ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ!!!

Share:

Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολογίας – Συγγραφεύς

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, οἱ σημερινὲς πολιτικές, ἐθνικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς κρίσεις, ὅπως τὸ συζητούμενο θέμα (χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλησίας), δὲν εἶναι ἡ νόσος, ἀλλὰ τὰ συμπτώματα τῆς νόσου ποὺ εἶναι ἡ Ἄρνηση τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας!!

Ἡ θρησκευτικὴ οὐδετερότητα εἶναι ὁ βελούδινος διασυρμὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, στὰ τεχνάσματα τῆς ἐποχῆς μας, ὅπου ὁ «περονόσπορος» τῆς ἀθεΐας προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει…

Μὲ τὴν θρησκευτικὴ οὐδετερότητα σταματοῦν, νὰ χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν τὴν Κυριακὴ καὶ σὲ γιορτὲς ποὺ καλοῦν τοὺς χριστιανοὺς γιὰ προσευχὴ καὶ γιὰ ἕνωση μὲ τὸν Χριστὸ (Θεία Κοινωνία).

Θρησκευτικὴ οὐδετερότητα!!! Μὲ αὐτὴν ἑτοιμάζεται ἡ ἀποπομπὴ τῶν καθηγητῶν θεολόγων ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ διαγράφεται τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα, ἀφοῦ ἡ χριστιανική μας διδασκαλία πολτοποιεῖται μὲ τὰ ἄλλα θρησκεύματα.

ΕΡΩΤΩ.

Στὴ θρησκευτικὴ οὐδετερότητα θὰ ἔχει καμία σημασία ἡ Ὀρθόδοξη εἰκόνα στὰ Δικαστήρια – Σχολεῖα – Δημόσια κτήρια – Νοσοκομεῖα; Ἀσφαλῶς ὄχι!!! π.χ. Ὅταν πάει σὲ ἕνα νοσοκομεῖο τῆς Ἑλλάδας ἄρρωστος (Πακιστανός, Μαροκινὸς κ.λπ. ποὺ εἶναι Μωαμεθανοί), βλέποντας μία εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀμέσως μὲ (νομικὴ κάλυψη) ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τὴν κατεβάσουν. Ἄκουσον – Ἄκουσον!!! Μπορεῖ ἀκόμα νὰ κάνει καὶ μήνυση στὸν Διοικητὴ τοῦ νοσοκομείου καὶ νὰ τοποθετήσει τὴ φωτογραφία τοῦ Μωάμεθ– ἀνενόχλητος. Ποῦ ζοῦμε; Τί ἀκόμα θὰ δοῦμε; Μᾶς ἐξοντώνουν σὰν Ἕλληνες χριστιανούς!!!

Σὲ οὐδετερότητα τῆς θρησκευτικότητάς μας δὲν μπορεῖ ἡ Σημαία μας ἡ Ἑλληνικὴ νὰ φέρει τὸν Τίμιο Σταυρὸ σύμβολο Ἀπολυτρώσεως, Νίκης καὶ Δυνάμεως!!! Ἀκόμα δὲν θὰ μποροῦμε, νὰ κάνουμε ἱερὲς λιτανεῖες τοῦ Ἐπιταφίου τὴν Μ. Παρασκευὴ ἢ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἢ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων. Ἐπίσης δὲν θὰ μποροῦν νὰ ὑπάρχουν στὰ Δημόσια Νοσοκομεῖα, ἐκκλησίες, ἱερεῖς, ποὺ θὰ μποροῦν νὰ τελοῦν Θεῖες Λειτουργίες ἢ Παρακλήσεις… οὔτε θὰ ὑπάρχουν ἐκκλησίες σὲ στρατόπεδα ἢ στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα.

ΕΡΩΤΩ

α) Σὲ ἕνα οὐδετερόθρησκο κράτος θὰ ἑορτάζονται Χριστούγεννα καὶ Πάσχα; Θὰ μποροῦν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι νὰ παίρνουν ἄδειες Χριστούγεννα ἢ Πάσχα; (Τὰ συμπεράσματα δικά σας…)

β) Θὰ μποροῦν οἱ κληρικοί μας νὰ κυκλοφοροῦν, μὲ τὴν σημερινὴ ἐνδυμασία τους ἐλεύθερα; Κινδυνεύουμε, ἂν κάποιος ἄπιστος κάνει μήνυση, νὰ φύγουν καὶ τὰ ράσα τῶν κληρικῶν μας. Τὸ ράσο τὸ Ἑλληνικὸ εἶναι ἔνδοξον!!! Τὸ ράσο τὸ Ἑλληνικὸ ἔφτιαξε βασίλεια καὶ ἔσωσε τὴν Πατρίδα μας!!!

ΣΕ ΕΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΚΡΑΤΟΣ τί θὰ φύγει καὶ τί θὰ μείνει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας; Δὲν ἔμεινε τίποτα ὄρθιο εἶναι ὅλα ὑπὸ διάλυση… Βλέπουμε τὸ ξεπούλημα τῆς Ἑλληνικῆς μας Μακεδονίας. «Ὅπου Ἑλλάδα – ἐκεῖ Μακεδονία – ὅπου Μακεδονία ἐκεῖ Ἑλλάδα καὶ ὅπου Ἑλλάδα καὶ Μακεδονία, ἐκεῖ Ὀρθοδοξία».

ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ,

1. Μὲ Πίστη, Μετάνοια καὶ Προσευχὴ πρὸς τὸν Θεό, ἂς ἀγωνιστοῦμε… Οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοὶ δὲν εἶναι οἱ δειλοί, ἀλλὰ οἱ γενναῖοι ὁμολογητὲς τοῦ Χριστοῦ.

2. «Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ» (Ἀπ. Παῦλος Β’ Τιμοθέου. Α’ κεφ. Στίχ. 7).

3. «ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΥΣΤΕ…» (Μᾶρκ. κεφ. 13, στίχ. 33).

Η ΕΝΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ, βρίσκεται στὴν ἀγχόνη (ἀπὸ τοὺς Μυρμηκολέοντες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων…)

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ!!

Previous Article

Τι δεν μας λένε για το “νέο κύμα κορωνοϊού”

Next Article

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη