Ιεράρχαι παρωπλισμένοι;

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Καινοφανής συνοδικός θεσμός! Ανεγνώσαμεν εις διάφορα ιστολόγια και ιστοσελίδας ότι «Ο Παναγιώτατος Οικουµενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολοµαίος, συνεκάλεσε το πρωί της 17ης Ιουνίου, Μικρή Συν­αξη των Προκαθηµένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης, για την θεώρηση του µηνύµατος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Κάθε Προκαθήµενος συνοδευόταν από δύο επισκόπους». Αυτό και αν είναι καινοφανές! Δια πρώτην φοράν εις την ιστορίαν της Εκκλησίας ιδρύεται και «Μικρή Σύνοδος Προκαθημένων»! Η αντικανονικότης με πρωτοβουλίαν και υπαιτιότητα του Πατριάρχου Κων/πόλεως δεν έχει τέλος! Πότε θα παύση η αυθαιρεσία του Φαναρίου; Η Ορθοδοξία μετατρέπεται εις Εκκλησίαν Προκαθημένων; Αλλά συνηθισμένος βεβαίως ο Πατριάρχης να ελέγχη ολίγους προτιμά να κατευθύνη ολίγους, δια να κατευθύνουν τους υπολοίπους! Έχει πλήρως καταστρατηγηθή η Συνοδικότης! Όταν εγράφαμεν ότι όσοι Ιεράρχαι θα μεταβούν εις την Κρήτην θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία, κάποιοι διεφώνουν, αλλ’ όμως ήλθεν η επιβεβαίωσις. Σεβασμιώτατοι, αν επιθυμήτε να συνεχίζετε να αυτοκαταργήσθε, τότε θα δρέψετε τους καρπούς των έργων σας.

 

 

Previous Article

Που ευρίσκονται αι ψυχαί μετά θάνατον;

Next Article

Διαίρει και βασίλευε!