Θεοφ. Κνωσοῦ: Ὅλοι, ἐμβολιασμένοι, ἀνεμβολίαστοι, εἰς τὸν ναόν

Share:

Δὲν συμφωνοῦν ὅλοι μὲ τὸν διχασμὸν ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ θέση ἡ Κυβέρνησις ἀνάμεσα εἰς τοὺς πιστούς. Εὐελπιστοῦμεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ προβληματισθῆ περισσότερον διὰ τὰ ἠθικὰ ζητήματα τοῦ ἐμβολίου, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀποϊεροποίησιν τῆς θ. λατρείας ποὺ ἔχουν ἐπιφέρει ὅλα τὰ μέτρα… Ὁ Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ ἐδήλωσε μεταξὺ ἄλλων εἰς τὴν ἱστοσελίδα «creta24.gr» τῆς 25ης Νοεμβρίου 2021 καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς μας, διαπίστωσαν αὐτὸ ποὺ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ διαπιστώσει, ὅτι δυσ­τυχῶς μία ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ μέτρου, μὲ τὴν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δυσχερέστατη καὶ ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ νὰ ὑλοποιηθεῖ μὲ τὸν τρόπο, ὅπως ἀναγράφεται στὸ ΦΕΚ ποὺ δημοσιεύτηκε. Αὐτὸ δὲ σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔρχεται νὰ ἀντιτεθεῖ στὸν κοινὸ ἀγῶνα ὅλων μας ἐναντίον τῆς πανδημίας. Τὸ εἴπαμε καὶ ἄλλες φορές, ὅτι ἕνας εἶναι ὁ κοινὸς ἐχθρός, αὐτὸς τοῦ κορωνοϊοῦ, τῆς πανδημίας καὶ μὴ ψάχνουμε φαντάσματα ἢ σκιές, μὴ ψάχνουμε μεταξὺ μας ἐχθρούς… Ὅλοι πρέπει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση νὰ κινούμαστε, ὅμως θέλουμε νὰ εἶναι κατανοητὸ ὅτι ἕνα τέτοιο μέτρο εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐφαρμοστεῖ. Οἱ ἐμβολιασμένοι σεβαστοὶ καὶ οἱ ἀνεμβολίαστοι σεβαστοί, χωρὶς διαχωρισμὸ στοὺς ἀνθρώπους. Ὅλοι μὲ προσοχή, μάσκες καὶ ἀποστάσεις».

Previous Article

Πολιτικὴ ἀνάμειξις εἰς τὰ τῆς ἐκλογῆς Κρήτης;

Next Article

Εἰς ποίαν «Ὀρθόδοξον Πίστιν» συνέστησεν ἐμμονὴν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος;