Θὰ καθαιρέση τὸν Γαλλίας;

Share:

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως μετὰ ἀπὸ πιέσεις ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Μαυροβουνίου, τονίζων ὅτι οἱ κληρικοὶ τῆς τοπικῆς ἀντικανονικῆς ψευδοεκκλησίας εἶναι καθηρημένοι καὶ ὅτι ὁποιαδήποτε ἐπαφὴ μαζί τους ὑπονομεύει τὴν ἑνότητα. Παραθέτομεν τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 27ης Ἰουνίου 2019:

“Σᾶς γνωστοποιοῦμε μὲ καθαρὸ τρόπο ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀναγνωρίζει τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιο, Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ὡς τὸν μοναδικὸ κάτοχο τῆς κανονικῆς Ὀρθόδοξης δικαιοδοσίας στὸ Μαυροβούνιο… ἡ Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβούνιου οὐδέποτε ὑπῆρξε αὐτοκέφαλη, ἐνῷ ἡ σημερινὴ αὐτοαποκαλούμενη “Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου” ὑπὸ τὸν Miras Dedeic δὲν ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία… Ὁ κ. Dedeic δὲν εἶναι Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἄτομο ποὺ ἔχει καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὁ μοναδικὸς κανονικὸς Ἱεράρχης εἶναι ὁ ἀδερφός μας, Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀναγνωρισμένο σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο… σᾶς ἀποστέλλουμε τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ, διότι δὲν θέλουμε ὁ ἀγαπητὸς λαὸς τοῦ Μαυροβουνίου νὰ φθάσει στὸ σημεῖο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀπομόνωσης καὶ ἀποκοπῆς πλήρους κοινωνίας ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, στὸ βαθμὸ ποὺ καμία Ἐκκλησία δὲν ἀναγνωρίσει ἢ στηρίξει τό ἀντικανονικὸ μόρφωμα τοῦ Dedeic… Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι σᾶς ἔχουμε στείλει ἐπιστολὴ ξανὰ τὸ 2000, στὴν ὁποία ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: “Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι ἀντιλαμβάνεστε τὸν κίνδυνο ποὺ ἐλλοχεύει γιὰ τὴν πνευματικὴ συνοχὴ τοῦ λαοῦ τοῦ Μαυροβουνίου, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ κίνημα τοῦ Dedeic, καὶ κατανοεῖτε ὅτι θὰ θελήσετε νὰ ἀποστασιοποιηθεῖτε ἀπὸ ἐκεῖνον πρὸς ὄφελος τῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ…».

Previous Article

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Next Article

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν συνέλευση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»

Διαβάστε ακόμα