα στούς πλουσιότερους ἀνθρώπους τοῦ κόσμου, καί τό 2008 ἀνακηρύχθηκε ὁ πλουσιότερος. Τό 2012 τό περιοδικό Time τόν συγκατέλεξε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους μέ τήν μεγαλύτερη ἐπιρροή διεθνῶς καί εἶναι γνωστός γιά τήν ἐνασχόλησή του μέ τίς ἐπενδύσεις ἀξιῶν. Ὁ Μπάφετ εἶναι ἐπίσης προβεβλημένος φιλάνθρωπος καί ἔχει ὑποσχεθῆ νά δώση τό 99% τῆς περιουσίας πού ἔχει συσσωρεύσει σέ φιλανθρωπικούς σκοπούς, κυρίως μέσῳ τοῦ ἱδρύματος Γκέιτς, τοῦ Μπίλ Γκέιτς καί τῆς συζύγου του. Ἔχει ἐνεργή παρουσία στά πολιτικά δρώμενα, μέ τήν πιό πρόσφατη στήριξή του νά εἶναι πρός τήν Χίλαρι Κλίντον, ὑποψήφια τῶν Δημοκρατικῶν γιά τίς ἀμερικανικές προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2016».

Τό ἀμερικανικό ἱστολόγιο LIVEACTION στίς 24/6/2014 ἔγραφε ὅτι, ὁ παπικός ἱερέας Shenan J. Boquet, πρόεδρος τῆς Human Life International, μίας παπικῆς ὀργάνωσης κατά τῶν ἀμβλώσεων μέ ἕδρα τίς Η.Π.Α., δήλωσε ὅτι «Τό Ἵδρυμα Gates ἔδωσε στό παρελθόν καί θά συνεχίση νά δίνη δεκάδες ἑκατομμύρια δολλάρια στούς μεγαλύτερους παρόχους ἀμβλώσεων στόν κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τῶν International Planned Parenthood Federation καί Marie Stopes International. Αὐτά τά μεγάλα χρηματικά ποσά ἀναμφίβολα θά διευρύνουν τήν ἐμβέλεια καί τήν ἐπιρροή τῆς βιομηχανίας τῶν ἀμβλώσεων».

Σύμφωνα μέ τήν βάση δεδομένων ἐπιχορηγήσεων τοῦ Ἱδρύματος Gates, τό Ἵδρυμα ἔδωσε στό Planned Parenthood of America, στή International Planned Parenthood Federation καί στό Planned Parenthood of Western Washington περίπου 71 ἑκατομμύρια δολλάρια πρίν ἀπό τό 2009 ἕως τό 2013. Ἐπιπλέον, τό Ἵδρυμα Gates ἔδωσε 46,1 ἑκατομμύρια δολλάρια στό Marie Stopes International μόνο τό 2012.

Μεγάλο μέρος αὐτῆς τῆς προσφορᾶς ἐπικεντρώνεται στήν Ἀφρική, τήν Ἀσία καί τήν Λατινική Ἀμερική, ὅπου οἱ πάροχοι ἀμβλώσεων, ὅπως ἡ Planned Parenthood, ἡ Marie Stopes καί οἱ Ipas ἐπιδιώκουν νά ἀνατρέψουν τούς νόμους ὑπέρ τῆς ζωῆς καί μερικές φορές ἀκόμη καί νά παρέχουν παράνομα φάρμακα γιά τήν ἄμβλωση».

Το Ρlanned Parenthood Federation of America, Inc. (PPFA ) ἤ Planned Parenthood, γράφει ἡ Βικιπαίδεια, εἶναι ὁ μεγαλύτερος πάροχος ὑπηρεσιῶν ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ἀμβλώσεων στίς ΗΠΑ. Στήν Ἐτήσια Ἔκθεση τοῦ 2014, τό PPFA ἀνέφερε ὅτι βλέπει πάνω ἀπό 2,5  ἑκατομμύρια ἀσθενεῖς σέ περισσότερες ἀπό 4  ἑκατομμύρια κλινικές ἐπισκέψεις καί ἐκτελεῖ συνολικά σχεδόν 9,5  ἑκατομμύρια διακριτές ὑπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 324.000 ἀμβλώσεις. Τά συνολικά ἐτήσια ἔσοδά του εἶναι 1,3 δισεκατομμύρια δολλάρια  ΗΠΑ. Οἱ δωρητές τῆς Planned Parenthood περιλαμβάνουν τό Foundation ἵδρυμα Bill & Melinda Gates, τό Foundation ἵδρυμα Μπάφετ, τό Foundation ἵδρυμα Ford, τό Foundation ἵδρυμα Turner (Τέντ Τέρνερ), καί ἄλλοι.

Τέντ Τέρνερ, ἱδρυτής τοῦ CNN:
«Μία μείωση 95% τοῦ πληθυσμοῦ
σέ σχέση μέ τά σημερινά ἐπίπεδα θά ἦταν ἰδανικό»

Τά ἐρωτήματα πού τίθενται εἶναι, γιατί οἱ πλούσιοι ἐπενδύουν στήν ἄμβλωση;

Μήπως οἱ παγκόσμιες ἐλίτ θέλουν νά μειώσουν τόν παγκόσμιο πληθυσμό καί ἡ ἄμβλωση, ἡ ἀντισύλληψη, ἡ στείρωση καί οἱ πανδημίες εἶναι οἱ προτεραιότητές τους;

Πόσο ἀθῶο εἶναι αὐτό πού ἔγραφε τό ΕΘΝΟΣ στίς 23/11/20 ὅτι «σέ ἕνα ἀνθρώπινο ἀγώνα δρόμου ἔχει μπῆ ὁ Μπίλ Γκέιτς σέ συνεργασία μέ τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας, τίς φαρμακευτικές ἑταιρεῖς, ἀλλά καί ΜΚΟ, προκειμένου νά φτάσουν τά ἐμβόλια κατά κορωνοϊοῦ καί στίς πιό πτωχές χῶρες τοῦ κόσμου;

Εἰς ἀπάντηση τῶν ἐρωτημάτων θά παραθέσουμε δηλώσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς παγκόσμιας ἐλίτ, ἡ ὁποία εἶναι αὐτή πού προωθεῖ καί τήν παγκοσμιοποίηση:

Ὁ μακαρίτης Πρίγκιπας Φίλιππος τοῦ Ἐδιμβούργου, ὁ σύζυγος τῆς βασίλισσας Ἐλισάβετ τῆς Ἀγγλίας, σέ δήλωσή του πού ἀναφέρεται σέ ἄρθρο τῆς The Guardian τό 2009, εἶχε πεῖ ὅτι: «Ἄν μποροῦσα νά μετενσαρκωθῶ, θά ἤθελα νά ἐπιστρέψω ὡς θανατηφόρος ἰός, γιά νά βοηθήσω στήν ἐπίλυση τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ»

Ὁ Ντέιβιντ Ροκφέλερ, τῆς γνωστῆς οἰκογένειας πού καταδυναστεύει τήν ἀνθρωπότητα, ἔχει πεῖ ὅτι «Ὁ ἀρνητικός ἀντίκτυπος τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ στά πλανητικά μας οἰκοσυστήματα στό σύνολό τους γίνεται τρομερά ἐμφανής», ἀναφέρεται στό https//populationmatters.org

Ὁ ἀμερικανός ἠθοποιός Morgan Freeman, ἔχει δηλώσει ὅτι «Ἔχουμε ἑπτά δισεκατομμύρια ἀνθρώπους σέ αὐτόν τόν πλανήτη. Δέν εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἀρκετός χῶρος σέ αὐτόν τόν πλανήτη γιά ἑπτά δισεκατομμύρια ἀνθρώπους, εἶναι ὅτι οἱ ἐνεργειακές ἀνάγκες γιά ἑπτά δισεκατομμύρια ἀνθρώπους εἶναι οἱ ἐνεργειακές ἀνάγκες τῶν ἑπτά δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων, σέ ἀντίθεση μέ, ἄς ποῦμε, δύο δισεκατομμύρια. Φανταστεῖτε πόση ρύπανση θά ὑπῆρχε στόν ἀέρα καί τούς ὠκεανούς ἄν ὑπῆρχαν μόνο δύο δισεκατομμύρια ἄνθρωποι πού τήν ἔβαζαν; Ὁπότε ναί, εἴμαστε ἤδη ὑπερπληθυσμένοι».

ὉΤέντ Τέρνερ, ὁ ἱδρυτής τού CNN, ἀντιπρόεδρος τῆς AOL Time Warner ἔχει δηλώσει ὅτι «Ἕνας παγκόσμιος πληθυσμός μεταξύ 250 καί 300 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἤ μία μείωση 95% σέ σχέση μέ τά σημερινά ἐπίπεδα θά ἦταν ἰδανικό», ἀναφέρεται στό me.me ted-turner στίς 17/7/2017. ὉΤέντ Τέρνερ εἶναι ὁ ἱδρυτής τοῦ Foundation ἵδρυμα Turner, δωρητής τοῦ Ρlanned Parenthood Federation of America.

Ἕλλην πρωθυπουργός:
«Εἶναι ἕνα σημαντικό βῆμα πίσω
στόν ἀγώνα γιά τά δικαιώματα τῶν γυναικῶν»

Μήπως πρόκειται γιά τίς παγκόσμιες ἐκεῖνες ἐλίτ, πού πρίν ἀπό ἑξῆντα χρόνια προώθησαν τίς ἀμβλώσεις καί τήν ἀντισύλληψη, γιά νά μειώσουν τό ποσοστό γεννήσεων στόν δυτικό κόσμο, ἀλλάζοντας τόν τρόπο ζωῆς, τήν νοοτροπία, τόν τρόπο σκέψης τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί τούς νόμους, γιά νά ἐπιβάλλουν τήν μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ; Μήπως εἶναι τά ἴδια κέντρα πού προωθοῦν σήμερα τά ἐμβόλια τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν μεγάλη ἀντικατάσταση μέ τά μεταναστευτικά κύματα ἀπό τήν Ἀφρική, τώρα πού ἔχουν ἐπιβάλει τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ στόν δυτικό κόσμο; Ὅταν τό ἥμισυ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ζεῖ σήμερα μέ ποσοστό γεννήσεων μικρότερο ἀπό 2 παιδιά ἀνά μητέρα, ἑπόμενο εἶναι ἡ παγκόσμια μείωση τοῦ πληθυσμοῦ. Μήπως τώρα θορυβήθηκαν μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν αὐτά τά κέντρα καί εἴχαμε τήν δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου ὅτι ἡ ἀπόφαση εἶναι «μία θλιβερή μέρα γιά τό δικαστήριο καί γιά τήν χώρα»; Ποιός ὁ λόγος τῆς δήλωσης τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ «Πραγματικά προβληματισμένος ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α. Εἶναι ἕνα σημαντικό βῆμα πίσω στόν ἀγώνα γιά τά δικαιώματα τῶν γυναικῶν», μήπως σκοπός τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ εἶναι ἡ ὑλοποίηση τῶν στόχων τῶν παγκοσμιοποιητῶν καί ὄχι ἡ εὐημερία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Γιατί ἆραγε ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός δέν εὐαισθητοποιεῖται καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὑγειονομικῶν;

Μήπως ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α., τό κέντρο τῆς παγκόσμιας ἐλίτ καί τῆς παγκοσμιοποίησης, ἀλλά καί ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία καταδεικνύουν ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει καταρρεύσει, παρά τίς ὅποιες προσπάθειες; Μήπως αὐτοί πού ἀμφισβητοῦν τήν σκοπιμότητα τῶν ἐθνῶν, πού πρεσβεύουν τήν καταστροφή τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, πού προπαγανδίζουν κάθε τι τό ἀνήθικο καί διεστραμμένο, αὐτοί πού λογοκρίνουν ἀπόψεις καί ἐπιβάλλουν τόν ἐκφοβισμό καί τήν ὑποχρεωτική σκέψη ὁδεύουν στό περιθώριο τῆς ἱστορίας;

Καί ἐνῶ τό πολιτικό σύστημα τῆς Χώρας ἀρνεῖται νά καταλάβη ὅτι βρίσκεται στήν λάθος πλευρά τῆς ἱστορίας, θεωρώντας ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ εἶναι σκοταδισμός καί μεσαίωνας, ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία παρά τήν ἱστορική ἀπόφασή της νά καθιερώση τήν πρώτη Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα ὡς ἡμέρα «ἀγέννητου παιδιοῦ», δέν λαμβάνει δράσεις, γιά νά ἐνημερώση τόν λαό τοῦ Θεοῦ σχετικά μέ τούς Ἱερούς κανόνες, οἱ ὁποῖοι συνδέουν μέ σαφήνεια τήν ἔκτρωση μέ τόν φόνο. Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀρνεῖται νά ἀρθρώση λόγο καταγγελτικό στήν νεοειδωλολατρική περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς μας. Καί ἐνῶ καθιερώνει ἡμέρα «ἀγέννητου παιδιοῦ», στήν πράξη τήν ἀκυρώνει, ὅταν στήν ὑπουργική ἀπόφαση νά ἀποσυρθῆ ἡ ἀφίσσα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ κατά τῶν ἀμβλώσεων δέν ὑπερασπίσθηκε τά χριστιανικά σωματεῖα πού πρωτοστάτησαν στήν ἀνάρτηση τῆς ἀφίσσας. Ὅμως οἱ χριστιανοί καί εἰδικά οἱ ἐπίσκοποι καλούμεθα νά ἀντισταθοῦμε στήν κυρίαρχη κοσμική ἀντίληψη περί δικαιωμάτων, καλούμεθα σέ μαρτυρία καί ὄχι σέ σιωπή.

Previous Article

Ελληνική ιθαγένεια πήρε Αμερικανίδα ακαδημαϊκός που επί 60 χρόνια μελέτησε και δίδαξε την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Next Article

Tα εμβόλια αποτελούν μια πιθανότατη αιτία των αιφνίδιων θανάτων