Θὰ ἀποφασίζη ἡ ΔΙΣ, διὰ τὸν Ναυπάκτου

Share:

Εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν «Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση» ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐδήλωσεν ὅτι δὲν πρέπει νὰ διαφοροποιοῦνται οἱ Ἱεράρχαι ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ. Ποῖος Ἱ. Κανὼν τὸ ἀναφέρει; Ποῖος προβλέπει σύστασιν ΔΙΣ; Ἡ Ἱεραρχία θὰ διοικῆ ἢ ἡ ΔΙΣ; Παραθέτομεν τὸ ἐπίμαχον ἀπόσπασμα:
«Ἐρώτηση: Τελευταῖα ἔγινε πολὺ μεγάλος λόγος γιὰ τὸ θέμα τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν καὶ κυρίως τῆς μεταλήψεως τῆς θείας Κοινωνίας. Ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψή σας;
Ἀπάντηση: Κατ’ ἀρχὰς θέλω νὰ πῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία λειτούργησε καὶ λειτουργεῖ συντεταγμένα. Ἔχουμε «ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία» ποὺ εἶναι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἡ ὁποία νομίζω ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα μὲ ὑπευθυνότητα καὶ σοβαρότητα. Αὐτὴν πρέπει νὰ ἀκοῦμε κυρίως ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι καὶ Κληρικοὶ καὶ νὰ μὴ προτρέχουμε ἢ νὰ διαφοροποιούμαστε ἀπὸ αὐτήν, γιατί ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἕνα ἀσύντακτο σῶμα, ἔχει ὄργανα ποὺ ἀποφαίνονται γιὰ τὰ ἀναφυόμενα θέματα.
Εἶπα προηγουμένως ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει μία μεγάλη διαχρονικὴ πεῖρα δύο χιλιάδων ἐτῶν στὴν ἀντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Ἔτσι, συνέστησε νὰ ἀκοῦμε τοὺς εἰδικοὺς καὶ τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς Πολιτείας ποὺ χειρίζονται τὸ θέμα αὐτό, ἀπεφάσισε τὴν ἀναστολὴ τῆς ποιμαντικῆς δραστηριότητάς της, συμβούλευσε γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ἡλικιωμένων καὶ τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων στὰ σπίτια τους, ἀλλὰ μὲ διαφόρους τρόπους ἀφήνει ἀνοικτὸ τὸ παράθυρο τῆς ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεό».

Previous Article

«Ἐπὶ 10 χρόνια σὲ κάθε Θεία Λειτουργία τὸ ἴδιο «πείραμα» γινόταν καὶ πάντα μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα»

Next Article

Η αδυναμία των Ιεραρχών μας

Διαβάστε ακόμα