Η Χ.Δ. ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Share:

Τὸ Κίνημα τῆς ΧΔ ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔξαρση τῆς παραβατικότητας τοῦ τουρκικοῦ νέο-ὀθωμανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ ἐνθάρρυνση τῆς διεθνοῦς κοινότητας.

  1. Ἡ Χ.Δ. καταδικάζει τὴν ἐντεινόμενη παραβατικότητα καὶ τὸν ἐπεκτατισμὸ τοῦ νέο- Ὀθωμανικοῦ τουρκικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ποὺ κορυφώνεται μὲ τὸν παράνομο ἐποικισμὸ τῆς Ἀμμοχώστου. Ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο τοῦ 1974 παραμένει τὸ κορυφαῖο ἔγκλημα τοῦ τουρκικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ποὺ μένει πρὸς τὸ παρὸν ἀτιμώρητο.
  2. Ἡ Τουρκία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν στρατὸ κατοχῆς τῆς Κύπρου, διατηρεῖ στρατιωτικὲς δυνάμεις στὸ Ἀζερμπαϊτζάν, στὸ Ἰράκ, στὴ Λιβύη, στὸ Κατὰρ καὶ στὴν Ἀλβανία, καὶ ταυτόχρονα παραμένει κατοχικὴ δύναμη στὴ Συρία. Πράξη εἰσβολῆς εἶναι καὶ οἱ συνεχεῖς παραβιάσεις ἐκ μέρους της τῶν ὑφαλοκρηπίδων Ἑλλάδας καὶ Κύπρου.
  3. Μπροστὰ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ δραστηριότητα, ἡ διεθνὴς κοινότητα στέκει ἁπλὸς παρατηρητής. Καταδικάζει στὰ λόγια, χωρὶς νὰ ἐπιβάλλει, οὔτε κἄν νὰ ἀπειλεῖ μὲ κυρώσεις.
  4. Στὰ παραπάνω πλαίσια ἐκδόθηκε τὸ λεγόμενο «κείμενο συμπερασμάτων» τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς Ε.Ε. στὶς 26-27 Σεπτεμβρίου. Μὲ πίεση κυρίως τῆς Γερμανίας, δὲν ἔγινε ἀναφορά, οὔτε κἄν ὡς ἐνδεχόμενο, σὲ κυρώσεις. Ἡ στάση αὐτὴ συνεχῶς ἀποθρασύνει τὸ τουρκικὸ καθεστώς, μὲ χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τὴν περίπτωση τῆς Ἀμμοχώστου, ἡ ὁποία κατεχόταν ἀπὸ τὸ 1974, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἐποικιστεῖ.
  5. Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ στάση τῶν μεγάλων δυνάμεων. ΗΠΑ καὶ Ρωσίας, οἱ ὁποῖες μένουν σὲ καταδικαστικὲς διακηρύξεις χωρὶς νὰ ἀσκοῦν τὶς δέουσες πιέσεις. Οἱ ΗΠΑ προσ­παθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν περαιτέρω ἀπομάκρυνση τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. Ἡ Ρωσία χρησιμοποιεῖ τὴν Τουρκία ἀντίστοιχα, γιὰ νὰ καλλιεργεῖ τὴν ἀναστάτωση στὸ ἀντίπαλο στρατόπεδο τῶν «Δυτικῶν».
  6. Ὅλοι φέρουν βαρύτατη εὐθύνη γιὰ τὴν ἔξαρση τῆς τουρκικῆς παραβατικότητας, τόσο στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὅσο καὶ στὸν Καύκασο καὶ στὴν καλλιέργεια νέο-ὀθωμανικῶν ἐπεκτατικῶν ὀνείρων ἀπὸ τὸν Τοῦρκο Πρόεδρο Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
  7. Ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότητα κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου, εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκδηλώσεις τοῦ νέο-ὀθωμανικοῦ τουρκικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.
  8. Συμπαραστεκόμαστε στοὺς ἀδελφοὺς Κυπρίους ποὺ ὑφίστανται τὴν πίεση τοῦ νέο-Ὀθωμανισμοῦ, καὶ καταδικάζουμε τὴν ἀδράνεια τῆς διεθνοῦς κοινότητας, τῆς Ε.Ε., τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Ρωσίας.
  9. Ἐπισημαίνουμε ὅτι γιὰ ἄλλη μία φορά ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν στάθηκε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, οὔτε στὴ σύνοδο κορυφῆς τῆς Ε.Ε., οὔτε στὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ὅπου ἡ στήριξη στὴν Κύπρο καὶ ἡ καταδίκη τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητας ἦταν ἀπὸ ὑποτονικὲς ἕως ἀνύπαρκτες.

Ἀθήνα 10.10.2020. Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας.

Previous Article

Oι χριστιανοί στην Ευρώπη αρχίζουν και αισθάνονται ως υπό διάκριση μειονότητα

Next Article

Ο ΚΟΡΩΝΑ-ΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε ακόμα