Θεολογικαὶ ἀσυναρτησίαι τοῦ κ. Φραγκίσκου

Share:

ΕΧΕΙ ἰδιαίτερη σημασία νὰ δοῦμε τὴν ἀπίστευτη «ἀσχετολογία» τοῦ «ἀλάθητου», τοῦ «πρώτου» καὶ «διδασκάλου τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας», στοὺς δόλιους οὐκρανοὺς οὐνίτες του, (σὲ αὐτοὺς ποὺ παριστάνουν τοὺς ὀρθοδόξους, γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς ὀρθοδόξους). Δεῖτε τὶς ἀσυναρτησίες του, ὅπως τὶς κατέγραψε ὁ κ. Μ. Κεῖος: «“σήμερα κινδυνεύουμε νὰ πιστέψουμε ὅτι νὰ κάνουμε ἕνα συνοδικὸ ταξίδι ἢ νὰ ἔχουμε μία στάση συνιδιοκτησίας” σημαίνει νὰ κάνουμε μία ἔρευνα γιὰ τὶς ἀπόψεις καὶ στὴ συνέχεια νὰ φτάσουμε σὲ κάποιο εἶδος συμφωνίας. “Μία σύνοδος δὲν εἶναι ἕνα Κοινοβούλιο”, εἶπε, “πρέπει νὰ πεῖτε τὰ πράγματα, νὰ τὰ συζητήσετε ὅπως κάνετε κανονικά, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἕνα Κοινοβούλιο”. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πολιτική, συνέχισε ὁ Πάπας, μία σύν­οδος δὲν εἶναι μία σειρὰ συμφωνιῶν: “Σᾶς δίνω αὐτό, δῶστε μου αὐτό”. Δὲν εἶναι θέμα διεξαγωγῆς “κοινωνιολογικῶν ἐρευνῶν” σχετικὰ μὲ τὸ τί πρέπει νὰ ἀλλάξει καὶ πῶς νὰ τὸ ἀλλάξουμε”»! Ἀλλὰ τί εἶναι Σύν­οδος κατὰ τὴν ἀφεντιά του; «“Μία Σύνοδος εἶναι μόνο Σύνοδος, εἶπε ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ἂν εἶναι παρὸν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἂν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν εἶναι παρόν, δὲν ὑπάρχει συνοδικότητα”, πρόσθεσε. “Πράγματι, ἂν δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία, δὲν ὑπάρχει ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας”, συνέχισε ὁ Πάπας. “Καί ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας; Ὁ Ἅγιος Πάπας Παῦ­λος Ι δήλωσε μὲ σαφήνεια: Σκοπὸς τῆς ἐκκλησίας εἶναι ὁ εὐαγγελισμός. Ἡ ταυτότητά της εἶναι ὁ εὐαγγελισμός”»!!! Διερωτήθηκε μήπως ἡ «ἐκκλησία» του, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἴχνος συν­οδικότητας, ἔχει τὸ Ἅγιο Πνεῦ­μα; Κι’ ἀκόμα: συνειδητοποιεῖ ἂν τὸ ὑποτιμημένο, ἀπὸ τὴν σχολαστικὴ «θεολογία», Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἀπὸν στὴν Ἐκκλησία του; Ἂν ἡ «ταυτότητα» τῆς «ἐκκλησίας» του εἶναι ἐκεῖνος καὶ ὄχι ὁ Χριστός;

Previous Article

«Συνάντηση τῶν δύο Προκαθημένων, γιὰ νὰ προλάβουμε τὰ χειρότερα»!

Next Article

Μπέρμιγχαμ: Η ισλαμική πόλη της Βρετανίας όπου κυβερνά η σαρία

Διαβάστε ακόμα