Θέμα χρόνου ἡ Πανορθόδοξος

Share:

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς τὴν κ. Μαρίναν Ζιώζου. Εἰς αὐτὴν ἀποκαλύπτει ὅτι τὸ αὐτοκέφαλον ἐδόθη εἰς λάθος Ἐκκλησίαν, ὅτι ἡ ἑνότης ποὺ προπαγανδίζει τὸ Φανάρι δὲν ἐπῆλθε καὶ ὅτι σύντομα θὰ ὑπάρξη Πανορθόδοξος συνάντησις ὅλων τῶν Προκαθημένων. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Ἔθνος» τῆς 15ης Ἰουνίου 2019:

«Βεβαίως δὲν ἔχουμε καμία ἀντίρρηση κάθε Ἐκκλησία νὰ πάρει τὸ Αὐτοκέφαλο. Ὡστόσο, αὐτὸ ποὺ ἔχει διχάσει τὶς Ἐκκλησίες εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ πῆραν τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ βλέπουμε τώρα ὅτι ἤδη ὁ Φιλάρετος (ἐπίτιμος Πατριάρχης Κιέβου) συγκαλεῖ Σύνοδο, γιὰ νὰ ἀκυρώσει τὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἑνωτικοῦ Συμβουλίου.

Ἔτσι λοιπὸν εἴπαμε οἱ τρεῖς Πατριάρχες μὲ σύνεση καὶ προσ­ευχὴ στὸν πρεσβύτερο ἀδελφό μας Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἤδη μία περιοδεία στὴν Οὑγγαρία, τὴ Σερβία, τὴ Ρουμανία καὶ μίλησε μὲ τοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου εἶναι ἕνας σοφὸς ἱεράρχης, ἔχει καλωσύνη καὶ ἀγαπάει τὴν Ἐκκλησία…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου θὰ προσπαθήσει νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο νὰ γίνει πρῶτα μία συνάντηση μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας, καθὼς τοὺς δύο Προκαθημένους τοὺς συνδέει μία βαθιὰ φιλία, καὶ μετὰ νὰ κάνουμε μία ἄτυπη συνάντηση ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι, ὥστε αὐτὸ ποὺ θὰ προκύψει νὰ εἶναι ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους. Ἡ ἐποχὴ μας ἔχει τόσα προβλήματα καὶ δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια νὰ εἴμαστε διχασμένοι.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου θὰ κάνει αὐτὴν τὴν προσπάθεια, ἐνῶ πολὺ σύντομα θὰ βρεθοῦ­με ξανὰ στὴ Λευκωσία μαζὶ μὲ τοὺς Προκαθημένους τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων. Γιὰ ἐμᾶς, τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἔχει γίνει σημεῖο ἀναφορᾶς».

Previous Article

Ενθρονίστηκε ο Αμερικής Ελπιδοφόρος

Next Article

Αποφάσεις Συμβουλίου Φιλαρέτου: απόρριψη «ενωτικής συνόδου» και τόμου.