Η Πολωνική Ορθόδοξη Εκκλησία απαγόρευσε τις επαφές με τους σχισματικούς του Κιέβου

Share:

Η Πολωνική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία απαγόρευσε στους ιερείς της να έρχονται σε επαφή με εκπροσώπους του αυτοανακηρυχθέντος «Πατριαρχείου Κίεβο», αφού «έκαναν πολύ κακό». Αυτό προκύπτει από την έκθεση για τα αποτελέσματα του συμβουλίου των επισκόπων.

Ταυτόχρονα, οι Επίσκοποι καλούν τους ηγέτες όλων των Ορθοδόξων εκκλησιών, από κοινού και με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, “να φέρουν σε μια ειρηνική λύση τα ζητήματα της διαιρεμένης Ορθοδοξίας στο ουκρανικό έδαφος”.
Όσοι στερούνται την ιερή αξιοπρέπεια δεν μπορούν να είναι ηγέτες στην εδραίωση της ειρήνης στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, πιστεύει το συμβούλιο. “Οι πράξεις τους προκαλούν περισσότερο χάος και διαταραχή”, αναφέρει η έκθεση.

“Μόνο η τήρηση των δογματικών και κανονικών κανόνων της εκκλησίας και η διατήρηση αιώνων παραδόσεων θα προστατεύσουν την Ορθοδοξία από πολύπλοκες εκκλησιαστικές συνέπειες σε διεθνή κλίμακα”, κατέληξαν οι επισκόποι.

Πηγή: ΡΙΑ

Previous Article

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν αναγνωρίζουν τους σχισματικούς του Κιέβου

Next Article

Εισβολή σε κατοικία Μητροπολίτη της Ουκρανικής Εκκλησίας