Θαρραλέα διαφωνία τοῦ Πειραιῶς

Share:

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου-    Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

Ὁ ἔχων μεγάλην ποιμαντικήν δραστηριότητα καὶ δυναμικότητα ἐκφράσεως γνώμης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς π. Σεραφεὶμ διεφώνησε σθεναρῶς μὲ τὰ Πατριαρχεῖα, Οἰκουμενικόν, Σερβίας καὶ Ρωσίας διὰ τὸ Σκοπιανὸν ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα. Εἰδικώτερον ἤλεγξε μὲ ἐκκλησιολογικά, Ἁγιογραφικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα τὸ ἀπαράδεκτον, ἀντικονικὸν μόρφωμα τῆς λεγομένης «Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων», ἡ ὁποία αὐτοπροσδιορίζεται ὡς δῆθεν «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία» («Ο.Τ.», 18-11-2022).

Ἡ ψευδοεκκλησία αὐτὴ τῶν σχισματικῶν ἔχει ἐρείσματα, ὅπως ἔχει ἐπισημάνει ὁ Σεβασμιώτατος, εἰς τὴν ἀντεθνικὴν καὶ ἐγκληματικὴν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν. Εἶναι δημιούργημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ συμμετοχὴν καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας. Δυσ­τυχῶς, αὐτὸ τὸ ἐκκλησιολογικὸν ἔκτρωμα τὸ ἀνεγνώρισε καὶ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας.

Ἡ κατ’ ἀνεξήγητον τρόπον δημιουργηθεῖσα τοιαύτη κατάστασις ἐνέχει καὶ ἐθνικοὺς κινδύνους. Κατὰ τὴν γνώμην μου, ἡ κανονικὴ καὶ ὁριστικὴ διευθέτησις τῆς γνωστῆς χρονιζούσης ἐκκλησιαστικῆς ἀναταραχῆς εἶναι ἡ πλήρης ἀποκατάστασις μὲ ἁπάσας τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἁρμοδιότητας καὶ δικαιοδοσίας εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀχρίδος τοῦ Κανονικοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς αὐτῆς π. Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑποστῆ πολλὰς διώξεις καὶ φυλακίσεις. Οὗτος ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὰς ἄλλας Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας. Ἡ κανονικὴ αὐτὴ τοπικὴ Ἐκκλησία ὑπάγεται εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας.

Previous Article

Ὁ Ἀρχ. Κρήτης ἐγονάτισεν εἰς τὸν τάφον τοῦ βλασφήμου Καζαντζάκη!

Next Article

Ἡ πρώτη ἀπόφασις τοῦ Αἰτωλοακαρνανίας