Θὰ κάνουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἱεραρχία

Share:

Ὁ Σεβ. Γόρτυνος ἐδημοσίευσε κείμενόν του μὲ τίτλον «Μᾶς λείπει τὸ ἐκκλησιολογικὸ φρόνημα». Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ αὐτό, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2020:

«…τὸ φρόνημά μας θὰ εἶναι «ἐκκλησιολογικό». Δηλαδή, θὰ κάνουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἂν ἡ Ἐκκλησία μᾶς πεῖ νὰ φορᾶμε τὴν μάσκα στὸ Ναὸ γιὰ προστασία μας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, θὰ τὴν φορᾶμε. Ἂν μᾶς πεῖ νὰ μὴ τὴν φορᾶμε, δὲν θὰ τὴν φορᾶμε! Τὸ ἴδιο σὲ ὅλα τὰ θέματα.

Θὰ τολμήσω νὰ πῶ, ἀδελφοί, καὶ τὸ ἑξῆς: Καὶ λάθος ἀκόμη νὰ κάνει ἡ Ἐκκλησία, νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ λάθος καὶ ὄχι τὴν κατὰ τὴν γνώμη μας ἀκρίβεια. Καὶ αὐτὸ ποὺ σᾶς λέγω δὲν εἶναι δικός μου λόγος, ἀλλὰ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (βλ. εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων, τόμ. 4, 615). Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος Πορφύριος λέγει τὸ ἴδιο: «Εἶναι προτιμότερο – λέγει – νὰ εἶναι κανεὶς σὲ σφάλμα μέσα στὴν Ἐκκλησία, παρὰ νὰ ἐνεργεῖ ἔξω ἀπ’ αὐτὴν ἔστω καὶ ὀρθὰ» (Περιοδ, Ἀποστολή, 10, σελ. 3)…».

Πρῶτον, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἡ ΔΙΣ, ἑπομένως, κατὰ τὴν ἐπιχειρηματολογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου, αἱ ἀποφάσεις δὲν εἶναι δεσμευτικαί. Δεύτερον, ἡ Ἐκκλησία δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν, θεματοφύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ κεφαλὴν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Τρίτον, ἡ ἀπόφασις διὰ τὴν μάσκαν, ὅπως καὶ διὰ τὴν παῦσιν τῆς Θ. Λειτουργίας(!), δὲν ἐλήφθη ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ ὁ χριστιανὸς δὲν ὀφείλει ὑπακοὴν εἰς μασόνους καὶ ἀλειτουργήτους πολιτικούς.

Previous Article

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Next Article

Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Διαβάστε ακόμα