Ιεροκανονική απάντησις εις την εγκύκλιον του Φαναρίου

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Του κ. Παναγιώτου Π. Νούνη

«Τους όρους αιρετικός και αιρετικές δοξασίες έχει το δικαίωμα να τις αποδώση σε κάποιον μόνον η Σύνοδος».

Γράφει όμως ο όσιος Κανονολόγος και Οικουμενικός Διδάσκαλος της Εκκλησίας Γέρων Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: “Αλλ οἱ αιρετικοί είνε δύο ειδών: Εκείνοι, τους οποίους η Εκκλησία εδίκασε και κατεδίκασε και απέκοψε εκ του Σώματος αυτής, και εκείνοι, οι οποίοι ούτε κατεδικάσθησαν ακόμη υπό της Εκκλησίας ούτε εξήλθον αυτοβούλως εξ αυτής, αλλά διατελούν ακόμη εντός της Εκκλησίας. Μία τοιαύτη περίπτωσις είνε η περίπτωσις του Πατριάρχου. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας έχει κηρύξει αιρετικά φρονήματα…” [ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ/ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ), σελ.114].

Σκεφθείτε, τι θα έγραφε ο Γέρων Επιφάνιος την σήμερον δια τον πατριάρχην Βαρθολομαίον;(!) Καλά εμείς οι μαθητές αυτού, δεν διαθέτομεν τίποτα, δίκαιον έχετε. Μάλλον ούτε ο γ. Επιφάνιος διέθετε “εκκλησιολογικήν συνείδησιν”;! Αλλά αν σας ενοχλή ο όσιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος να σας παραθέσωμεν έτερον Καθηγητήν του Κανονικού Δικαίου:

«Εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό απ ὅ,τι πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία και επιπροσθέτως ΔΕΝ έχουν αφορισθεί, λέγονται η πρέπει να λέγονται ετερόδοξοι. (Σημείωσις δική μου: Άρα λοιπόν, είναι αντικανονική και άτοπη, η έκφρασις, να αποκαλούμεν τους Παπικούς και Προτεστάντες, ως ετερόδοξους, μιας και έχουν αφορισθεί και καταδικασθεί, τα πολυ-αιρετικά συστήματά των από την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία! Οι Οικουμενιστές π.χ. είναι ετερόδοξοι.) Εκείνοι, οι οποίοι (πιστεύουν και) διδάσκουν σε κάτι διαφορετικό απ᾽ ο,τι πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία και επιπροσθέτως έχουν αφορισθεί, λέγονται και είναι αιρετικοί. Βεβαίως και εκείνοι, οι οποίοι δεν έχουν αφορισθεί, εφ ὅσον διδάσκουν και άρα δημιουργούν αίρεση-κόμμα (κόπτω) μπορούν να λέγονται αιρετικοί». (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ, σελ.105)

Είναι φανερόν, ότι οι πιο επάνω δύο Κανονολόγοι συμφωνούν! Το αμείλικτον ρητορικόν ερώτημα που τίθεται σε κάθε Νεορθόδοξον παπαγάλον και φερέφωνον του Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου είναι: Δια ΠΟΙΟΝ λόγον διαστρέφετε την αλήθειαν της Ορθοδόξου Πίστεως μας και μάλιστα αποκρύβετε την αλήθειαν των Θεολογικών πραγμάτων;

Περισσότερα βλέπετε εις το: http://apologitikaa. blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_93.html

Previous Article

Οι αγιορείται θα μένωμεν απαθείς;

Next Article

 Ανοικτή επιστολή προς τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης

Διαβάστε ακόμα