Θὰ πιέσουν τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων;

Share:

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἐδήλωσε μὲ βεβαιότητα ὅτι τὴν «ἀπόφασιν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ Οὐκρανικὸν σύντομα θὰ ἀκολουθήση μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Τὴν 24ην Ὀκτωβρίου 2019 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶχε συνάντησιν μὲ τὸν Πρέσβυν τοῦ Ἰσραήλ. Συνεζήτησαν ἆραγε καὶ διὰ τὴν στάσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ζήτημα; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς ἰδίας ἡμέρας:

«Ὁ Πρέσβης τοῦ Ἰσραὴλ κ.Yossi Amrani ἐπισκέφθηκε σήμερα τὸ πρωὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τὸν Πρέσβη καὶ τοῦ εὐχήθηκε γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν νέων του καθηκόντων.

Ὁ Πρέσβης εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν ὑποδοχή, ἐνῶ ἀναφέρθηκε στὶς σχέσεις τῶν δύο λαῶν τονίζοντας πὼς διανύουμε μία πολὺ καλὴ περίοδο».

Previous Article

Είμαστε έτοιμοι να κατασχέσουμε ναούς του Πατριαρχείου Σερβίας

Next Article

«Συνάντηση τῶν δύο Προκαθημένων, γιὰ νὰ προλάβουμε τὰ χειρότερα»!