Θεολογία του Κολυμβαρίου… εις ευρώ!

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Δεν επωφελήθησαν μόνον τα ξενοδοχεία της Κρήτης και οι προμηθευταί ποικίλου υλικού της «ιεροσυνάξεως» του Κολυμβαρίου, αλλά και όσοι έκτοτε «εμπορεύονται» τα πεπρα­γμένα. Παρετηρήσαμεν να εκδίδωνται βιβλία περί του Κολυμβαρίου αντί να διανέμωνται δωρεάν, εφ’ όσον σκοπός είναι η ενημέρωσις δια την «πίστιν». Τώρα επληροφορήθημεν ότι η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. προχωρεί εις το Πρόγραμμα Επιμορφώσεως της Δομής Δια Βίου Μάθησης Α.Π.Θ. «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Ιστορικό πλαίσιο- Προκλήσεις-Προοπτικές», το οποίον θα πραγματοποιηθή κατά το χειμερινόν εξάμηνον του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Το Πρόγραμμα στοχεύει μεταξύ άλλων «στην αναζήτηση των βαθύτερων λόγων των ενστάσεων που προβλήθηκαν από διάφορες πλευρές είτε για να δικαιολογήσουν το αίτημα της αναβολής της είτε για να δικαιολογήσουν την άρνηση συμμετοχής…». Πράγματι θα έχη ενδιαφέρον πως θα αναπτυχθή το συγκεκριμένον ζήτημα… Το Πρόγραμμα ωργανώθη από Καθηγητάς του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., που παρηκολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά «τόσο στη μακρά και χρονοβόρα διαδικασία της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου όσο και στις εργασίες της»… Βεβαίως τίποτε δεν γίνεται δωρεάν ακόμα και αν αφορά εις την πίστιν και έτσι το κόστος συμμετοχής εις το Πρόγραμμα ανέρχεται εις το ποσόν των 120 ευρώ, ενώ «Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος»… η ενημέρωσις του κόσμου «πάνω απ’ όλα»!

 

Previous Article

«ΟΧΙ!» ΕΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕΝ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ

Next Article

Μητροπολίτης εφυγαδεύθη από την Αστυνομίαν!

Διαβάστε ακόμα