ΙΕΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  ΕΙΣ «ΚΑΤΑΚΟΜΒΑΣ»

Share:

Ὁ γνωστὸς καὶ πέραν τῶν ὁρίων τῆς Ἑλλάδος διὰ τοὺς ἀγῶνας του Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης (θεολόγος – δημοσιογράφος – Συγγραφεύς – Ἐκδότης) ἐχαροποίησε πολὺ τοὺς ἐγκλείστους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Μὲ σχολαστικὴν τήρησιν τῶν ἀποστάσεων ἀσφαλείας ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸν ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Πάσχα ἐντὸς τῆς κατοικίας του, συνετόνισε τὴν ψαλμωδίαν τοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη» εἰς τὰ μπαλκόνια τῶν πολυκατοικιῶν τῆς πλατείας Βικτωρίας τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν ἐξώστην τῆς οἰκίας του καὶ ἐκοινώνησε μὲ τὸ Δισκοπότηρον ἀσθενεῖς καὶ ἄλλους ἀκόμη εἰς διάφορα σημεῖα τῆς περιοχῆς. Ἡ φωτογραφία εἶναι λίαν χαρακτηριστική.
Ὁ π. Ἰωάννης συνεχίζει τὴν δυναμικὴν ἀρθρογραφίαν του καὶ καυτηριάζει μὲ ἄκραν αὐστηρότητα τὴν προδοτικὴν σύμπραξιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας εἰς τὸ κλείδωμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ εἰς τὴν στέρησιν τῆς Θείας Κοινωνίας ἀπὸ τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας. Ἔχει ὑποστηρίξει ἐπιμόνως ὅτι οἱ ἱεροὶ Ναοὶ ἔπρεπε νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ καὶ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι νὰ εἶναι ἐπαρκῶς ἀραιωμένοι ἐντὸς τῶν Ναῶν καὶ εἰς τὰς εὐρείας πλατείας ἔξωθεν τῶν Ναῶν μὲ ἀνοικτὰ τὰ μεγάφωνα καὶ οἱ ἐκτὸς τῶν Ναῶν θὰ εἰσήρχοντο νὰ κοινωνήσουν μὲ τὰς καθορισθείσας ἀποστάσεις προστασίας ἀπὸ τὸν θανατηφόρον ἰόν.

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Ὁ Ι. Χρυσόστομος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ΔΙΣ

Διαβάστε ακόμα