Θὰ ἑνώση καὶ τὴν Κύπρον ὁ Κωνσταντινουπόλεως;

Share:

Τὸ Φανάρι ἐπεσκέφθη ἀντιπροσωπία τοῦ λεγομένου “Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Κορέας” (NCCK). Κατ’ ἀρχὰς ὁ Πατριάρχης δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκθέση τὰ ἐνδοορθόδοξα προβλήματα εἰς τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους. Κατὰ δεύτερον, ὁ λόγος του καταδεικνύει νὰ κατανοῆ τὸν ρόλον του ὡς πολιτικόν. Γράφει τὸ Εὐαγγέλιον ὅτι ἀποστολὴ του εἶναι νὰ ἑνώση τὴν Βόρειον καὶ τὴν Νότιον Κορέαν; Διαιρεῖ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀλλὰ ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν ἐθνοφυλετικὴν ἕνωσιν δύο κρατῶν εἰς τὴν ἄκρην τοῦ κόσμου; Δὲν ἔφθανεν ὁ ἀκροδεξιὸς Ποροσένκο ἐπιθυμεῖ καὶ δοσοληψίας μὲ τὸν δικτάτορα Κὶμ Γιόνγκ Οὔν; Ἂς ἀποστείλη ἐπιστολὴν ἢ ἂς τὰ γράψη εἰς τὸν Κορεατικὸν τύπον… Μᾶς ἀνησυχεῖ ὅμως ὅτι προτάσσει τὴν ἕνωσιν τῆς Κύπρου, ἀντὶ νὰ ὁμιλῆ περὶ ἀποχωρήσεως τῶν κατοχικῶν δυνάμεων… Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 29ης Ἰουνίου 2019:

«Ὅπως θὰ ξέρετε, ἔγινε μία προσπάθεια νὰ ἐπισκεφθῶ καὶ τὴν βόρεια Κορέα, ὅταν ἤμουν στὴν Σεούλ. Αὐτὸ δὲν κατέστη δυνατὸν αὐτὴ τὴν φορά. Ἐὰν θὰ πήγαινα θὰ ἔλεγα στὸν Πρόεδρο Κὶμ Γιόνγκ Οὒν πόσο πολύ, ὅλος ὁ κόσμος, ἐπιθυμεῖ τὴν εἰρήνη, τὴν ἐπανένωση τῆς Κορεατικῆς χερσονήσου, καὶ θὰ τὸν ἐνεθάρρυνα νὰ συνεχίσει τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλονται αὐτὴ τὴ στιγμὴ μὲ τὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ γιὰ μία συνεννόηση καὶ συμφιλίωση καὶ τὴν ἐπανένωση τῆς χώρας σας, τὴν ὁποία γνωρίζω πόσο πολὺ ἐπιθυμεῖτε. Ὁ κόσμος δὲν χρειάζεται οὔτε τὰ πυρηνικά τῆς Β. Κορέας, οὔτε τὶς κυρώσεις τῆς Ἀμερικῆς. Χρειάζεται ἀλληλεγγύη καὶ ἀγάπη. Εἴχαμε διηρημένη τὴν Γερμανία, ἡ ὁποία εὐτυχῶς ἐπανενώθηκε. Σήμερα παραμένουν διηρημένες ἡ Κορέα, ἡ Κύπρος καὶ ἴσως καὶ ἄλλα μέρη τοῦ πλανήτη. Ἡ προσευχὴ μας εἶναι νὰ ἑνωθοῦν οἱ λαοί, τὰ ἔθνη, νὰ ὑπάρχει δημιουργικὴ συνεργασία, ἑνότης καὶ εἰρήνη”… “Δυσ­τυχῶς, ὅπως γνωρίζετε ἴσως, ἡ ἀδελφὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δημιουργεῖ προβλήματα καὶ εἰς τὴν Κορέα καὶ προσ­παθεῖ νὰ διαιρέσει τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Ἐδημιούργησε μία ξεχωριστὴ Ὀρθόδοξη ἐνορία, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, καὶ οἱ ἐκπρόσωποί της εἰς τὴν Σεοὺλ τηλεφωνοῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἑλκύσουν, νὰ τραβήξουν Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς ἢ κατηχουμένους εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, διαιρώντας τὸ ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως Κορέας».

Previous Article

Η ορκωμοσία της νέας Βουλής

Next Article

Ὁ κ. Ζάεφ δὲν ἐπιθυμεῖ ἑλληνικὰς ἑορτάς!

Διαβάστε ακόμα