Θὰ πιέσουν τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων;

Share:

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἐδήλωσε μὲ βεβαιότητα ὅτι τὴν «ἀπόφασιν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ Οὐκρανικὸν σύντομα θὰ ἀκολουθήση μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Τὴν 24ην Ὀκτωβρίου 2019 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶχε συνάντησιν μὲ τὸν Πρέσβυν τοῦ Ἰσραήλ. Συνεζήτησαν ἆραγε καὶ διὰ τὴν στάσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ζήτημα; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς ἰδίας ἡμέρας:

«Ὁ Πρέσβης τοῦ Ἰσραὴλ κ.Yossi Amrani ἐπισκέφθηκε σήμερα τὸ πρωὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τὸν Πρέσβη καὶ τοῦ εὐχήθηκε γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν νέων του καθηκόντων.

Ὁ Πρέσβης εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν ὑποδοχή, ἐνῶ ἀναφέρθηκε στὶς σχέσεις τῶν δύο λαῶν τονίζοντας πὼς διανύουμε μία πολὺ καλὴ περίοδο».

Previous Article

Ἡ ἀλαζονεία τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως

Next Article

Η αγάπη κάμπτει τους εχθρους

Διαβάστε ακόμα