Θὰ παραιτηθῆ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

Share:

Τὴν ὁδὸν τῆς παραιτήσεως, κατὰ κάποιους, ὑπέδειξε πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν ὁ πρ. Καλαβρύτων διὰ τῆς παραιτήσεώς του. Ὁ Ἀρχ. Ἱερώνυμος εἶχε δηλώσει ὅτι δὲν θὰ πεθάνη εἰς τὸν θρόνον, ἀλλὰ ὁ ἴδιος εἶχεν ἀναφέρει νὰ μὴ δίδωμεν σημασίαν εἰς τὰ λόγια, ἀλλὰ εἰς τὰς πράξεις. Ὡς ἀναφέρει ἡ ἐφημερὶς «Τὸ Παρασκήνιο» τῆς 24ης Αὐγούστου:

«Ὁποῖος διαβάσει πίσω ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῆς ἐπιστολῆς παραίτησής του, ποὺ ἔστειλε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, θὰ καταλάβει ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἡσυχάσει, ἂν δὲν συμπαρασύρει σὲ παραίτηση καὶ τὸν Μακαριώτατο! Ἐπὶ τὸ λαϊκότερον, τοῦ λέει ὅτι «περάσαμε τὰ 80 καὶ τὰ φάγαμε τὰ ψωμιά μας». Ἄνω τῶν 80 εἶναι ἀκόμα 15 ἱεράρχες. «Ἄνω τῶν 70 ἐτῶν δυναστεία ἐστι καὶ ἄνω τῶν 80 πόνος καὶ κόπος» εἶναι ἡ πεποίθηση τοῦ Ἀμβρόσιου, ποὺ ἔχει δανειστεῖ τὴ ρήση ἀπὸ τὶς γραφὲς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ εἴμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε ὅτι θέλει νὰ συμπαρασύρει σὲ παραίτηση καὶ τὸν συμμαθητὴ καὶ φίλο του Ἱερώνυμο. Ἕνας πρόσθετος λόγος εἶναι ὅτι ὁ Ἀμβρόσιος δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἐλέγξει ὁ Μακαριώτατος τὴν ἐκλογὴ τοῦ διαδόχου του. Μᾶλλον εἶναι διαφορετικὲς οἱ ἐπιλογές τους ἀνάμεσα στοὺς ὑπάρχοντες 5-6 «δελφίνους»».

Ἡ αἰτιολόγησις ἴσως εὑρίσκεται εἰς τὴν ἐφημερίδα «AXIA NEWS» τῆς 24ης Αὐγούστου 2019:

«Καὶ μὲ τὸν σημερινὸ ἀρχιεπίσκοπο ὁ Μητρ. Ἀμβρόσιος εἶχε ἔρθει σὲ σύγκρουση ἀπὸ τὸ 1998, κατηγορώντας τον γιὰ οἰκονομικὰ σκάνδαλα. Μάλιστα, ὁ τότε μητροπολίτης Θηβῶν Ἱερώνυμος εἶχε καταθέσει καὶ μήνυση ἐναντίον του. Μετὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη, τὸ 2004, ὁ Ἱερώνυμος προσέφυγε στὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια κατὰ τοῦ Ἀμβρόσιου μὲ τὴν κατηγορία ὅτι τὸν συκοφάντησε μὲ σκοπὸ «τὴν ἠθικὴ σπίλωσι καὶ ἀτίμωσι τοῦ προσώπου μου ἐνώπιον τῶν λοιπῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων, ὥστε, πρὸ τῆς ἐπικειμένης τότε ἐκλογῆς Ἀρχιεπισκόπου νὰ καταστῆ προκριτωτέρα ἡ ὑποψηφιότης ἑτέρων Ἀρχιερέων». Τελικά, κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὰ σκάνδαλα στὸν χῶρο τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Δικαιοσύνης, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2005 Χριστόδουλος καὶ Ἱερώνυμος ἦρθαν σὲ συμβιβασμὸ καὶ ἡ ὑπόθεση δὲν προχώρησε».

Previous Article

Ἱερώνυμος: «Θὰ τὸ σκεφθῶ μὲ ἔχουν μπλέξει»

Next Article

Διατί ὁ Ἀθηνῶν ἐπεσκέφθη τὸν Σπάρτης;